Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

Brüssel, 22 oktoober 2010

Investeeringute, kinnisvara ja Internetile juurdepääsu turud on tarbijate hinnanguskaala alumises otsas

Investeeringud, pensionid ja kindlustused, kinnisvarateenused ning Interneti-teenuste pakkumine on kolm turgu, millega tarbijad täna avaldatud 2010. aasta sügise tarbijaturu tulemustabeli kohaselt kogu ELis kõige vähem rahul on. Kaubaturgudest saavutasid madalaimad tulemused kasutatud autode, rõivaste ja jalanõude ning liha turud. Lennundus saavutas seevastu häid tulemusi, hoolimata 2010. aasta kevadel toimunud tõrgetest ning samuti hinnati kõrgelt kultuurikaupu ja -teenuseid. Tulemustabel järjestab tarbijaturge selliste näitajate abil nagu võrreldavus, tarbija usaldus, tarbija rahulolu, probleemid, kaebused, teenusepakkuja vahetamise lihtsus, hinnad jne. Tulemustabeli eesmärk on teha kindlaks need turud, mille puhul turuhäirete oht on kõige suurem, et siis teha nende turgude kohta järeluuringuid, mille käigus probleeme analüüsitakse sügavuti ja tehakse kindlaks tegevuspõhimõtted probleemide lahendamiseks. Esmakordselt hinnati tulemustabelis 50 erinevat turgu kõigis ELi liikmesriikides – toiduainetest kuni kodumasinate ja autoremondini.

ELi tervishoiu- ja tarbijakaitsevolinik John Dalli ütles: „Ühtse turu suur eelis tarbijatele seisneb madalamates hindades, suuremas valikus, läbipaistvuses ja rahulolus. Tänu tulemustabelile saame kindlaks teha turud, kus need asjad ei toimi. Järgmise sammuna võtame kaks turgu – Interneti-teenused ja liha – sügavama uurimise alla ning julgustame liikmesriikide ametiasutusi saadud uurimistulemusi oma töös kasutama.”

Tulemustabel

Tarbijaturgude tulemustabel põhineb turu-uuringul, millega mõõdetakse igal turul hiljutise ostukogemusega tarbijate kogemusi ja arvamusi. Esimest korda saab tulemustabelist 2010. aastal andmeid 50 tarbijaturu kohta, mis moodustavad üle 60% tarbijate majapidamiseelarvest.

Tulemustabeli eesmärk on teha kindlaks need turud, mis ei täida tarbijate ootusi. Tabel pakub olulist teavet järelmeetmete võtmiseks ning annab komisjonile andmeid ühtse turu toimimise ulatuslikuma seiretegevuse jaoks.

Peamiste turgude järjestus põhineb punktide kogusummal, mille moodustavad järgmised näitajad.

 • Kaupade ja teenuste võrdlemise lihtsus. Turud, mille puhul tarbijatel oli kõige raskem pakkumisi võrrelda, olid järgmised: pangandus, elektrooniline side, kommunaalteenused (vee, gaasi ja elektri tarnimine), kinnisvarateenused ning juriidilised teenused (sh raamatupidamine ja notariaalsed teenused). Kõige parema võrreldavusega on raamatud, ajakirjad ja ajalehed.

 • Tarbijate usaldus jaemüüjatesse tarbijakaitse eeskirjade täitmisel. Turud, mida tarbijad eriti umbusaldavad, on investeeringud, pensionid ja kindlustus, kasutatud autod ning kinnisvarateenused.

 • Probleemid ja kaebused. Turud, kus tarbijatel oli kõige rohkem probleeme on: juurdepääs Internetile, raudtee, kinnisvarateenused ning investeeringud, pensionid ja kindlustus. Kõige rohkem kaebusi esitati mobiilsideteenuste, Internetile juurdepääsu, uute autode ja jooksevkontode kohta.

 • Üldine rahulolu ja ootused. Üldiselt usub 57 % Euroopa tarbijatest, et turud toimivad soovitud tasemel. Kõige suurem on rahulolematus investeeringute, pensionite ja kindlustuse, kinnisvarateenuste ning raudtee valdkonnas. Kõige rohkem on ELi tarbijad rahul kultuurikaupade ja -teenustega.

Lisaks jälgitakse tulemustabelis järgmisi punkte.

 • Teenusepakkuja vahetamise lihtsus ning tegelik teenusepakkuja vahetamine. Kõige raskemaks peetakse teenusepakkuja vahetamist elektritarnijate puhul, neile järgnevad investeerimispangandus, gaasi tarnimine ja pangalaenud.

 • Hinnaerinevused. Hind on tarbija jaoks ostu sooritamisel üks peamisi kriteeriume ning suured hinnaerinevused ühtsel turul võivad viidata turu killustumisele. Tulemustabel näitab märkimisväärseid hinnaerinevusi kogu ELis. Teenuste hindade erinevused on üldjuhul palju suuremad kui kaupade omad. Suurimad erinevused on jooksevkontode ja Internetile juurdepääsu puhul.

Euroopa tarbijate kantud kahjud nende probleemide tagajärjel, mille kohta nad kaebuse esitasid, on hinnanguliselt umbes 0,3 % ELi SKPst. Seda raha saaks paremini kasutada tõhusate ja uuenduslike kaupade ja teenuste ostmiseks, et selle kaudu ELi majandusele vajalikku hoogu anda.

Peamised järeldused

 • Tarbijate vaatepunktist on kolm teenusteturgu pidevalt madalseisus olenemata sellest, kas on arvestatud liikmesriigi suurusega või mitte. Need teenusteturud on: investeeringud, pensionid ja kindlustus; kinnisvarateenused ja Interneti-teenused.

 • Kolm halvimat kaubaturgu on: kasutatud autod, rõivad ja jalatsid ning liha (vt üksikasju MEMO/10/514).

 • Raamatud, ajakirjad ja ajalehed ning kultuuri- ja meelelahutusteenused on aga esimeste seas.

 • Tarbijad asetavad ka lennuteenused järjestuse ülemisse otsa muude transporditeenuste ette ja seda ajal, kui lennunduses on väga raske olukord.

Järgmised sammud

Euroopa Komisjon algatab kaks turu-uuringut, et põhjalikult uurida saadud tulemuste põhjusi ning teha kindlaks põhimõttelised parandusmeetmed. Need uuritavad turud on:

 • Interneti-teenuste pakkumine, mis on turgude üldkokkuvõttes halvemuselt kolmandal kohal ning see on turg, kus tarbijatel on olnud protsentuaalselt kõige rohkem probleeme ning kus hinnad on kogu ELis väga erinevad. Internetile juurdepääs on väga oluline digitaalse kaasatuse ja digitaalse ühtse turu arenguks.

 • Liha turg on üks kaupade turgudest, mis on väga madalal kohal. Liha on samuti sagedasti ostetav kaup, mis moodustab suure osa tarbijate eelarvest.

Täieliku teksti tulemustabeli kohta leiate aadressil:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar