Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2010

Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτικής δικαιοσύνης: Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίοι επιθυμούν καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο εξωτερικό

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίοι (73%) επιθυμούν τη λήψη μέτρων που θα τους βοηθήσουν να επιλύουν νομικές διαφορές και να ασκούν τα δικαιώματά τους στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η δημοσίευση της έρευνας συμπίπτει με την ευρωπαϊκή ημέρα πολιτικής δικαιοσύνης, σκοπός της οποίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη που έχουν όταν εργάζονται, παντρεύονται, αποκτούν παιδιά ή αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλο κράτος της ΕΕ.

«Χάρη στα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, οι Ευρωπαίοι που ζουν, ταξιδεύουν και εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ είναι περισσότεροι από ποτέ», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. «Ενώ οι Ευρωπαίοι επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω των διαφορετικών νομικών συστημάτων που ισχύουν σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι διαφορές αυτές να μην εμποδίζουν τους πολίτες να έχουν σε άλλα κράτη μέλη την ίδια πρόσβαση στην πολιτική δικαιοσύνη που έχουν στην ίδια τη χώρα τους.»

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι το 56% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η πρόσβαση στην πολιτική δικαιοσύνη σε άλλη χώρα της ΕΕ είναι δύσκολη, ενώ μόνο το 14% την θεωρεί εύκολη. Το 73% υποστηρίζει τη λήψη πρόσθετων μέτρων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε άλλα κράτη μέλη, και το 52% πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν τη μορφή κοινών κανόνων σε επίπεδο ΕΕ.

Ενώ μόνο το 2% των ερωτηθέντων έχουν εμπλακεί προσωπικά σε νομικές διαφορές με πρόσωπα ή εταιρείες από άλλα κράτη μέλη, το 9% πιστεύει ότι ενδέχεται να εμπλακεί στο μέλλον.

Όσον αφορά τα διασυνοριακά ζητήματα οικογενειακού δικαίου, το 68% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρεμβαίνει όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες σε διεθνείς υποθέσεις διαζυγίου και σε οικονομικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι σύζυγοι από διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Τον Ιούλιο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ έδωσαν το πράσινο φως σε 14 χώρες της ΕΕ ώστε να προωθήσουν κανόνες που επιτρέπουν στα ζευγάρια αυτά να επιλέγουν το δίκαιο της χώρας το οποίο θα ισχύει για το διαζύγιό τους (IP/10/917). Χάρη στους νέους αυτούς κανόνες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, τα ζευγάρια θα αποφεύγουν διαδικασίες συναισθηματικά και οικονομικά επαχθείς.

Τέλος, η πλειοψηφία (58%) των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη λήψη πρόσθετων μέτρων από την ΕΕ ώστε να βελτιωθεί η αναγνώριση των εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών.

Για να διευκολυνθεί η αναζήτηση πληροφοριών από τους πολίτες σχετικά με την επίλυση νομικών προβλημάτων στο εξωτερικό, η Επιτροπή εγκαινίασε αυτό το καλοκαίρι τη δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης e-justice (IP/10/956). Με περιεχόμενο πάνω από 12.000 σελίδες, αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία μίας στάσης για πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε όλη την ΕΕ προσφέρει ταχείες απαντήσεις στα νομικά ερωτήματα των πολιτών και έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 125.000 επισκέψεις.

Βραβείο «κρυστάλλινη πλάστιγγα της δικαιοσύνης»

Εντωμεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης θα ανακοινώσει σήμερα τους νικητές του βραβείου "κρυστάλλινη πλάστιγγα της δικαιοσύνης" για το 2010, με το οποίο επιβραβεύονται καινοτόμες πρακτικές στους τομείς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Σκοπός του σχετικού διαγωνισμού είναι να εντοπιστούν και να προωθηθούν καινοτόμες πρακτικές όσον αφορά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, την οργάνωση των δικαστηρίων και τη γενικότερη λειτουργία του συστήματος απονομής της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Φέτος, συμμετείχαν στον διαγωνισμό 50 σχέδια. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας πολιτικής δικαιοσύνης στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Ιστορικό

Η βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους στόχους του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ (βλ. IP/10/447), μετά την έγκριση τον Δεκέμβριο του 2009 από τους ηγέτες της ΕΕ, του προγράμματος της Στοκχόλμης για τις πολιτικές ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ κατά την περίοδο 2010-2014.

Περισσότερες πληροφορίες

Ειδική έκδοση Ευρωβαρόμετρου αριθ. 351: Πολιτική δικαιοσύνη

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Δικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice)

https://e-justice.europa.eu/

Υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:EN:NOT

Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτικής δικαιοσύνης

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar