Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1377

Bryssel 26. lokakuuta 2010

Euroopan komission mukaan joustavat työaikajärjestelyt hyödyttävät sekä työnantajia että työntekijöitä

Euroopan komissio julkisti tänään asiantuntijaryhmän raportin, jossa todetaan joustavien työaikajärjestelyjen hyödyttävän sekä työnantajia että työntekijöitä. Samaan aikaan tasa-arvoasioista vastaavat ministerit kokoontuvat Brysseliin epäviralliseen kokoukseen, jossa käsitellään naisten ja miesten tasa-arvoa koskevaa uutta strategiaa vuosiksi 2010–2015 (IP/10/1149, MEMO/10/430).

"Joustavat työaikajärjestelyt, lasten ja muiden huollettavien hoitomahdollisuudet sekä lomaoikeudet parantavat yleensä sekä naisten että miesten työllisyyttä ja edistävät kestävämpää syntyvyyttä", sanoo oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Joustavat työjärjestelyt voivat taloudellisen laskusuhdanteen aikana auttaa työntekijöitä säilyttämään työpaikkansa. Perheystävällisiä työmarkkinarakenteita on edistettävä edelleen, sillä työaikajärjestelyjen joustavuus ja sukupuolten tasa-arvo ovat tärkeitä taloudellisen elpymisen edellytyksiä.”

Asiantuntijaryhmän raportissa joustavista työaikajärjestelyistä ja sukupuolten tasa-arvosta esitetään kattava katsaus käytänteisiin, joita tällä hetkellä sovelletaan 27:ssa EU:hun kuuluvassa maassa sekä ETA-EFTA-maissa Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa ja Sveitsissä. Raportissa keskitytään yritysten ja organisaatioiden sisäiseen joustavuuteen sekä työajan pituudessa (esimerkiksi osa-aikatyö) että työaikajärjestelyissä (esimerkiksi joustava, porrastettu ja liukuva työaika). Raportin tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat:

1. Työajan joustavuusjärjestelyt vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä edelleen hyvin paljon:

  • Työajan pituutta koskeva joustavuus on yleisempää Pohjois- ja Länsi-Euroopassa, kun taas Unkarissa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Bulgariassa, Slovakiassa, Sloveniassa ja Romaniassa vallalla on perinteinen 40 tunnin työviikko.

  • Joustavien työaikajärjestelyjen kärkimaita ovat Tanska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Norja, joissa hieman yli puolella työntekijöistä on työajassaan jonkinlaista joustavuutta.

2. Työajan jouston lisääminen ei aina edistä sukupuolten tasa-arvoa:

  • Yksilöllisillä työajoilla on myönteinen vaikutus naisten työllisyysasteeseen ja niiden avulla voidaan auttaa työntekijöitä tasapainottamaan työ- ja yksityiselämää, mutta osa-aikatyö (jota tekevät lähinnä naiset) keskittyy useimmissa maissa edelleen matalapalkka-aloille, joilla urakehitys- ja koulutusmahdollisuudet ovat heikot.

  • Myös organisaatiokulttuurilla on merkitystä. Jos joustavuutta pidetään naisten työajan järjestelytapana, joustavat työaikajärjestelyt todennäköisemmin vahvistavat sukupuolten välisiä eroja kuin muuttavat niitä.

3. Työajan joustavuus on viime aikoina noussut poliittisen keskustelun aiheeksi monissa maissa, vaikkakin painopisteet saattavat olla erilaisia:

  • Joissakin maissa kuten Tšekissä ja Liettuassa joustavuus nähdään ennen kaikkea työllisyysasteen parantamisen välineenä (sekä työntekijöiden että työtuntien määrässä mitattuna).

  • Osa-aikatyötä käytetään yhä useammin edistämään aktiivista ikääntymistä. Työntekijän toiveiden vastainen osa-aikatyö on merkittävä ongelma erityisesti Pohjoismaissa, minkä vuoksi joustavuuden ja turvan välille pyritään poliittisin toimenpitein luomaan uutta tasapainoa.

  • Keskustelua käydään myös työaikapankkijärjestelystä ja vuosityöajasta (Suomessa, Saksassa ja Luxemburgissa). Joissakin maissa (kuten Puolassa ja Portugalissa) joustavat työajat liittyvät myös keskusteluun ylityön määrän vähentämisestä.

  • Meneillään oleva talous- ja rahoituskriisi on selvästikin vaikuttanut siihen, että joustavuus nähdään nyt merkittävänä välineenä, jolla voidaan auttaa työnantajia sopeutumaan muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin. Sukupuoliulottuvuus ei tämänhetkisessä keskustelussa ole kuitenkaan merkittävässä osassa.

Tausta

Euroopan komissio aloitti EU:n nykyisten työaikasääntöjen uudelleentarkastelun, kun työmarkkinaosapuolten kuulemisen ensimmäinen vaihe käynnistettiin 3. maaliskuuta 2010 (IP/10/345). Tähän uudelleentarkasteluun liittyen komissio julkaisee lähiaikoina asiantuntijaraportin, joka koskee työaikasääntöjen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Tänään julkaistava raportti kuuluu vertailevien tarkastelukertomusten sarjaan, jossa käsitellään työelämän tasapainottamiskysymyksiä ja jossa on aikaisemmin ilmestynyt raportti työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta (2005) ja lastenhoitopalvelujen tarjonnasta (2009).

Lisätietoja

Raportti: Flexible working time arrangements and gender equality – A comparative review of 30 European countries

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en&furtherPubs=yes

Tasa-arvokysymyksistä vastaavien ministerien epävirallinen kokous

http://www.eutrio.be/informal-meeting-ministers-gender-equality

ANNEX

Summary of countries regarding flexibility in the length of working hours

Below EU27 average

Around EU27 average

Above EU27 average

Part-time work

Portugal, Poland, Slovenia, Greece, Czech Republic, Lithuania, Cyprus, Latvia, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania

Luxembourg, Denmark, Iceland, France, Italy, Ireland, Malta, Spain, Finland, Estonia

Netherlands, Germany, Norway, Belgium, Austria United Kingdom, Sweden

Working overtime

Luxembourg, Cyprus, Malta, Portugal, Hungary, Poland, Lithuania, Norway, Spain, Romania, Denmark, Greece, Bulgaria

Sweden, Latvia, Slovenia, Belgium, Germany, Ireland, Italy, Finland. Slovakia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Austria, Netherlands, Czech Republic

Working long hours

Italy, Denmark, Portugal, Cyprus, Malta, Hungary, Germany, Ireland, Belgium, Finland, Norway, Lithuania, Sweden, Netherlands, Luxembourg

Slovakia, Spain, France, Slovenia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Greece, Poland, Austria, Bulgaria, Romania, Latvia, Czech Republic

This table summarises the countries in regard to the three indicators of flexibility in the length of working hours. There does not appear to be a clear pattern regarding the flexibility in the length of working hours in terms of these indicators. The most flexible countries seem to be Austria and the United Kingdom, which have a high ranking on all three indicators. At the other end, four countries appear to be the least flexible and score low on all three indicators: Portugal, Lithuania, Cyprus and Hungary.

Share of part-time workers in total employment (persons aged 15 and over) in EU Member States - 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages.

Involuntary part-time work and total part-time employment rate, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007

Share of employees working overtime, by gender 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for France and Liechtenstein)

Share of employees working long hours (48 or more), by gender, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007 (no data available for Liechtenstein)

Working time schedules of men and women employees, 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Left bar: male employees, right bar: female employees - Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for Liechtenstein)


Side Bar