Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

Bryssel 26. lokakuuta 2010

T&k ja talouskriisi: EU:n huippuyritykset leikkaavat investointejaan yhdysvaltalaisia kilpailijoitaan vähemmän – Eurooppa kuitenkin edelleen selvästi jäljessä

Teollisuuden t&k-investointeja kuvaava Euroopan komission tulostaulu "EU Industrial R&D Investment Scoreboard" vuodelle 2010 osoittaa, että EU:n kärkiyritysten t&k-investoinnit hiipuivat 2,6 prosenttia vuonna 2009, vaikka liikevaihto (10,1 %) ja tuotto (21,0 %) supistuivat vielä enemmän. Yhdysvalloissa johtavien yritysten t&k-investoinnit pienenivät kaksinkertaisesti EU:hun nähden, mutta maailmanlaajuisesti pudotus oli kuitenkin pienempi, 1,9 prosenttia. Japanilaiset yritykset pitivät investointitasonsa ennallaan. Muualla Aasiassa – Kiinassa, Intiassa, Hong Kongissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa – pääpaikkaansa pitävät yritykset jatkoivat edellisvuosien tapaan t&k-menojensa kasvattamista. Japanilainen autonvalmistaja Toyota on jo toista vuotta maailman suurin t&k-investoija (6,8 miljardia euroa). Kymmenen parhaan joukossa on kolme yritystä EU:sta: Volkswagen, joka on suurin Euroopassa pääpaikkaansa pitävä investoija (5,8 miljardia euroa), Nokia ja Sanofi-Aventis. Tulostaulu kattaa johtavat 1400 yritystä eri puolilta maailmaa.

"Se että EU:n keskeiset yritykset ovat yleisesti ottaen ylläpitäneet t&k-investointitasoaan osoittaa niiden tunnustavan t&k:n olennaisen merkityksen kriisistä nousemisen kannalta. Suuri ero johtaviin yhdysvaltalaisyrityksiin esimerkiksi ohjelmistotekniikassa ja bioteknologiassa sekä Aasiassa pääpaikkaansa pitävien yritysten jatkuva ja nopea nousu korostavat kuitenkin kiireellistä tarvetta terästää innovointia Euroopassa", sanoi tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn. "Tarvitsemme nyt kiireellisesti joulukuun Eurooppa-neuvostossa EU-maiden johtajien tuen innovaatiounionia koskeville ehdotuksille, jotka Antonio Tajanin kanssa julkistimme 6. lokakuuta."

Tämän vuoden tulostaulu osoittaa, että lähes ennen näkemättömän vaikeasta taloustilanteesta huolimatta t&k-investoinnit ovat edelleen tärkeä strateginen painopiste maailman huippuyrityksille.

Kehityssuuntaukset eri puolilla maailmaa

Vuonna 2009 johtavat EU-yritykset leikkasivat t&k-investointejaan paljon vähemmän kuin yhdysvaltalaiset huolimatta siitä, että niiden myynti heikkeni suurin piirtein saman verran (noin 10 %) ja liikevoitto huomattavasti enemmän (13,0 %, Yhdysvalloissa 1,4 %).

Eurooppalaisten yritysten t&k-panostus on huipputeknologian avainaloilla heikkoa. Tulostaulussa mukana olevat yhdysvaltalaiset yritykset esimerkiksi investoivat eurooppalaisiin verrattuna viisinkertaisesti puolijohteiden kehittämiseen, nelinkertaisesti ohjelmistokehitykseen ja kahdeksankertaisesti bioteknologiaan.

Japanilaiset yritykset säilyttivät t&k-investointinsa ennallaan huolimatta merkittävästä myynnin (noin 10 %) ja liikevoiton (88,2 %) heikkenemisestä.

Pääpaikkaansa Aasian maissa pitävät merkittävät yritykset jatkoivat aiempien vuosien tapaan t&k-menojensa huomattavaa kasvattamista. Näin oli esim. Kiinassa (kasvua 40,0 %), Intiassa (27,3 %), Hong Kongissa (14,8 %), Etelä-Koreassa (9,1 %) ja Taiwanissa (3,1 %). Myös sveitsiläisyritykset kasvattivat t&k-investointejaan (2,5 %).

Kehitys yritysten ja toimialojen tasolla

Kolme EU:ssa pääpaikkaansa pitävää yritystä sijoittui kymmenen suurimman t&k-investoijan joukkoon (Volkswagen, Nokia ja Sanofi-Aventis). Yhdysvalloista yrityksiä oli kolme (Microsoft, Pfizer ja Johnson & Johnson) ja Japanista yksi (Toyota, kärkisijalla). Viidenkymmenen parhaan joukkoon sijoittuu 16 yritystä EU:sta, 19 Yhdysvalloista ja 12 Japanista (kaavio 2). Näistä 50 yrityksestä 30 leikkasi t&k-investointejaan vuonna 2009.

T&k-investointien jakautuminen toimialoittain on kriisistä huolimatta säilynyt maailmanlaajuisesti suurin piirtein ennallaan. Yhdysvaltalaisyritysten osalta voidaan todeta, että hyvin t&k-intensiiviset toimialat, kuten lääketeollisuus ja tietotekniikkapalvelut, vastaavat kahdesta kolmasosasta koko t&k-panostuksesta. EU:n ja Japanin yritysten osalta taas t&k-intensiivisyydeltään keskitason toimialat (esim. autoteollisuus ja elektroniikka) ovat kärkisijoilla hyvin t&k-intensiivisten alojen tuottaessa vain noin kolmanneksen kokonaisinvestoinneista.

Jotkut autonvalmistajat leikkasivat t&k-menojaan rajusti, esim. Ford (32,4 %), Renault (26,5 %) ja General Motors (24,1 %). Toiset, kuten Nissan ja Toyota, tekivät vain pieniä vähennyksiä tai jopa kasvattivat t&k-investointejaan, kuten Hyundai.

T&k-investointejaan vuonna 2009 eivät kasvattaneet ainoastaan myynnillä ja liikevoitolla mitattuna menestyneet yritykset, kuten Huawei Technologies (27,8 %) ja Apple (25,4 %), vaan myös sellaiset yritykset, kuten Bayer (8,8 %) ja General Electric (10,1 %), joiden liikevoitto ja myynti supistui.

Vaihtoehtoisten energiamuotojen toimiala jatkoi nopeaa kasvuaan. Tulostaulussa on nyt mukana 15 yritystä (9 enemmän kuin viime vuonna), jotka keskittyvät kokonaan puhtaaseen energiateknologiaan. Nämä yritykset, joista 13 tulee EU:sta ja kaksi muualta, investoivat vuonna 2009 t&k:hon yli 500 miljoonaa euroa, eli kasvua oli 28,7 prosenttia. Vaihtoehtoiseen energiaan investoivat myös muille toimialoille, kuten öljy- ja kaasuteollisuuteen, luokiteltavat yritykset.

Eroja EU:n sisällä – Espanjan suurimmat t&k-investoijat läpi kriisistä

EU:ssa t&k:n kasvuluvut vaihtelevat jäsenvaltioittain maiden erilaisen toimialakoostumuksen vuoksi. Suurimpia t&k-leikkauksia tehtiin vuonna 2009 yrityksissä, jotka ovat sijoittautuneet Saksan (laskua 3,2 %) ja Ranskan (4,5 %) kaltaisiin, paljon autoteollisuutta omaaviin maihin.

Koville joutuivat myös Suomen (laskua 6 %) ja Ruotsin (6,6 %) kaltaiset maat, joissa tietotekniikan laitevalmistus muodostaa merkittävän kotimaisten yritysten toimialan.

Espanjassa tärkeimmät t&k-investoijat kuitenkin lisäsivät investointeja 15,4 prosenttia, vaikka liikevaihto heikkeni 6,4 prosenttia. Tämä johtui espanjalaisten kärkiyritysten, kuten Telefónican (16 %) ja Accionan (29 %) lisäpanostuksista ja uusien merkittävien toimijoiden, kuten Banco Santanderin, mukaantulosta listalle.

Taustaa

Euroopan komissio (Tutkimuksen pääosasto ja Yhteinen tutkimuskeskus) julkaisee vuosittain EU Industrial R&D Investment Scoreboard -tulostaulun, joka sisältää tietoa maailman 1400 tärkeimmästä yrityksestä (400 EU:sta ja 1000 muualta) ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen t&k-investointien määrän mukaan. Siinä mitataan yritysten kaikkien t&k-investointien kokonaisarvoa riippumatta siitä, missä tutkimusta ja kehittämistä harjoitetaan. Näin ollen se ei kuvaa trendejä yksityisen sektorin t&k-intensiivisyydessä – yritysten t&k-menoissa tietyssä maassa tai tietyllä alueella suhteessa BKT:hen, riippumatta siitä ovatko investoinnit kotimaisten yritysten t&k-menoja vai ulkomailta tulevia sijoituksia.

Verkossa:

Vuoden 2010 "EU Industrial R&D Investment Scoreboard" ja muita IRMA-raportteja (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis): http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Lisätietoja:

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar