Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

2010 m. spalio 25 d., Briuselis

Europos civilinio teisingumo diena. Trys iš keturių europiečių nori geresnių galimybių kreiptis į teismą užsienyje

Trys iš keturių europiečių (73 proc.) nori, kad būtų imtasi veiksmų ir jiems būtų palengvintos sąlygos spręsti teisinius ginčus ir naudotis savo teisėmis kitose ES valstybėse narėse. Tai matyti iš šiandien paskelbto naujo Eurobarometro tyrimo. Ši ataskaita skelbiama Europos civilinio teisingumo dieną, kurios tikslas – didinti piliečių informuotumą apie jų teises į civilinį teisingumą, kai jie dirba, sudaro santuokas, turi vaikų arba perka prekes ir paslaugas kitose ES valstybėse narėse.

„Naudodamiesi laisvo judėjimo teisėmis vis daugiau europiečių gyvena, keliauja ir dirba kitose ES šalyse – daugiau negu bet kada, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Laisvo judėjimo teisės europiečiams itin naudingos, tačiau dėl skirtingų teisės sistemų visoje ES jie vis dar susiduria su kliūtimis. Turime užtikrinti, kad, nors ir egzistuoja šie skirtumai, piliečiai turėtų tokią pačią galimybę kreiptis į teismą dėl civilinio teisingumo kitose valstybėse narėse, kokią turi savo šalyse.“

Iš šiandien paskelbto tyrimo matyti, jog 56 proc. europiečių mano, kad kitoje ES šalyje sunku kreiptis į teismą dėl civilinio teisingumo, o kad tai lengva, temano 14 proc. 73 proc. respondentų pritaria tam, kad būtų imtasi papildomų priemonių ir būtų geriau užtikrinama teisė kreiptis į teismą kitose valstybėse narėse, o 52 proc. mano, kad tokios priemonės galėtų būti bendros ES lygmens taisyklės.

Vos 2 proc. apklaustųjų yra asmeniškai dalyvavę teismo procese, kuriame taip pat dalyvavo asmenys arba bendrovės iš kitų valstybių narių, ir dar 9 proc. respondentų manė, kad tokiame procese galėtų dalyvauti ateityje.

Kalbant apie tarptautinę šeimos teisę, 68 proc. europiečių mano, kad ES turėtų turėti įtakos tam, kaip nacionalinės taisyklės taikomos tarptautinių skyrybų atvejais ir kai sprendžiami finansiniai sutuoktinių iš skirtingų ES šalių klausimai. Liepos mėnesį ES valstybių narių vyriausybės leido 14 ES valstybių narių priimti taisykles, pagal kurias tarptautinės poros gali pasirinkti, kurios šalies teisė turi būti taikoma jų skyryboms (IP/10/917). Taikant naująsias taisykles, kurios dar turi būti patvirtintos, poros išvengs emociškai sunkaus ir finansiškai brangaus proceso.

Dauguma apklaustųjų (58 proc.) pritaria papildomoms ES priemonėms, kuriomis būtų pagerintas dokumentų pripažinimas skirtingose valstybėse narėse.

Kad piliečiai galėtų lengviau rasti informacijos apie teisinių problemų sprendimą užsienyje, Komisija šią vasarą atvėrė e. teisingumo portalą (IP/10/956). Šiame vieno langelio principu pagrįstame portale pateikiama informacija apie teisingumą visoje ES: piliečiai gali greitai rasti atsakymus į teisinius klausimus, o portalo turinį sudaro per 12 000 puslapių. Iki šiol portale apsilankyta 125 000 kartų.

„Krištolinių teisingumo svarstyklių“ premija

Šiandien Europos Komisija ir Europos Taryba paskelbs 2010 m. „Krištolinių teisingumo svarstyklių“ premijos, kuri skiriama už inovacinę praktiką civilinio ir baudžiamojo teisingumo srityje, laureatus. Šia jau penkerius metus skiriama premija siekiama nustatyti ir skatinti inovacinę bylų nagrinėjimo, teismų darbo organizavimo ir bendrą teisingumo sistemos veikimo praktiką civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Šiais metais konkursui pateikta 50 projektų. Laureatai bus paskelbti Civilinio teisingumo dienos proginiame renginyje Liublianoje (Slovėnija) (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Pagrindiniai faktai

Gerinti galimybes kreiptis į teismą – vienas Europos Komisijos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ES kūrimo veiksmų plano tikslų (žr. IP/10/447). 2009 m. gruodžio mėn. ES vadovai priėmė Stokholmo programą, pagal kurią nustatytas 2010–2014 m. ES teisingumo ir saugumo politikos planas.

Kita informacija

Eurobarometro apklausa Nr. 351. „Civilinis teisingumas“

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

E. teisingumo portalas

https://e-justice.europa.eu/

Sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę Europos piliečiams. Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų planas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:LT:NOT

Europos civilinio teisingumo diena

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar