Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1377

Bruxelles, 26 octombrie 2010

Condițiile de lucru flexibile sunt utile atât angajatorilor, cât și angajaților, afirmă un nou studiu al Comisiei Europene

Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, dat publicității astăzi, programul de lucru flexibil aduce beneficii atât angajatorilor, cât și lucrătorilor. Raportul grupului de experți intervine într-un moment în care miniștrii pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați se întâlnesc la Bruxelles în cadrul unei reuniuni informale pentru a discuta noua strategie privind egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2010-2015 (IP/10/1149, MEMO/10/430).

Programele de lucru flexibile, structurile de îngrijire pentru copii și alte persoane aflate în întreținere și dreptul la concediu tind să ducă la creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților, precum și la creșterea durabilității ratelor natalității,” a afirmat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „În perioade de încetinire a creșterii economice, condițiile de lucru flexibile pot ajuta cetățenii să își păstreze locurile de muncă. Trebuie să continuăm progresele făcute în ceea ce privește structurile pieței muncii care vizează compatibilitatea cu viața de familie: atât flexibilitatea programelor de lucru, cât și egalitatea de șanse între femei și bărbați sunt premise importante ale redresării economice.”

Raportul grupului de experți privind „Programele de lucru flexibile și egalitatea de șanse între femei și bărbați” oferă o imagine de ansamblu a practicilor actuale din cele 27 de țări membre ale UE și din țările SEE-AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția). Acesta se concentrează pe flexibilitatea internă (în cadrul întreprinderilor și al organizațiilor), atât în ceea ce privește durata timpului de lucru (de exemplu, lucrul cu fracțiune de normă), cât și organizarea timpului de lucru (de exemplu, un program de lucru flexibil sau program de lucru decalat și flexibilitate în ceea ce privește ora de începere și de încheiere a zilei de lucru). Principale concluzii ale raportului sunt:

1. În continuare, există foarte mari diferențe între statele membre în ceea ce privește flexibilitatea timpului de lucru:

  • flexibilitatea duratei timpului de lucru este mai răspândită în Europa de Nord și de Vest, în timp ce în Ungaria, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Bulgaria, Slovacia, Slovenia și România, predomină tradiționalul program de 40 de ore de lucru;

  • Danemarca, Suedia, Germania, Finlanda și Norvegia înregistrează performanțe relativ ridicate în ceea ce privește organizarea flexibilă, puțin peste jumătate din totalul lucrătorilor utilizând un anumit tip de flexibilitate în ceea ce privește orele lor de lucru.

2. Creșterea flexibilității timpului de lucru nu reprezintă întotdeauna un aspect pozitiv pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați:

  • un program de lucru mai individualizat are un efect pozitiv asupra ratelor de ocupare ale forței de muncă feminine și îi poate ajuta pe angajați să găsească un echilibru între muncă și viața privată, însă lucrul cu fracțiune de normă (în care femeile sunt predominante) se concentrează în continuare, în majoritatea țărilor, în sectoarele slab remunerate, cu oportunități de carieră și de formare scăzute;

  • cultura organizațională joacă, de asemenea, un rol important. Atâta timp cât flexibilitatea este considerată un mod „feminin” de organizare a timpului de lucru, este mai probabil ca orarele de lucru flexibile să confirme diferențele dintre femei și bărbați, decât să le modifice.

3. Recentele evoluții în materie de politică arată că flexibilitatea timpului de lucru se regăsește pe agenda politică din mai multe țări, cu toate că temele specifice pot varia:

  • unele țări (precum Republica Cehă și Lituania) se concentrează pe flexibilitate ca instrument pentru creșterea ratei de ocupare a forței de muncă (atât din punct de vedere al numărului de persoane, cât și al numărului de ore);

  • lucrul cu fracțiune de normă este folosit din ce în ce mai mult pentru a promova îmbătrânirea activă. În special în țările nordice, lucrul cu fracțiune de normă involuntar reprezintă o problemă importantă, ceea ce duce la luarea de măsuri de politică în încercarea de a crea un nou echilibru între flexibilitate și securitate;

  • valorificarea și anualizarea timpului de lucru fac parte, de asemenea, din agenda politică actuală (în Finlanda, Germania și Luxemburg). Orarele de lucru flexibile sunt legate în unele țări (precum Polonia și Portugalia) de dezbaterea privind reducerea numărului de ore suplimentare;

  • criza financiară și economică actuală a avut un efect clar, iar flexibilitatea este văzută acum ca un important instrument de politică care poate ajuta angajatorii să se adapteze la condițiile economice în schimbare. Cu toate acestea, în dezbaterea actuală, problematica egalității de șanse între femei și bărbați nu ocupă un loc important.

Context

La 3 martie 2010, Comisia Europeană a făcut primul pas spre revizuirea normelor UE actuale privind timpul de lucru, cu o primă etapă de consultare a partenerilor sociali europeni (IP/10/345). Comisia va publica în curând un raport al unui grup de experți referitor la impactul social și economic al normelor privind timpul de lucru, în contextul acestei revizuiri.

Raportul de astăzi este al treilea dintr-o serie de rapoarte comparative de revizuire privind aspecte legate de echilibrul între viața profesională și viața privată, care au inclus și „armonizarea vieții profesionale și private” (2005); „asigurarea serviciilor de îngrijire a copiilor” (2009).

Informații suplimentare

Raport: „Programele de lucru flexibile și egalitatea de șanse între femei și bărbați – O analiză comparativă a 30 de țări europene”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=ro&furtherPubs=yes

Reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu egalitatea de șanse între femei și bărbați

http://www.eutrio.be/informal-meeting-ministers-gender-equality

ANNEX

Summary of countries regarding flexibility in the length of working hours

Below EU27 average

Around EU27 average

Above EU27 average

Part-time work

Portugal, Poland, Slovenia, Greece, Czech Republic, Lithuania, Cyprus, Latvia, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania

Luxembourg, Denmark, Iceland, France, Italy, Ireland, Malta, Spain, Finland, Estonia

Netherlands, Germany, Norway, Belgium, Austria United Kingdom, Sweden

Working overtime

Luxembourg, Cyprus, Malta, Portugal, Hungary, Poland, Lithuania, Norway, Spain, Romania, Denmark, Greece, Bulgaria

Sweden, Latvia, Slovenia, Belgium, Germany, Ireland, Italy, Finland. Slovakia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Austria, Netherlands, Czech Republic

Working long hours

Italy, Denmark, Portugal, Cyprus, Malta, Hungary, Germany, Ireland, Belgium, Finland, Norway, Lithuania, Sweden, Netherlands, Luxembourg

Slovakia, Spain, France, Slovenia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Greece, Poland, Austria, Bulgaria, Romania, Latvia, Czech Republic

This table summarises the countries in regard to the three indicators of flexibility in the length of working hours. There does not appear to be a clear pattern regarding the flexibility in the length of working hours in terms of these indicators. The most flexible countries seem to be Austria and the United Kingdom, which have a high ranking on all three indicators. At the other end, four countries appear to be the least flexible and score low on all three indicators: Portugal, Lithuania, Cyprus and Hungary.

Share of part-time workers in total employment (persons aged 15 and over) in EU Member States - 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages.

Involuntary part-time work and total part-time employment rate, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007

Share of employees working overtime, by gender 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for France and Liechtenstein)

Share of employees working long hours (48 or more), by gender, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007 (no data available for Liechtenstein)

Working time schedules of men and women employees, 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Left bar: male employees, right bar: female employees - Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for Liechtenstein)


Side Bar