Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Bryssel den 25 oktober 2010

Europeiska civilrättsdagen: Tre av fyra i Europa vill få bättre tillgång till rättslig prövning utomlands

Tre av fyra personer i Europa (73 %) vill ha åtgärder som kan hjälpa dem att lösa rättstvister och hävda sina rättigheter i andra EU-medlemsstater, enligt en ny Eurobarometer-undersökning som släpps idag. Rapporten sammanfaller med Europeiska civilrättsdagen, som har till syfte att göra människor mer medvetna om sina rättigheter i fråga om tillgång till rättslig prövning när de arbetar, gifter sig, får barn eller köper varor och tjänster i andra EU-länder.

Tack vare rätten till fri rörlighet är det fler människor än någonsin tidigare som lever, reser och arbetar i andra EU-länder”, sa vice ordföranden Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor. ”Trots att EU-medborgare drar stor nytta av rätten till fri rörlighet möter de fortfarande hinder på grund av de olika rättssystemen i EU. Vi måste se till att dessa olikheter inte hindrar människor från att få samma tillgång till rättslig prövning i andra medlemsstater som de får i sitt eget land.”

Enligt den undersökning som släppts idag tycker 56 % av invånarna i EU att det är svårt att få tillgång till rättslig prövning i ett annat EU-land, medan 14 % tycker att det är lätt. 73 % stöder ytterligare åtgärder för att underlätta tillgången till rättslig prövning i andra medlemsstater och 52 % menar att sådana åtgärder bör vidtas genom gemensamma regler på EU-nivå.

Endast 2 % av de tillfrågade har personligen varit inblandade i rättsliga förfaranden med en person eller ett företag från en annan medlemsstat, men 9 % tror att de skulle kunna bli det i framtiden.

När det gäller gränsöverskridande familjerätt anser 68 % att EU bör kunna påverka hur nationella regler tillämpas vid äktenskapsskillnad mellan makar från olika medlemsländer och hur ekonomiska frågor för gifta par från olika EU-länder behandlas. I juli godkände EU:s regeringar att 14 länder går vidare med regler som medger att internationella par kan välja vilket lands lag som ska gälla vid deras skilsmässa (IP/10/917). Tack vare de nya reglerna, som ännu inte är godkända, kommer par som ligger i skilsmässa att kunna slippa smärtsamma och dyrbara förfaranden.

Slutligen stöder en majoritet (58 %) av de tillfrågade EU-åtgärder för att förbättra erkännandet av dokument mellan medlemsstater.

För att erbjuda medborgare en förenklad väg till information om hur man löser rättsliga problem utomlands, lanserade kommissionen i somras sin e-juridikportal (IP/10/956). Denna elektroniska kontaktpunkt för juridisk hjälp för hela EU ger snabba svar på människors rättsliga frågor och innehåller över 12 000 sidor. Hittills har webbplatsen besöks125 000 gånger.

rystal Scales of Justice Prize

Europeiska kommissionen kommer idag tillsammans med Europarådet att tillkännage 2010 års vinnare av Crystal Scales of Justice, ett pris som delas ut vartannat år för nyskapande metoder i civilrättsliga förfaranden. Syftet med priset, som nu är inne på sitt femte år, är att identifiera och främja innovativa nyskapande metoder i civil- och brottsrättsliga förfaranden när det gäller hur förhandlingar förs, domstolarnas organisation och hur rättsystemet fungerar i allmänhet. I år deltog 50 projekt i tävlingen. Vinnarna kommer att tillkännages vid en ceremoni som markerar civilrättsdagen i Ljubljana i Slovenien

(http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Bakgrund

Att förbättra tillgången till rättslig prövning är ett av målen i Europeiska kommissionens handlingsplan för att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i EU (se IP/10/447). Detta är resultatet av Stockholmsprogrammet för EU:s politik för rättvisa och säkerhet 2010-2014 som antogs av EU:s ledare i december 2009.

Ytterligare upplysningar

Special Eurobarometer 351: Civilrätt

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

e-juridikportalen

https://e-justice.europa.eu/

Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna – Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:EN:NOT

Europeiska civilrättsdagen

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar