Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010

Εργασίες Ε&Α και οικονομική κρίση: κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες περικόπτουν τις επενδύσεις σε μικρότερο βαθμό από τις αμερικανικές ανταγωνιστικές τους, η Ευρώπη όμως υστερεί ακόμη πολύ

Ο "Πίνακας αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ" του 2010, τον οποίο συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνει ότι οι επενδύσεις Ε&Α εκ μέρους κορυφαίων ενωσιακών εταιρειών υποχώρησαν το 2009 κατά 2,6%, μολονότι οι πωλήσεις και τα κέρδη μειώθηκαν πολύ περισσότερο, κατά 10,1% και 21,0% αντίστοιχα. Η μείωση των επενδύσεων σε Ε&Α από τους πρωταγωνιστές στις ΗΠΑ, με ποσοστό 5,1%, ήταν δύο φορές πιο απότομη απ’ ό,τι στην ΕΕ, η μείωση όμως παγκοσμίως ήταν μικρότερη, σε ποσοστό 1,9%. Οι ιαπωνικές εταιρείες διατήρησαν το επίπεδο επενδύσεών τους. Εταιρείες με έδρα σε άλλα μέρη της Ασίας – Κίνα, Ινδία, Χονγκ-Κονγκ, Νότια Κορέα και Ταϊβάν – συνέχισαν να αναπτύσσουν τις εργασίες Ε&Α με υψηλό ρυθμό, όπως παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη. Ο ιαπωνικός κατασκευαστής αυτοκινήτων Toyota καταλαμβάνει για δεύτερο συνεχές έτος την υψηλότερη θέση παγκοσμίως σε επενδύσεις Ε&Α (6,8 δις €). Τρεις εταιρείες από την ΕΕ περιλαμβάνονται στις δέκα κορυφαίες: η Volkswagen, ο μεγαλύτερος επενδυτής με έδρα στην Ευρώπη, με 5,8 δις €, η Nokia και η Sanofi-Aventis. Ο πίνακας αποτελεσμάτων καλύπτει τις 1.400 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως.

Η αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη Επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε τα εξής : "Το γεγονός ότι μείζονες εταιρείες της ΕΕ σε μεγάλο βαθμό διατήρησαν το ύψος επενδύσεών τους σε εργασίες Ε&Α δείχνει ότι αναγνωρίζουν την Ε&Α ως το κλειδί για να βγουν ισχυρότερες από την κρίση. Το ευρύ όμως χάσμα με τις κορυφαίες εταιρείες των ΗΠΑ σε πεδία όπως το λογισμικό και η βιοτεχνολογία, και η συνεχιζόμενη ταχεία άνοδος εταιρειών με έδρα στην Ασία, προβάλλει τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη ως προς την καινοτομία. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου χρειάζεται επειγόντως να συνταχθούν με τις προτάσεις για την Ένωση Καινοτομίας τις οποίες εξαγγείλαμε ο Επίτροπος Antonio Tajani και εγώ στις 6 Οκτωβρίου."

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του φετινού έτους δείχνει ότι παρά τις σχεδόν άνευ προηγουμένου δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι επενδύσεις σε Ε&Α παραμένουν σημαντική στρατηγική προτεραιότητα για τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως.

Εκδηλούμενες τάσεις σε περιοχές του κόσμου

Στη διάρκεια του 2009, πρωτοπόρες εταιρείες της ΕΕ μείωσαν τις επενδύσεις σε Ε&Α πολύ λιγότερο από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, παρά τα παρόμοια ποσοστά πτώσης των πωλήσεων (περίπου 10%) και υψηλότερα ποσοστά πτώσης των κερδών (13,0% έναντι 1,4%).

Σε καίριους τομείς υψηλής τεχνολογίας, οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών στην Ε&Α είναι αδύναμες. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες του πίνακα αποτελεσμάτων επένδυσαν πέντε φορές περισσότερα κεφάλαια από τις αντίστοιχες της ΕΕ σε Ε&Α με αντικείμενο τους ημιαγωγούς, τέσσερις φορές περισσότερο σε Ε&Α λογισμικού και οκτώ φορές περισσότερο στη βιοτεχνολογία.

Οι ιαπωνικές εταιρείες διατήρησαν το επίπεδο επενδύσεων σε Ε&Α παρά την ισχυρή πτώση των πωλήσεων (περίπου 10%) και των κερδών (88,2%).

Μείζονες εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε ορισμένες ασιατικές χώρες συνέχισαν να εμφανίζουν τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης Ε&Α των προηγουμένων ετών, π.χ. η Κίνα (άνοδος κατά 40,0%), η Ινδία (27,3%), το Χονγκ Κονγκ (14,8%), η Νότια Κορέα (9,1%) και η Ταϊβάν (3,1%). Οι ελβετικές εταιρείες, και αυτές αύξησαν τις επενδύσεις σε Ε&Α (2,5%).

Εκδηλούμενες τάσεις σε εταιρείες και κλάδους

Τρεις εταιρείες με έδρα στην ΕΕ περιλαμβάνονται στους δέκα μεγαλύτερους επενδυτές Ε&Α (Volkswagen, Nokia και Sanofi-Aventis), παράλληλα με τρεις από τις ΗΠΑ (Microsoft, Pfizer και Johnson & Johnson), και μία από την Ιαπωνία (Toyota, στην κορυφή). Στις κορυφαίες 50 περιλαμβάνονται 16 ενωσιακές εταιρείες, 19 αμερικανικές και 12 ιαπωνικές (εικόνα 2). Οι 30 από τις 50 κορυφαίες εταιρείες περιέκοψαν το 2009 τις επενδύσεις σε Ε&Α.

Παρά την κρίση, η κλαδική σύνθεση των επενδύσεων Ε&Α παγκοσμίως παρέμεινε σε γενικές γραμμές η ίδια. Για τις αμερικανές εταιρείες, οι κλάδοι υψηλής έντασης Ε&Α, όπως η φαρμακοβιομηχανία ή οι υπηρεσίες πληροφορικής, συμβάλλουν με ποσοστό άνω των δύο τρίτων στις συνολικές δαπάνες Ε&Α. Αντίθετα, για τις ευρωπαϊκές και τις ιαπωνικές εταιρείες, κυριαρχούν οι κλάδοι μεσαίας-υψηλής έντασης Ε&Α (για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο κλάδος ηλεκτρονικών), ενώ οι κλάδοι υψηλής έντασης Ε&Α αντιπροσωπεύουν μόλις το ένα τρίτο περίπου των συνολικών επενδύσεων.

Τεράστιες μειώσεις επενδύσεων σε Ε&Α πραγματοποίησαν ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες, π.χ. η Ford (32,4%), η Renault (26,5%) και η General Motors (24,1%). Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Nissan και η Toyota, παρουσίασαν συγκρατημένη μείωση ή ακόμη και αύξηση των επενδύσεων σε Ε&Α, π.χ. η Hyundai.

Στις εταιρείες που αύξησαν τις επενδύσεις Ε&Α το 2009 περιλαμβάνονται όχι μόνο εκείνες που είχαν ικανοποιητικές πωλήσεις και κέρδη, όπως η Huawei Technologies (27,8%) και η Apple (25,4%), αλλά επίσης και εταιρείες όπως η Bayer (8,8%) και η General Electric (10,1%), οι οποίες αύξησαν τις επενδύσεις Ε&Α παράλληλα με την πτώση των κερδών και των πωλήσεων.

Ο κλάδος των εναλλακτικών πηγών ενέργειας συνέχισε να αναπτύσσεται ταχέως. Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει 15 εταιρείες (9 περισσότερες από πέρυσι) πλήρως εστιασμένες στην τεχνολογία καθαρής ενέργειας. Οι εταιρείες αυτές, 13 με βάση στην ΕΕ και 2 αλλού, επένδυσαν πάνω από 500 εκατ. € το 2009 σε Ε&Α, αύξηση κατά 28,7%. Επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας πραγματοποιούνται επίσης από εταιρείες ενταγμένες σε άλλους κλάδους, π.χ. στον κλάδο πετρελαίου και αερίου.

Διαφορές ανά την ΕΕ – Οι κορυφαίοι επενδυτές Ε&Α της Ισπανίας ανθίστανται στην κρίση

Μέσα στην ΕΕ, τα ποσοστά ανάπτυξης της Ε&Α διαφέρουν μεταξύ κρατών μελών λόγω της διαφοροποιημένης σύνθεσης του κλάδου τους. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες μειώσεις Ε&Α το 2009 πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες με έδρα σε χώρες όπως η Γερμανία (μείωση κατά 3,2%) και η Γαλλία (4,5%), που διαθέτουν εκτεταμένο κλάδο αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σοβαρά επλήγησαν επίσης χώρες όπως η Φινλανδία (μείωση κατά 6%) και η Σουηδία (6,6%), όπου ο εξοπλισμός ΤΠ αποτελεί μείζονα οικονομική δραστηριότητα για εταιρείες με έδρα εγχωρίως.

Ωστόσο, οι κορυφαίοι επενδυτές Ε&Α της Ισπανίας αύξησαν τις επενδύσεις κατά 15,4%, παρά την πτώση των πωλήσεων κατά 6,4%. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλες αυξήσεις εκ μέρους κορυφαίων ισπανικών εταιρειών όπως η Telefónica (16%) και η Acciona (29%) και στην ένταξη κορυφαίων παικτών στον πίνακα αποτελεσμάτων, όπως η Banco Santander (18%).

Ιστορικό

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ δημοσιεύεται κατ’ έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Έρευνας και Κοινό Κέντρο Ερευνών) και δίνει πληροφορίες για τις κορυφαίες 1400 εταιρείες παγκοσμίως (400 από την ΕΕ και 1000 εκτός αυτής) με σειρά κατάταξης ανάλογα με τις επενδύσεις τους σε εργασίες Ε&Α. Με τον πίνακα μετριέται η συνολική αξία των συνολικών επενδύσεων Ε&Α των εταιρειών, ανεξαρτήτως του τόπου όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες Ε&Α. Ως εκ τούτου, δεν εμφαίνονται οι εκδηλούμενες τάσεις στην ένταση Ε&Α του ιδιωτικού τομέα –επιχειρηματικές δαπάνες Ε&Α σε μια ιδιαίτερη χώρα ή περιφέρεια εκφραζόμενες ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπου οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε από εγχώριες εταιρείες ή μέσω επενδύσεων από το εξωτερικό.

Ιστοσελίδες προς καταφόρτωση

"Πίνακας αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ" του 2010 και άλλες εκθέσεις IRMA (παρακολούθηση και ανάλυση των επενδύσεων σε βιομηχανική έρευνα): http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar