Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Брюксел, 25 октомври 2010 г.

Европейски ден на гражданското правосъдие: трима от всеки четирима европейци искат по-добър достъп до правосъдие в чужбина

Според ново проучване на Евробарометър, оповестено днес, трима от всеки четирима европейци (73 %) желаят да бъдат предприети действия, които да им помогнат при разрешаването на правни спорове и упражняването на правата им в други държави-членки. Това проучване съвпада с Европейския ден на гражданското правосъдие, който цели да повиши осведомеността относно правата на гражданите на достъп до гражданско правосъдие, когато работят, сключват брак, имат деца или си купуват стоки и услуги в други държави на ЕС.

Благодарение на правата, свързани със свободното движение, все повече европейци живеят, пътуват и работят в други държави от ЕС“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Въпреки че европейците се възползват в голяма степен от правата си да се придвижват свободно, те все още срещат пречки, поради различните правни системи в ЕС. Трябва да направим така, че тези разлики да не са пречка пред гражданите да се възползват от същия достъп до правосъдие в други държави-членки, като този, на който се радват в собствената си държава.“

Прочуването, оповестено днес, показва, че 56 % от европейците смятат, че е трудно да се получи достъп до гражданско правосъдие в друга държава-членка на ЕС, а само 14 % са на мнение, че това е лесно. 73 % се обявяват в полза на допълнителни мерки за улесняване на достъпа до правосъдие в други държави-членки, а 52 % смятат, че такива мерки следва да бъдат предприети посредством общи правила на равнище ЕС.

Въпреки че едва 2 % от запитаните са участвали лично в съдебни производства с лице или компания от друга държава-членка, 9 % смятат, че това може да им се случи в бъдеще.

В областта на международното семейно право 68 % от европейците считат, че ЕС трябва да има роля в това как се прилагат националните норми в случаите на разводи с международен елемент и при финансови въпроси на брачни двойки от различни държави на ЕС. През юли правителствата на държавите-членки на Европейския съюз разрешиха на 14 държави-членки да продължат напред в процеса на въвеждането на правила, които позволяват на международни двойки да изберат правото на държавата, което искат да приложат в случай на развод (IP/10/917). Новите правила, които все още подлежат на одобрение, ще позволят на двойките да избегнат скъпо струващи от емоционална и от финансова гледна точка производства.

И накрая, повечето от запитаните (58 %) се обявяват в полза на допълнителни мерки на ЕС за подобряване на процеса за признаване на документи между държавите-членки.

За да улесни гражданите в намирането на информация за решаване на правни проблеми в чужбина, през това лято Комисията открия своя портал за електронно правосъдие (IP/10/956). Този електронен портал, осигуряващ цялата информация за достъп до правосъдие на територията на ЕС, предоставя бързи отговори на правните въпроси на гражданите с повече от 12 000 страници съдържание. За момента е бил посетен 125 000 пъти.

Наградата „Кристална везна“

Освен това днес Европейската комисия, съвместно със Съвета на Европа, ще оповести носителите за 2010 г. на наградата „Кристална везна“, която се дава за новаторски практики в областите на гражданското и наказателното правосъдие. Схемата, която тече вече пета година, цели да открие и насърчи новаторски практики в областите на гражданското и наказателното правосъдие по отношение на провеждането на производствата, съдебната организация и общото функциониране на съдебната система. Тази година в конкурса участваха 50 проекта. Победителите ще бъдат обявени по време на събитие, отбелязващо Деня на гражданското правосъдие, в Любляна, Словения (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Контекст

Подобряване на достъпа до правосъдие е една от целите на плана за действие на Европейската комисия за установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС (вж. IP/10/447). Този план последва приемането от лидерите на ЕС през декември 2009 г. на Програмата от Стокхолм за политиките на правосъдие и сигурност на ЕС за периода 2010 — 2014 г.

Допълнителна информация

Специално издание на Евробарометър 351: Гражданско правосъдие

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Портал за електронно правосъдие:

https://e-justice.europa.eu/

Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на Европа: план за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:EN:NOT

Европейски ден на гражданското правосъдие:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar