Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

Bryssel 22. lokakuuta 2010

Sijoitus-, kiinteistö- ja internetpalvelut heikoimmalla sijalla kuluttajamarkkinoilla

Sijoitus-, eläke- ja vakuutuspalvelujen, kiinteistöpalvelujen sekä internetpalvelujen markkinat ovat todennäköisimmin niitä, joihin EU:n kuluttajat eivät ole tyytyväisiä tänään julkaistun syksyn 2010 kuluttajamarkkinoiden tulostaulun mukaan. Käytetyt autot, vaatteet ja jalkineet sekä liha ja lihavalmisteet puolestaan ovat alimmilla sijoilla tavaramarkkinoilla. Asteikon toisessa päässä lentoyhtiöiden tulokset ovat hyviä kevään 2010 häiriöistä huolimatta, ja kuluttajat arvostavat myös kulttuurituotteita ja ‑palveluita. Tulostaulussa pisteytetään kuluttajamarkkinat käyttämällä indikaattoreita, joita ovat esimerkiksi vertailtavuus, kuluttajien luottamus, kuluttajatyytyväisyys, ongelmat, valitukset, palveluntarjoajan vaihtamisen helppous sekä hinnat. Tarkoituksena on kartoittaa sellaiset markkinat, joilla on suurimmat riskit toimintahäiriöihin, ja laatia niistä seurantatutkimuksia, joissa analysoidaan ongelmia tarkemmin ja etsitään poliittisia ratkaisuja. Tulostaulussa on ensimmäistä kertaa asetettu järjestykseen yli 50:t erilaiset markkinat – elintarvikkeista kodinkoneisiin ja autojen korjaamiseen – kaikissa EU-maissa.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaarin John Dallin mukaan yhtenäismarkkinoiden mahdollisuudet riippuvat siitä, voivatko ne tarjota kuluttajille alempia hintoja ja enemmän valinnanvaraa ja lisätä avoimuutta ja tyytyväisyyttä. ”Tulostaulun ansiosta on mahdollista havaita ne markkinat, joilla näin ei vaikuta tapahtuvan. Seuraavaksi aiomme tutkia tarkemmin kaksia kuluttajamarkkinoita, internetpalvelujen markkinoita sekä lihan ja lihajalosteiden markkinoita, ja kannustaa kansallisia viranomaisia hyödyntämään tuloksia toiminnassaan”, toteaa John Dalli.

Tulostaulu

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu perustuu markkinaseurantaan, jossa mitataan sellaisten kuluttajien ilmoittamia kokemuksia ja mielipiteitä, joilla on tuoreita kokemuksia markkinoilta. Ensimmäistä kertaa vuonna 2010 esitetään tietoja 50 kuluttajamarkkinoilta, joiden osuus kotitalouksien kulutuksesta on yli 60 prosenttia.

Tulostaulun tarkoituksena on kartoittaa markkinoita, joiden toiminta on epätyydyttävää kuluttajien kannalta. Tästä saadaan tärkeitä tietoja politiikan perustaksi ja aineksia komission laajempiin toimiin, jotka liittyvät yhtenäismarkkinoiden toimivuuden seurantaan.

Lopullinen markkinasijoitus perustuu kokonaispistemäärään, joka muodostuu seuraavista indikaattoreista:

 • Tavaroiden ja palveluiden vertailtavuuden helppous. Markkinat, joilla kuluttajien mielestä on vaikeinta verrata tarjouksia, ovat pankki-, televiestintä-, kiinteistö- ja lakiasiainpalvelut (mukaan luettuna kirjanpito- ja notaaripalvelut) sekä julkiset palvelut (vesi-, kaasu- ja sähköhuoltopalvelut). Helpoiten vertailtavia ovat kirjat, aikakauslehdet ja sanomalehdet.

 • Kuluttajien luottamus siihen, miten hyvin vähittäismyyjät noudattavat kuluttajasääntöjä: kuluttajien luottamus on erityisen heikkoa sijoitus-, eläke- ja vakuutuspalvelujen, käytettyjen autojen sekä kiinteistöpalvelujen markkinoilla.

 • Ongelmat ja valitukset. Eniten ongelmia kuluttajilla on internet-, juna- ja kiinteistöpalvelujen sekä sijoitus-, eläke- ja vakuutuspalvelujen alalla. Valituksia tehdään eniten matkapuhelin- ja internetpalveluista, uusista autoista sekä käyttötileihin liittyvistä pankkipalveluista.

 • Yleinen tyytyväisyys ja odotukset. Yleisesti ottaen 57 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista katsoo, että markkinoiden toimivuus on toivotulla tasolla. Eniten tyytymättömyyttä herättävät sijoitus-, eläke- ja vakuutuspalvelut, kiinteistöpalvelut sekä junapalvelut. Tyytyväisimpiä EU:n kuluttajat ovat kulttuuritavaroihin ja -palveluihin.

Tulostaulussa tarkastellaan myös seuraavia:

 • Palveluntarjoajan vaihtamisen helppous ja varsinainen vaihtaminen. Vaihtamista pidetään hankalimpana sähköhuoltopalvelujen, pankin sijoituspalvelujen, kaasuhuoltopalvelujen sekä pankin lainapalvelujen alalla.

 • Hintaerot. Hinta on yksi kuluttajien tärkeimmistä ostokriteereistä, ja suuret hintaerot yhtenäismarkkinoilla voivat olla osoitus markkinoiden hajanaisuudesta. Tulostaulun mukaan EU:ssa on merkittäviä hintaeroja. Erot palvelujen hinnoissa ovat yleensä paljon suuremmat kuin tavaroiden hinnoissa, ja suurimmat erot löytyvät käyttötileihin liittyvissä pankkipalveluissa ja internetpalveluissa.

Eurooppalaisille kuluttajille aiheutuvat tappiot ongelmista, joista he ovat valittaneet, ovat arviolta 0,3 prosenttia EU:n BKT:stä. Tälle summalle olisi parempaakin käyttöä: sillä voitaisiin hankkia toimivia ja innovatiivisia tavaroita ja palveluita ja tukea näin EU:n taloutta.

Keskeisiä tuloksia

 • Kuluttajien näkökulmasta kolmilla palvelumarkkinoilla on jatkuvasti heikoimmat pisteet riippumatta siitä, otetaanko EU-maiden koko huomioon vai ei. Nämä markkinat ovat sijoitus-, eläke- ja vakuutuspalvelut, kiinteistöpalvelut sekä internetpalvelut.

 • Tavaramarkkinoilla heikoiten sijoittuneita ovat käytetyt autot, vaatteet ja jalkineet sekä liha ja lihajalosteet (ks. tarkemmat tiedot MEMO/10/514).

 • Parhaiten sijoittuneiden markkinoiden joukossa ovat kirjat, aikakauslehdet ja sanomalehdet sekä kulttuuri- ja viihdepalvelut.

 • Kuluttajien arvioinneissa lentoliikennepalvelut sijoittuvat ylempään puolikkaaseen ja ohittavat kaikki muut liikennepalvelut näinä alalle erittäin vaikeina aikoinakin.

Jatkotoimet

Euroopan komissio käynnistää kaksi markkinatutkimusta, joissa perehdytään tarkemmin tulosten syihin ja kartoitetaan poliittisia ratkaisuja. Tutkimukset tehdään seuraavilla markkinoilla:

 • Internetpalvelut: kyseessä ovat markkinat, jotka ovat kolmanneksi heikoimmalla sijalla yleisesti ja joilla suurin prosenttiosuus kuluttajista on kokenut ongelmia ja joilla hinnat vaihtelevat suuresti eri puolilla EU:ta. Internetpalvelut ovat olennaisen tärkeitä digitaalisen osallisuuden ja digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kannalta.

 • Lihan ja lihajalosteiden markkinat: yksi heikoiten sijoittuneista markkinoista. Lihaa ja lihajalosteita ostetaan usein, ja ne vievät suuren osan kuluttajien budjetista.

Tulostaulu kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar