Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

Brüsszel, 2010. október 22

Befektetések, ingatlanszolgáltatások és az internethez való hozzáférés piaca: a fogyasztói megelégedettségi skála alsó hányadában

„Befektetések, nyugdíjalapok és értékpapírok”, „ingatlanszolgáltatások” és „internetes szolgáltatások nyújtása”: minden valószínűség szerint e három piac teljesítményével a legelégedetlenebbek a fogyasztók az EU-ban a fogyasztói piacok ma közzétett, 2010. őszi eredménytáblája szerint. Az árupiacok közül a „használt autók”, a „ruházati cikkek és lábbelik” és a „hús” piaca érte el a legrosszabb helyezést. A másik végletbe tartoznak a légitársaságok, melyek a 2010. tavaszi zavarok ellenére is jó eredményeket mutatnak fel. A fogyasztók a kulturális javak és szolgáltatások piacával is elégedettek. Az eredménytábla olyan mutatók alapján állítja sorrendbe a fogyasztói piacokat mint az összehasonlíthatóság, a fogyasztói bizalom, a fogyasztói elégedettség, a problémák, a panaszok, a szolgáltatóváltás akadálymentessége, az árak stb. Az a cél, hogy beazonosítsák a működési elégtelenségek kockázatát leginkább magukban rejtő piacokat, és nyomon követő tanulmányokkal részletesen elemezzék a problémákat, valamint szakpolitikai válaszokat találjanak azokra. Ez az első alkalom, hogy az eredménytábla 50 különböző piacot – az élelmiszerektől a háztartási készülékeken át a gépjárműjavításig – állít sorrendbe valamennyi uniós országra vonatkozóan.

John Dalli, az egészségügyi és fogyasztóvédelmi politikáért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az egységes piac nagy ígérete az, amit a fogyasztók számára biztosítani tud: alacsony árak, nagyobb választék, átláthatóság és elégedettség. Az eredménytáblának köszönhetően pontosan megállapítható, hogy valószínűleg mely piacok nem képesek ezek nyújtására.” Összegezve tehát: „Következő lépésként részletesebben tanulmányozunk két piacot (az internetes szolgáltatásnyújtások piacát és a húspiacot) és arra ösztönözzük a nemzeti hatóságokat, hogy használják fel az eredményeket munkájuk során.”

Az eredménytábla

A fogyasztói piacok eredménytáblája piacellenőrzési felmérésen alapul, mely a fogyasztók közelmúltbeli vásárlói tapasztalataival kapcsolatos visszajelzéseket és véleményeket elemzi az egyes piacok vonatkozásában. 2010-ben az eredménytábla első alkalommal 50 fogyasztói piac esetében biztosít adatokat; e piacokhoz köthető a fogyasztói háztartások költségvetésének több mint 60%-a.

Az eredménytábla célja azon piacok beazonosítása, melyek esetében fennállhat annak veszélye, hogy a fogyasztók számára alacsony teljesítményt nyújtanak. Az így szerzett ismeretek alapvető fontosságúak a megfelelő politikai intézkedések kidolgozásához, és hozzájárulnak a Bizottságnak az egységes piac működésének széleskörű ellenőrzésére irányuló munkájához.

A főbb piacok rangsorba állítása a következő mutatókból álló teljes ponteredményeken alapul:

 • Az áruk és szolgáltatások egyszerű összehasonlíthatósága. A fogyasztók számára a következő piacokon volt a legnehezebb a kínálatok összehasonlítása: banki műveletek, távközlés, közszolgáltatások (víz, gáz, villamosenergia-szolgáltatás), ingatlanszolgáltatások és jogi szolgáltatások (beleértve a számviteli és közjegyzői szolgáltatásokat is). A könyvek, folyóiratok és napilapok a legjobban összehasonlíthatók.

 • A fogyasztók bizalma abban, hogy a kiskereskedők betartják a fogyasztóvédelmi szabályokat: a fogyasztók a következő piacokkal szemben a legbizalmatlanabbak: befektetések, nyugdíjalapok és értékpapírok, használt autók és ingatlanszolgáltatások.

 • Problémák és panaszok. A fogyasztók a következő piacokon szembesültek a legtöbb problémával: internethez való hozzáférés, vasút, ingatlanszolgáltatások és befektetések, nyugdíjalapok és értékpapírok. A legtöbb panasz a következő területekre vonatkozott: mobiltelefónia, internethez való hozzáférés, új gépjárművek és banki folyószámlák.

 • Általános megelégedettség és elvárások. Általánosságban az európai fogyasztók 57%-a úgy véli, hogy a piacok működése eléri a kívánt szintet. A befektetések, nyugdíjalapok és értékpapírok, ingatlanszolgáltatások és a vasúti szolgáltatások piacával szemben a legnagyobb az elégedetlenség. Az uniós fogyasztók a kulturális javakkal és szolgáltatásokkal a legelégedettebbek.

Ezek mellett az eredménytábla a következőket is vizsgálja:

 • A szolgáltatóváltás akadálymentessége és a tényleges szolgáltatóváltási magatartás. A szolgáltatóváltás a villamosenergia-szolgáltatás terén a legnehezebb, ezt követik a banki befektetések, a gázellátás és a bankhitelek.

 • Eltérő árak. Az árak jelentik a legfőbb vásárlási szempontot a fogyasztók számára, és az egységes piacon mutatkozó jelentős árkülönbségek a piaci széttöredezettséget jelezhetik. Az eredménytábla markáns árkülönbségeket mutat az Unió egészében. A szolgáltatások áraiban mutatkozó különbségek általában jelentősebbek, mint az áruk árkülönbségei; a legnagyobb eltérés a banki folyószámlák és az internethez való hozzáférés terén tapasztalható.

A fogyasztók panaszokra okot adó problémákból adódó veszteségei a becslések szerint elérik az EU GDP-jének csaknem 0,3%-át. Ezt az összeget eredményesebben fel lehetett volna használni hatékony és innovatív áruk és szolgáltatások vásárlására, biztosítva ezáltal az EU gazdasága számára elengedhetetlenül szükséges lendületet.

Főbb megállapítások

 • A fogyasztók szempontjából a szolgáltatások három piaca folyamatosan a legalacsonyabb pontszámot kapja, függetlenül attól, hogy figyelembe vették-e az EU-országok méretét vagy sem. E piacok a következők: „befektetések, nyugdíjalapok és értékpapírok”, „ingatlanszolgáltatások” és „internetes szolgáltatások nyújtása”.

 • A legrosszabbul teljesítő három árupiac a következő: „használt autók”, „ruházati cikkek és lábbelik” és a „hús” piaca (további részletek: MEMO/10/514).

 • A legjobb helyezést elért piacok között szerepel a „könyvek, folyóiratok és napilapok”, valamint a „kulturális és szórakoztatóipari szolgáltatások” piaca.

 • A fogyasztók a légitársaságokat a rangsor felső sávjába helyezik, megelőzve az összes többi szállítási szolgáltatást és különösen kiemelve, hogy ezt a helyezést az ágazatot sújtó nehézségek ellenére érték el.

A következő lépések

Az Európai Bizottság két piaci tanulmányt fog indítani a megállapításokhoz vezető okok részletes vizsgálata és a szakpolitikai orvoslati lehetőségek kijelölése céljából. Az érintett piacok a következők:

 • Internetes szolgáltatások nyújtása: általában véve ez a harmadik legrosszabb helyezést elérő piac, melyen a fogyasztók legnagyobb százaléka szembesült problémákkal és ahol uniós viszonylatban a legnagyobbak az árkülönbségek. Az internethez való hozzáférés a digitális integráció és a digitális egységes piac előfeltétele.

 • A húspiac az egyik legrosszabb helyezést elérő árupiac. A hús a fogyasztók kiadásainak jelentős részét kitevő, egyik leggyakrabban vásárolt termék.

Az eredménytábla teljes szövegének elérhetősége:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar