Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Brüsszel, 2010. október 25

A polgári igazságszolgáltatás európai napja: az európaiak háromnegyede szeretné, ha külföldön jobb hozzáférést biztosítanának számára az igazságszolgáltatáshoz

A ma közzétett Eurobarométer felmérés szerint az európai polgárok háromnegyede (73 %) szeretne olyan fellépést, amely segítené őket jogvitáik rendezésében és jogaik más EU-tagállamokban történő érvényesítésében. A jelentés egybeesik a polgári igazságszolgáltatás európai napjával. Utóbbi arra irányul, hogy felhívja az emberek figyelmét a polgári igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogára, legyen az az Unió más területén való munkájuk, házasságkötésük, gyermekszületés vagy áruvásárlás és szolgáltatás igénybevétele esetén.

„A szabad mozgáshoz való jogoknak köszönhetően a korábbinál egyre több európai polgár él, utazik és dolgozik más uniós országban” nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „Az európaiak élvezik ugyan a szabad mozgáshoz való jogok előnyeit, az EU-ban létező különböző jogrendszerek miatt azonban továbbra is akadályok nehezítik mindennapjaikat. Biztosítanunk kell, hogy e különbségek ellenére a polgárok más tagállamokban is ugyanúgy hozzájussanak az igazságszolgáltatáshoz, mint a saját országukban.”

A ma közzétett felmérés azt mutatja, hogy az európaiak 56 %-a tartja nehézkesnek a polgári igazságszolgáltatás igénybevételét az Unió egy másik tagállamában, és ugyanezt csak 14 %-uk tekinti könnyűnek. 73 %-uk pártfogol olyan további intézkedéseket, amelyek megkönnyítenék más tagállamokban az igazságszolgáltatás igénybevételét, és 52 %-uk véli úgy, hogy ezen intézkedéseket uniós szintű közös szabályok révén kellene meghozni.

A megkérdezetteknek ugyan csak 2 %-a volt személyesen más tagállambeli személyre vagy vállalkozásra kiterjedő jogi eljárás részese, további 9 %-uk azonban úgy tartja, hogy ez esetlegesen bármikor megtörténhet velük a jövőben.

A határokon átnyúló családjog tekintetében az európaiak 68 %-a szerint különböző uniós országokból származó házaspár nemzetközi válópere és pénzügyei esetében az EU-nak szerepet kellene vállalnia annak meghatározásában, hogy a nemzeti szabályokat hogyan alkalmazzák. Júliusban az Európai Unió tagállamainak kormányai szabad utat adtak 14 ország számára ahhoz, hogy szabályozás révén tegyék lehetővé, hogy a nemzetközi párok megválaszthassák azt, hogy válásuk esetén melyik ország joga legyen alkalmazandó (IP/10/917). A jóváhagyás előtt álló új szabályok révén a párok elkerülhetik az érzelmileg megterhelő és költséges eljárásokat.

A felmérés ezenkívül még arra is rávilágított, hogy a megkérdezettek többsége (58 %) támogat olyan további intézkedéseket, amelyek javítanák az okiratok tagállamok közötti elismerését.

A Bizottság a nyár folyamán útjára indította az e-igazságügyi portált, hogy a polgárok könnyebben információkhoz juthassanak a külföldön felmerülő jogi problémák orvoslását illetően (IP/10/956). Az e-igazságügyi portál egykapus internetes rendszerként európai szinten biztosít hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz és 12 000 oldalnyi tartalmával azonnali választ ad a polgárok jogi kérdéseire. A portált ez idáig 125 000 alkalommal tekintették meg.

Az igazság kristálymérlege díj

Az Európai Bizottság és az Európa Tanács ma ismerteti a polgári és büntető igazságszolgáltatás innovatív gyakorlatát elismerő „igazság kristálymérlege” díj 2010. évi nyerteseit. E program immár ötödik éve kívánja ösztönözni a polgári és büntetőügyekben az eljárások lefolytatása, a bírósági szervezet és az igazságszolgáltatási rendszer általános működése tekintetében innovatív gyakorlatokat. Az idei évben 50 projekt vett részt a versenyben. A díjnyerteseket a polgári igazságszolgáltatás európai napján a szlovéniai Ljubljanában megrendezésre kerülő ünnepségen hirdetik ki (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Előzmények

Az Európai Bizottságnak a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítására irányuló cselekvési tervének egyik célkitűzése az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása (lásd IP/10/447). Erre azt követően került sor, hogy az uniós vezetők 2009 decemberében elfogadták a 2010–2014-es időszakra szóló, az EU jogérvényesülési és biztonsági szakpolitikáira vonatkozó Stockholmi Programot.

További információ

A 351. sz. speciális Eurobarométer felmérés: Polgári igazságszolgáltatás

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

e-igazságügyi portál

https://e-justice.europa.eu/

A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása a polgárok szolgálatában: A stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:EN:NOT

A polgári igazságszolgáltatás európai napja

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar