Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

Briuselis, 2010 m. spalio 22 d.

Investicijų, nekilnojamojo turto ir interneto prieigos rinkos – labiausiai nuviliančios vartotojus

Pagal šiandien paskelbtą 2010 m. rudens vartotojų rinkų rezultatų suvestinę, investicijų, pensijų ir vertybinių popierių, nekilnojamojo turto operacijų paslaugų ir interneto paslaugų teikimo rinkos – tai trys rinkos, kurių veikimas labiausiai nuvilia vartotojus visoje ES. Prasčiausi rezultatai nustatyti šiose prekių rinkose: naudotų automobilių, drabužių ir avalynės ir mėsos. Kita vertus, oro linijų sektoriaus rezultatai yra geri nepaisant 2010 m. pavasario trikdžių. Be to, vartotojai palankiai vertina kultūros prekes ir paslaugas. Rezultatų suvestinėje vartotojų rinkos reitinguojamos pagal šiuos rodiklius: palyginamumas, vartotojų pasitikėjimas, vartotojų pasitenkinimas, problemos, skundai, galimybė keisti tiekėjus (teikėjus), kainos ir kt. Jos tikslas – nustatyti, kurių rinkų veikimui kyla didžiausias pavojus, ir atlikti tolesnius tyrimus, kuriuose būtų išsamiai nagrinėjamos problemos ir įvardijamos reikiamos politikos priemonės. Pirmą kartą rezultatų suvestinėje reitinguojama net 50 skirtingų rinkų visose ES šalyse – nuo maisto produktų iki buitinių prietaisų ir automobilių remonto.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas ES Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Labiausiai tikimasi, kad vartotojai bus patenkinti bendrąja rinka, ji užtikrins mažesnes kainas, didesnį pasirinkimą ir pasitenkinimą. Kaip tik rezultatų suvestinė parodo, kurios rinkos kelia didžiausią susirūpinimą". Apibendrindamas Komisijos narys sakė: „Artimiausiu metu sieksime išsamiau ištirti dvi – interneto paslaugų tiekimo ir mėsos rinkas ir paskatinti nacionalines valdžios institucijas pasinaudoti mūsų darbo rezultatais.“

Rezultatų suvestinė

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė grindžiama rinkos stebėsenos tyrimu, kuriame vertinami pastaruoju metu kiekvienos rinkos prekių ar paslaugų pirkusių vartotojų atsiliepimai. 2010 m. pirmą kartą pateikiami duomenys apie 50 vartotojų rinkų, kurioms skiriama per 60 proc. vartotojų namų ūkio biudžeto išlaidų.

Rezultatų suvestinės tikslas – nustatyti rinkas, kurios gali nepakankamai tenkinti vartotojų poreikius. Ji suteikia svarbių duomenų tolesnėms politikos priemonėms rengti ir padeda Komisijai platesniu mastu stebėti, kaip veikia bendroji rinka.

Rinkos reitinguojamos pagal bendrą taškų skaičių, gautą vertinant toliau nurodytus rodiklius.

 • Galimybė palyginti prekes ir paslaugas. Vartotojų vertinimu, sunkiausia palyginti bankininkystės, telekomunikacinių, komunalinių paslaugų (vandens, dujų ir elektros tiekimo), nekilnojamojo turto operacijų paslaugų ir teisinių paslaugų (įskaitant apskaitos ir notarų paslaugas) pasiūlymus. Lengviausia palyginti knygų, žurnalų ir laikraščių rinkos pasiūlymus.

 • Vartotojų pasitikėjimas tuo, ar mažmenininkai laikosi vartotojų apsaugos taisyklių. Labiausiai vartotojai nepasitiki investicijų, pensijų ir vertybinių popierių, naudotų automobilių ir nekilnojamojo turto operacijų paslaugų rinkomis.

 • Problemos ir skundai. Daugiausia sunkumų vartotojai patiria interneto prieigos, geležinkelių, nekilnojamojo turto operacijų paslaugų ir investicijų, pensijų ir vertybinių popierių rinkose. Daugiausia skundų pateikiama dėl judriojo telefono ryšio, interneto prieigos, naujų automobilių ir einamųjų banko sąskaitų.

 • Bendras pasitenkinimas ir lūkesčiai. Iš esmės 57 proc. Europos vartotojų mano, kad rinkos pakankamai patenkina jų poreikius. Vartotojai labiausiai nepatenkinti investicijų, pensijų ir vertybinių popierių, nekilnojamojo turto operacijų paslaugų ir geležinkelių rinkomis. Didžiausias pasitenkinimas išreikštas dėl kultūros prekių ir paslaugų.

Be to, rezultatų suvestinėje vertinama:

 • Galimybė keisti paslaugų teikėjus ir faktinė teikėjų keitimo praktika. Manoma, kad sunkiausia pakeisti elektros tiekėją, taip pat investicinės bankininkystės paslaugų teikėją, dujų tiekėją ir banko paskolų teikėją.

 • Kainų skirtumai. Kaina vartotojams yra vienas iš svarbiausių kriterijų, o dideli kainų skirtumai bendrojoje rinkoje gali rodyti jos susiskaidymą. Rezultatų suvestinė rodo visos ES rinkos kainų skirtumus. Paprastai paslaugų kainos skiriasi labiau nei prekių – labiausiai skiriasi einamųjų banko sąskaitų ir interneto prieigos paslaugų kainos.

Apskaičiuota, kad Europos vartotojų patirti nuostoliai probleminiais atvejais, kai jie turėdavo pagrindo pateikti skundą, sudaro apie 0,3 proc. ES BVP. Šiuos pinigus verčiau būtų galima skirti veiksmingoms ir naujoviškoms prekėms ir paslaugoms įsigyti ir taip suteikti ES ekonomikai labai reikiamą postūmį.

Svarbiausios išvados

 • Trys paslaugų rinkos nuolat (pagal vartotojų poreikius) vertinamos prasčiausiai, nepriklausomai nuo to, ar atsižvelgiama į ES šalių dydį – tai investicijų, pensijų ir vertybinių popierių, nekilnojamojo turto operacijų paslaugų ir interneto paslaugų teikimo rinkos.

 • Trys prasčiausiai vertinamos prekių rinkos – tai naudotų automobilių, drabužių ir avalynės ir mėsos rinkos (daugiau informacijos pateikta MEMO/10/514).

 • Geriausiai vertinamos knygų, žurnalų ir laikraščių bei kultūros ir pramogų paslaugų rinkos.

 • Vartotojai palankiai vertina oro linijų sektorių. Net ir labai sunkiu šio sektoriaus pramonei metu jis vertinamas geriau už visas kitas transporto paslaugas.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija pradės du rinkos tyrimus, skirtus išsamiai išnagrinėti gautų rezultatų priežastis ir nustatyti politikos priemones. Nagrinėjamos rinkos:

 • Interneto paslaugų teikimas. Ši rinka užima trečią vietą bendrame blogiausiai vertinamų rinkų reitinge. Šioje rinkoje didžiausia procentinė vartotojų dalis susidūrė su problemomis ir jos paslaugų kainos smarkiai skiriasi visoje ES. Interneto prieiga yra labai svarbi skaitmeninei įtraukčiai ir skaitmeninei bendrajai rinkai.

 • Mėsos rinka iš visų prekių rinkų vertinama prasčiausiai. Mėsa yra dažnai perkamas produktas, kuriam vartotojai skiria didelę dalį lėšų. Vartotojai palyginti menkai pasitiki mėsos rinka.

Visas rezultatų suvestinės tekstas

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar