Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Bruselj, 25. oktobra  2010

Evropski dan civilnega pravosodja: trije od štirih Evropejcev želijo imeti v tujini boljši dostop do sodnega varstva

Na podlagi danes objavljene nove raziskave Eurobarometra si trije od štirih Evropejcev (73 %) želijo pomoč pri reševanju pravnih sporov in obrambi njihovih pravic v drugih državah članicah. Dan izdaje poročila sovpada z evropskim dnem civilnega pravosodja, katerega namen je okrepiti ozaveščenost ljudi o pravici dostopa do sodnega varstva v civilnih zadevah na področju zaposlitve, sklenitve zakonske zveze, rojstva otrok ali nakupa blaga in storitev v drugih državah EU.

Zaradi pravice do prostega gibanja vedno več Evropejcev živi, potuje in dela v drugih državah EU, kot jih je kdaj koli prej,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding, ki je komisarka EU za pravosodje. „Medtem ko Evropejci v veliki meri uresničujejo pravico do prostega gibanja, pa se še vedno soočajo z ovirami zaradi različnih pravnih sistemov v EU. Zagotoviti moramo, da te razlike državljanom ne bodo preprečevale dostopa do sodnega varstva v civilnih zadevah v drugih državah članicah pod enakimi pogoji kot v domači državi.

Danes objavljena raziskava kaže, da 56 % Evropejcev verjame, da je dostop do sodnega varstva v civilnih zadevah v drugi državi EU težaven, le 14 % pa jih meni, da ni težaven. Od vprašanih jih 73 % podpira dodatne ukrepe za lažji dostop do sodnega varstva v drugih državah članicah, 52 % pa jih verjame, da bi morali takšni ukrepi temeljiti na enotnih predpisih na ravni EU.

Čeprav je bilo le 2 % vprašanih strank v pravnih postopkih z osebo ali podjetjem iz druge države članice, pa jih dodatnih 9 % meni, da bi lahko bili stranke v takšnih postopkih v prihodnosti.

Na področju čezmejnega družinskega prava 68 % Evropejcev meni, da bi morala EU imeti možnost vpliva na uporabo nacionalnih pravil v zadevah mednarodnih razvez zakonskih zvez in v finančnih zadevah zakoncev iz različnih držav EU. Julija so vlade držav članic EU 14 državam EU dale zeleno luč, da nadaljujejo delo v zvezi s pravili, ki mednarodnim zakonskim parom omogočajo izbiro prava države, po katerem se bodo razvezali (IP/10/917). Nova pravila, ki jih je še treba sprejeti, bodo omogočila parom, da se bodo izognili čustvenim in dragim postopkom.

Poleg tega večina vprašanih (58 %) podpira dodatne ukrepe EU za izboljšanje priznavanja listin med državami članicami.

Komisija je to poletje vzpostavila spletni portal evropskega e-pravosodja (IP/10/956), da bi državljanom olajšala iskanje informacij o reševanju pravnih težav v tujini. Portal na enem mestu zagotavlja dostop do sodnega varstva po vsej EU in nudi hitre odgovore na pravna vprašanja državljanov na več kot 12 000 straneh. Do zdaj je bil obiskan 125 000-krat.

Nagrada kristalna tehtnica pravice

Medtem bo Evropska komisija danes skupaj s Svetom Evrope za leto 2010 razglasila prejemnike nagrade kristalna tehtnica pravice, ki je priznanje za inovativne prakse v civilnem in kazenskem pravosodju. Nagrada se podeljuje že peto leto zapored, njen namen pa je odkrivanje in spodbujanje inovativnih praks v civilnih in kazenskih zadevah v zvezi z izvajanjem postopka, organizacijo sodišč in splošnim delovanjem pravosodnega sistema. Letos se je za nagrado potegovalo 50 projektov. Prejemniki se bodo razglasili na dogodku ob dnevu civilnega pravosodja v Ljubljani v Sloveniji:

(http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Ozadje

Izboljšanje dostopa do sodnega varstva je eden od ciljev akcijskega načrta Evropske komisije za zagotavljanje območja svobode, varnosti in pravice v EU (glej IP/10/447), sprejetega na podlagi stockholmskega programa za pravosodne in varnostne politike EU v obdobju 2010–2014, ki so ga voditelji EU sprejeli decembra 2009.

Več informacij

Posebna raziskava Eurobarometra št. 351: Civilno pravosodje

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm.

Spletni portal evropskega e-pravosodja

https://e-justice.europa.eu/.

Zagotavljanje območja svobode, varnosti in pravice za državljane Evrope – Akcijski načrt izvajanja stockholmskega programa

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:EN:NOT.

Evropski dan civilnega pravosodja

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp.


Side Bar