Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1377

Brussell, is-26 ta' Ottubru 2010

Arranġamenti flessibbli fix-xogħol jgħinu kemm lil min iħaddem kif ukoll lill-impjegat, jgħid studju ġdid tal-Kummissjoni Ewropea

Studju tal-Kummissjoni Ewropea ppubblikat illum sab li min iħaddem u l-ħaddiema jibbenefikaw minn arranġamenti flessibbli fil-ħin tax-xogħol. Ir-rapport mill-grupp ta' esperti jasal hekk kif il-ministri għall-ugwaljanza bejn is-sessi inġabru fi Brussell għal laqgħa informali biex jiddiskutu l-istrateġija l-ġdida għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 (IP/10/1149, MEMO/10/430).

"Arranġamenti flessibbli fil-ħin tax-xogħol flessibbli, faċilitajiet tal-ħarsien tat-tfal u ta' dipendenti oħra, u intitolamenti ta' liv aktarx iwasslu għal rati ogħla ta' impjegament kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel u iktar rati ta' twelid sostenibbli," qalet il-Viċi Viċi-President Viviane Reding, Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja, Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza. "Fi żmien ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku, arranġamenti flessibbli fil-ħin tax-xogħol jistgħu jgħinu lin-nies jibqgħu f'xogħolhom. Jeħtieġ li nkomplu bil-progress li sar fl-istrutturi tas-suq tax-xogħol favorevoli għall-familja. Kemm il-flessibilità fl-arranġamenti fil-ħin tax-xogħol kif ukoll l-ugwaljanza bejn is-sessi huma prekondizzjonijiet importanti għall-irpiljar tal-ekonomija.

Ir-rapport mill-grupp ta' esperti dwar l-"Arranġamenti flessibbli fil-ħin tax-xogħol u ugwaljanza bejn is-sessi" jipprovdi ħarsa komprensiva lejn il-prattiċi kurrenti fis-27 pajjiż tal-UE u fil-pajjiżi ŻEE-EFTA (Islanda, Norveġja, Liechtenstein u Svizzera). Dan jiffoka fuq il-flessibilità interna (fil-kumpanniji u fl-organizzazzjonijiet), kemm f'termini ta' tul tal-ħin tax-xogħol (pereżempju l-part-time) u l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (pereżempju arranġamenti flessibbli tal-ħin tax-xogħol jew sigħat irranġati u flessibilità fil-bidu u t-tmiem tal-ġurnata tax-xogħol). Il-konklużjonijiet prinċipali tar-rapport huma:

1. Għad hemm differenzi kbar ħafna bejn l-Istati Membri rigward il-flessibilità fil-ħin tax-xogħol.

  • Flessibilità fit-tul tal-ħin tax-xogħol hi iktar mifuxa fl-Ewropa tat-tramuntana u tal-punent, filwaqt li fl-Ungerija, fil-Litwanja, fir-Repubblik Ċeka, fl-Estonja, fil-Bulgarija, fis-Slovakkja u fir-Rumanija tiddomina t-tradizzjoni tal-40 siegħa xogħol.

  • Id-Danimarka, l-Isvezja, il-Ġermanja, il-Finlandja u n-Norveġja jikklassifikaw relattivament 'il fuq fl-organizzazzjoni flessibbli bi ftit iktar minn nofs l-impjegati kollha jużaw xi tip ta' flessibilità fis-sigħat ta' xogħolhom.

2. Flessibilità miżjuda fil-ħin tax-xogħol mhix dejjem tajba għall-ugwaljanza bejn is-sessi:

  • Iktar sigħat ta' xogħol individwalizzati għandhom effet pożittiv fuq ir-rati ta' impjegament femminili u jistgħu jgħinu lill-impjegati joħolqu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali, iżda x-xogħol part-time (iddominat min-nisa) għadu kkonċentrat fis-setturi bi qliegħ baxx u b'opportunitajiet fil-karriera u fit-taħriġ limitati fil-maġġoranza tal-pajjiżi.

  • Kultura organizzattiva għandha rwol importanti wkoll. Sakemm il-flessibilità hi kkunsidrata mod "femminili" ta' kif jiġi organizzat il-ħin tax-xogħol, skedi ta' ħin tax-xogħol flessibbli għandhom aktar ċans li jikkonfermaw id-differenzi bejn is-sessi milli jbiddluhom.

3. Żviluppi riċenti fil-politika juru li l-flessibilità fil-ħin tax-xogħol qiegħda fl-aġenda politika f'diversi pajjiżi, għalkemm il-kwistjonijiet speċifiċi jistgħu jvarjaw.

  • Xi pajjiżi (bħar-Repubblika Ċeka u l-Litwanja) jiffukaw fuq il-flessibilità bħala strument li jżid ir-rata tal-impjieg (kemm fl-individwi kif ukoll fis-sigħat).

  • Ix-xogħol part-time qiegħed jintuża iktar biex jippromwovi x-xjuħija attiva. B'mod partikolari fil-pajjiżi Nordiċi, ix-xogħol part-time involontarju huwa kwistjoni importanti li twassal għal miżuri mill-politiki li jippruvaw joħolqu bilanċ ġdid bejn il-flessibilità u s-sigurtà.

  • Il-ġbir tas-sigħat ta' xogħol u n-numru ta' sigħat f'sena huma wkoll parti mill-aġenda politika kurrenti (fil-Finlandja, fil-Ġermanja u fil-Lussemburgu). F'xi pajjiżi l-iskedi ta' ħin ta' xogħol flessibbli huma konnessi (bħal fil-Polonja u fil-Portugall) mad-dibattitu dwar it-tnaqqis possibbli fis-sahra.

  • Il-kriżi finanzjarja u ekonomika kurrenti ħalliet effett ċar u llum il-ġurnata l-flessibilità qiegħda titqies bħala strument importanti għall-politika biex tgħin lill-impjegati jadattaw għaċ-cirkostanzi ekonomiċi kurrenti. Fid-dibattitu kurrenti, madankollu, id-dimensjoni tal-ġeneru ma tidhirx b'mod promenenti.

Sfond

Fit-3 ta' Marzu tal-2010, il-Kummissjoni Ewropea niedet l-ewwel pass lejn reviżjoni tar-regoli eżistenti tal-UE dwar il-ħin tax-xogħol, b'konsultazzjoni fl-ewwel stadju tal-imsieħba soċjali Ewropej (IP/10/345). Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’qasir żmien ir-rapport mill-grupp ta' esperti dwar l-impatt soċjali u ekonomiku tar-regoli dwar il-ħin tax-xogħol fil-kuntest ta' din ir-reviżjoni.

Ir-rapport tal-lum huwa t-tielet f'sensiela ta' rapporti ta' reviżjoni komparattiva dwar kwistjonijiet ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, li inkluda wkoll "rikonċiljazzjoni tax-xogħol u tal-ħajja privata" (2005); "il-provvediment ta' servizzi għall-kura tat-tfal" (2009).

Informazzjoni ulterjuri

Rapport: "Arranġamenti flessibbli fil-ħin tax-xogħol u ugwaljanza bejn is-sessi – Reviżjoni komparattiva ta' 30 pajjiż Ewropew"

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en&furtherPubs=yes

Laqgħa informali tal-ministri responsabbli għall-ugwaljanza bejn is-sessi

http://www.eutrio.be/informal-meeting-ministers-gender-equality

ANNEX

Summary of countries regarding flexibility in the length of working hours

Below EU27 average

Around EU27 average

Above EU27 average

Part-time work

Portugal, Poland, Slovenia, Greece, Czech Republic, Lithuania, Cyprus, Latvia, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania

Luxembourg, Denmark, Iceland, France, Italy, Ireland, Malta, Spain, Finland, Estonia

Netherlands, Germany, Norway, Belgium, Austria United Kingdom, Sweden

Working overtime

Luxembourg, Cyprus, Malta, Portugal, Hungary, Poland, Lithuania, Norway, Spain, Romania, Denmark, Greece, Bulgaria

Sweden, Latvia, Slovenia, Belgium, Germany, Ireland, Italy, Finland. Slovakia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Austria, Netherlands, Czech Republic

Working long hours

Italy, Denmark, Portugal, Cyprus, Malta, Hungary, Germany, Ireland, Belgium, Finland, Norway, Lithuania, Sweden, Netherlands, Luxembourg

Slovakia, Spain, France, Slovenia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Greece, Poland, Austria, Bulgaria, Romania, Latvia, Czech Republic

This table summarises the countries in regard to the three indicators of flexibility in the length of working hours. There does not appear to be a clear pattern regarding the flexibility in the length of working hours in terms of these indicators. The most flexible countries seem to be Austria and the United Kingdom, which have a high ranking on all three indicators. At the other end, four countries appear to be the least flexible and score low on all three indicators: Portugal, Lithuania, Cyprus and Hungary.

Share of part-time workers in total employment (persons aged 15 and over) in EU Member States - 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages.

Involuntary part-time work and total part-time employment rate, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007

Share of employees working overtime, by gender 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for France and Liechtenstein)

Share of employees working long hours (48 or more), by gender, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007 (no data available for Liechtenstein)

Working time schedules of men and women employees, 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Left bar: male employees, right bar: female employees - Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for Liechtenstein)


Side Bar