Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

Brüssel, 26. oktoober 2010

Teadus- ja arendustegevus ning majanduskriis: ELi tippfirmad kärbivad investeeringuid vähem kui nende konkurendid USAs, kuid jäävad investeerimises neist ikkagi oluliselt maha

Euroopa Komisjoni tabel ELis 2010. aastal tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse tehtud investeeringute kohta näitab, et 2009. aastal vähenesid ELi tippettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse 2,6%, kuigi toodete müük ja kasum vähenesid palju rohkem – vastavalt 10,1% ja 21,0%. USA juhtivate tegijate teadus- ja arendustegevusalased investeeringud vähenesid kaks korda rohkem kui ELis (5,1%), kuid ülemaailmne vähenemine oli väiksem (1,9%). Jaapani firmad säilitasid oma investeeringute taseme. Mujal Aasias – Hiinas, Indias, Hongkongis, Lõuna-Koreas ja Taiwanil – tegutsevad ettevõtted jätkasid varasemate aastate tormilist teadus- ja arendustegevust. Jaapani autotootja Toyota on teist aastat järjest maailma suurim teadus- ja arendustegevusse investeerija (6,8 miljardit eurot). Selliste ettevõtete esikümnesse kuulub kolm ELi ettevõtet: Euroopas tegutsev suurim investor Volkswagen 5,8 miljardi euroga ning Nokia ja Sanofi-Aventis. Tulemustabel hõlmab 1400 tippettevõtjat üle maailma.

Teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Fakt, et tähtsaimad ELi firmad on suures osas säilitanud teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringute taseme, näitab, et nad tunnistavad teadus- ja arendustegevust põhilise vahendina, mis aitab neil majanduskriisist väljuda tugevamana kui varem. Samas rõhutab suur vahe USAs sellistes valdkondades nagu tarkvara ja biotehnoloogia tegutsevate tipptegijatega ning Aasias tegutsevate ettevõtete jätkuvalt kiire esiletõus Euroopa hädavajadust innovatsiooni järele. . Meil on hädasti vaja, et riigipead ja valitsusjuhid toetaksid detsembris toimuval Euroopa Ülemkogul innovaatilise liiduga seotud ettepanekuid, millest Antonio Tajani ja mina 6. oktoobril teada andsime.”

Tänavune tulemustabel näitab, et hoolimata peaaegu enneolematult rasketest majandusoludest on teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringud maailma tippfirmade jaoks endiselt tähtis strateegiline prioriteet.

Arengusuunad maailma eri piirkondades

Hoolimata ühesugusest müügilangusest (umbes 10%) ja suuremast kasumilangusest (13,0% vs 1,4%) vähendasid ELi juhtivad ettevõtted 2009. aastal investeeringuid teadus- ja arendustegevusse palju vähem kui samade valdkondade ettevõtted USAs.

Euroopa ettevõtete teadus- ja arendusalane võimekus olulistes kõrgtehnoloogilistes sektorites on väike. Näiteks ületasid tulemustabelis esitatud USA ettevõtete teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringud ELi sama ala ettevõtete investeeringuid pooljuhtide valdkonnas rohkem kui viis korda, tarkvara valdkonnas neli korda ja biotehnoloogias kaheksa korda.

Jaapani ettevõtted säilitasid teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringute taseme suurest müügi- ja kasumilangusest (vastavalt 10% ja 88,2%) hoolimata.

Selliste suurettevõtete teadus- ja arendustegevus, mille peaettevõte asub mõnes Aasia riigis, suurenes sama kiiresti nagu eelmistel aastatel (nt Hiinas kuni 40,0%, Indias 27,3%, Hongkongis 14,8%, Lõuna-Koreas 9,1% ja Taiwanil 3,1%). Ka Šveitsi firmad suurendasid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse (2,5%).

Arengusuunad üksikettevõtetes ja -sektorites

Lisaks kolmele USA ettevõttele (Microsoft, Pfizer ja Johnson & Johnson) ja ühele Jaapani ettevõttele (tulemustabeli juht Toyota) kuulub teadus- ja arendustegevusse investeerijate esikümnesse kolm ettevõtet, mille peakorter asub ELis (Volkswagen, Nokia ja Sanofi-Aventis). 50 parima hulka kuulub 16 ELi, 19 USA ja 12 Jaapani firmat (joonis 2). 50 esimese hulgast vähendas teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringuid 30 ettevõtet.

Hoolimata majanduskriisist on teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringute osakaal sektorite kaupa üldjoontes samaks jäänud. USA ettevõtete investeeringud intensiivse teadus- ja arendustegevusega tegelevates sektorites (nt farmakoloogia ja arvutiteenused) moodustavad rohkem kui kaks kolmandikku kõikidest teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringutest. Seevastu ELi ja Jaapani ettevõtete puhul domineerivad investeeringud keskmiselt intensiivsetesse teadus- ja arendustegevusega tegelevatesse sektoritesse (autotööstus ja elektroonika), samas kui intensiivse teadus- ja arendustegevusega tegelevate sektorite investeeringud moodustavad ainult umbes ühe kolmandiku koguinvesteeringutest.

Mõned autotootjad on investeeringuid teadus- ja arendustegevusse massiliselt kärpinud, nt Ford 32,4%, Renault 26,5% ja General Motors 24,1%. Teised, nt Nissan ja Toyota, on investeeringuid mõõdukalt vähendanud ja mõned isegi neid suurendanud, nt Hyundai.

Teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringuid suurendanud ettevõtete hulka ei kuulu üksnes sellised ettevõtted, kellel on head müügi- ja kasuminäitajad, nt Huawei Technologies (27,8%) ja Apple (25,4%), vaid ka mõned firmad, nt Bayer (8,8%) ja General Electric (10,1%), kes suurendasid investeeringuid, samal ajal kui kasumi- ja müüginäitajad vähenesid.

Alternatiivenergia sektoris jätkus kiire kasv. Tulemustabelisse kuulub nüüd 15 ettevõtet (9 rohkem kui eelmisel aastal), mis on keskendunud keskkonnasõbralikule energiatehnoloogiale. Need ettevõtted, millest 13 asuvad ELis ja 2 mujal, investeerisid 2009. aastal teadus- ja arendustegevusse üle 500 miljoni euro, mis tähendab 28,7% kasvu. Alternatiivenergiasse investeerivad ka ettevõtted, mis liigitatakse muude sektorite, nt nafta- ja gaasitööstuse alla.

Erinevused ELis – Hispaania teadus- ja arendustegevuse valdkonna tippinvestorid peavad kriisile vastu

ELi sees erinevad teadus- ja arendustegevuse kasvumäärad liikmesriigiti nende sektorite erineva koosseisu tõttu. Kõige rohkem vähendasid teadus- ja arendustegevusse tehtavaid investeeringuid 2009. aastal ettevõtted, mis asuvad sellistes suure autotööstusega riikides nagu Saksamaa (vähenemine 3,2%) ja Prantsusmaa (4,5%).

Ka Soomet (vähenemine 6%) ja Rootsit (6,6%), kus ettevõtete tähtsaimaks tegevusalaks on IT riistvara, tabas langus valusalt.

Samas suurendasid Hispaania teadus- ja arendustegevuse valdkonna tippinvestorid investeeringuid 15,4%, seda hoolimata 6,4% müügilangusest . See sai võimalikuks tänu selliste Hispaania tippfirmade nagu Teléfonica (16%) ja Acciona (29%) suurematele investeeringutele ning selliste turu tipposalejate nagu Banco Santander (18%) kaasamisele.

Taustteave

ELi tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabeli avaldab igal aastal Euroopa Komisjon (teadusuuringute peadirektoraat ja Teadusuuringute Ühiskeskus) ning selles antakse teavet maailma 1400 tippettevõtja kohta (400 EList ja 1000 mujalt maailmast), kes on seatud pingeritta vastavalt sellele, kui suured on nende investeeringud teadus- ja arendustegevusse. Tulemustabelis mõõdetakse nende kõikide teadus- ja arendustegevusse tehtud investeeringute koguväärtus, olenemata selliste investeeringute asukohast. Seetõttu ei ilmne tabelist, missugune on erasektori intensiivsus teadus- ja arendustegevuses, s.t kui suured on ettevõtjate teadus- ja arendustegevuskulud (suhtena SKPsse) konkreetses riigis või regioonis ning kas tegemist on kodumaiste ettevõtete investeeringutega või välisinvesteeringutega.

Laadi alla

ELi 2010. aasta tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabel ja muud IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis) aruanded: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Lisateavet saab:

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Lisa

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar