Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

Bruselj, 22. oktobra 2010

Potrošniki najmanj zadovoljni z naložbami, nepremičninami in dostopom do interneta

Po danes objavljenem pregledu stanja potrošniških trgov za jesen 2010 so „naložbe, pokojnine in vrednostni papirji“, „nepremičninske storitve“ in „zagotavljanje internetnih storitev“ trgi, ki bodo evropske potrošnike najverjetneje razočarali. Med trgi s potrošniškim blagom so najslabše ocenjeni „rabljeni avtomobili“, „oblačila in obutev“ in „meso“. Na drugi strani so se dobro odrezale letalske družbe prav tako pa potrošniki cenijo kulturne dobrine in storitve. Pregled stanja ocenjuje potrošniške trge na podlagi kazalnikov, kot so primerljivost, zaupanje in zadovoljstvo potrošnikov, težave, pritožbe, enostavnost prehoda med ponudniki storitev, cene, itd. Namen je opredeliti trge z možnim slabim delovanjem, da se pripravijo dodatne študije, ki bi temeljito analizirale težave in pomagale opredeliti politične odzive. Tokrat je v pregled prvič vključenih kar 50 različnih evropskih trgov — od hrane in gospodinjskih aparatov pa do avtomobilskih popravil.

Komisar EU za zdravje in potrošniško politiko John Dalli je dejal: „Obljuba enotnega trga je, da lahko potrošnikom zagotovi nižje cene, večjo izbiro, preglednost in zadovoljstvo. S pregledom lahko natančno določimo trge, kjer je videti, da se to ne dogaja.“ Če strnem: „Z naslednjim korakom bomo temeljito preučili oba trga, zagotavljanje internetnih storitev in meso ter spodbudili nacionalne organe, da rezultate uporabijo pri svojem delu.“

Pregled stanja

Pregled stanja potrošniških trgov temelji na raziskavi spremljanja trga, ki meri sporočene izkušnje in mnenja potrošnikov, ki so nedavno nakupovali na vsakem od teh trgov. Prvič v letu 2010 so zagotovljeni podatki za 50 potrošniških trgov, kar znaša več kot 60 % družinskega proračuna potrošnikov.

Namen pregleda stanja je ugotoviti, kateri trgi slabo delujejo za potrošnike. S tem se pridobijo pomembna dejstva za nadaljnje spremljanje politik, nenazadnje pa je to del širše naloge Komisije, da spremlja delovanje notranjega trga.

Ocenjevanje glavnih trgov temelji na skupnem točkovanju z naslednjimi kazalniki:

 • enostavnost primerjave blaga in storitev: trgi, na katerih potrošniki najtežje primerjajo ponudbe, so bančništvo, telekomunikacije, oskrba (z vodo, plinom in elektriko), nepremičninske in pravne storitve (vključno z računovodstvom in notarskimi storitvami). Knjige, revije in časopisi so najbolje primerljivi;

 • skladnost zaupanja potrošnikov v trgovce na drobno s potrošniškimi pravili: trgi, katerim potrošniki še zlasti ne zaupajo, so naložbe, pokojnine in vrednostni papirji, rabljeni avtomobili in nepremičninske storitve;

 • težave in pritožbe: trgi, s katerimi so imeli potrošniki največ težav, so internetni dostop, železnice, nepremičninske storitve in naložbe, pokojnine in vrednostni papirji. Največ pritožb je bilo usmerjenih na mobilno telefonijo, internetni dostop in bančne tekoče račune;

 • splošno zadovoljstvo in pričakovanja: na splošno 57 % evropskih potrošnikov meni, da je delovanje trgov zadovoljivo. Največje nezadovoljstvo obstaja pri naložbah, pokojninah in vrednostnih papirjih, nepremičninskih storitvah in železnicah. Evropski potrošniki so najbolj zadovoljni s kulturnimi dobrinami in storitvami;

Pregled stanja prav tako spremlja:

 • enostavnost prehoda od enega ponudnika storitev k drugemu, kot tudi prehod od enega vedenja k drugemu: prehod naj bi bil najbolj težaven pri oskrbi z električno energijo, kateri sledi naložbeno bančništvo, dobava plina in bančna posojila;

 • cenovne razlike: cena je ena od glavnih nakupnih meril za potrošnike, velike razlike v ceni na enotnem trgu pa so lahko znak razdrobljenosti. Pregled stanja kaže označene razlike v ceni po EU. Razlike v cenah storitev so na splošno večje kot pri dobrinah, največje pa so pri bančnih tekočih računih in dostopu do interneta.

Izgube evropskih potrošnikov zaradi težav, za katere so vložili pritožbe, so ocenjene na približno 0,3 % evropskega BDP. Ta denar bi se lahko bolje porabil za nakup učinkovitih in inovativnih dobrin ter storitev, ki bi okrepile še tako potreben napredek evropskega gospodarstva.

Ključne ugotovitve

 • Z vidika potrošnikov so vsi trije trgi storitev stalno najslabše ocenjeni ne glede na to, ali je upoštevana velikost države članice EU ali ne. To so: „naložbe, pokojnine in vrednostni papirji“, nepremičninske storitve in zagotavljanje internetnih storitev.

 • Najslabše delujoči trgi s potrošniškim blagom so: rabljeni avtomobili, oblačila in obutev ter meso (za podrobnosti glej MEMO/10/514).

 • Knjige, revije in časopisi“ kot tudi „kulturne in razvedrilne storitve“ so med najboljše ocenjenimi trgi.

 • Potrošniki so letalske družbe uvrstili v zgornjo polovico, nad vse drug prevozne storitve in to v zelo težkem času za industrijo.

Naslednji koraki

Evropska komisija bo začela s pripravo dveh tržnih študij, da se temeljito preučijo razlogi za ugotovitve in opredelijo politična sredstva. Zadevni trgi so:

 • zagotavljanje internetnih storitev je tretji najslabše uvrščeni trg na splošno in trg, pri katerem je najvišji odstotek potrošnikov izkusilo težave in pri katerem se cene močno razlikujejo med seboj po celi EU. Internetni dostop je bistvenega pomena za digitalno vključenost in digitalni enotni trg;

 • meso je eden od najnižje uvrščenih trgov s potrošniškim blagom. Prav tako je pogosto kupljen izdelek, ki predstavlja velik del proračuna potrošnikov.

Celotni pregled stanja:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar