Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

Брюксел, 22 октомври 2010 г.

Пазарите на инвестиции, недвижими имоти и достъп до интернет са в дъното на класацията на потребителските пазари

„Инвестиции, пенсии и ценни книжа“, „Услуги, свързани с недвижими имоти“ и „Доставки на интернет услуги“ са трите пазара, които не оправдават очакванията на потребителите в ЕС според публикуваното днес есенно издание на индекса за развитие на пазарите на дребно за 2010 г. С най-ниски резултати сред пазарите на стоки са „Автомобили втора употреба“, „Облекло и обувки“ и „Месо“. В горния край на стълбицата с добри резултати се нареждат авиокомпаниите въпреки настъпилите през пролетта на 2010 г. смущения. Потребителите са доволни и от културните продукти и услуги. Индексът класира потребителските пазари според показателите сравнимост, доверие на потребителите, удовлетвореност на потребителите, проблеми, оплаквания, лесна смяна на доставчика, цени и др. Така се цели да бъдат установени най-застрашените от неправилно функциониране пазари, след което да се направят последващи проучвания, които да анализират проблемите в дълбочина и да набележат необходимите мерки за действие в областта на отделните политики. За първи път индексът класира близо 50 различни пазара, от хранителни стоки през домакински уреди до ремонт на автомобили, във всички страни от ЕС.

Комисарят на ЕС Джон Дали, отговарящ за ресора на здравеопазването и потребителите, заяви: „Изключителният потенциал на единния пазар се състои в ползите, които може да донесе на потребителите по отношение на по-ниски цени, по-богат избор, по-голяма прозрачност и по-пълна удовлетвореност. Благодарение на индекса сме в състояние да посочим пазарите, където това все още не е постигнато.“ В заключение той добави: „Следващите ни стъпки ще обхванат проучване в по-голяма дълбочина на два от пазарите „Доставки на интернет услуги“ и „Месо“, и насърчаване на националните органи да използват така получените резултати при работата си“.

Индексът

Индексът за развитие на пазарите на дребно се основава на проучване с цел наблюдение на пазара, което отразява впечатленията и мненията на потребителите за скорошни покупки на отделните пазари. През 2010 г. за първи път индексът съдържа данни за 50 потребителски пазара, за които домакинствата отделят повече от 60 % от бюджета си.

Индексът има за цел да посочи пазарите, които не отговарят в желаната степен на нуждите на потребителите. Това предоставя важна информация за предприемането на действия в областта на отделните политики и допринася в по-общ план за извършваното от Комисията наблюдение на функционирането на единния пазар.

Основната класация на пазарите произтича от общия резултат, постигнат по отношение на следните показатели:

 • Сравнимост на стоките и услугите. За потребителите е най-трудно да сравняват офертите на пазарите за банкови услуги, далекосъобщения, водоснабдяване, газоснабдяване и електроснабдяване, свързани с недвижими имоти услуги и правни услуги (включително счетоводни и нотариални услуги). Книгите, списанията и вестниците се отличават с висока степен на сравнимост.

 • Доверие на потребителите относно спазването от страна на търговците на дребно на правилата за защита на потребителите: пазарите, които се отличават с изключителна степен на недоверие от страна на потребителите, са пазарите „Инвестиции, пенсии и ценни книжа“, „Коли втора употреба“ и „Услуги, свързани с недвижими имоти“.

 • Проблеми и оплаквания. Пазарите, на които потребителите се сблъскват с най-много проблеми, са „Достъп до интернет“, „Железопътен транспорт“, „Услуги, свързани с недвижими имоти“ и „Инвестиции, пенсии и ценни книжа“. Най-много оплаквания са регистрирани на пазарите на мобилните телефонни услуги, достъпа до интернет, новите коли и текущите банкови сметки.

 • Удовлетвореност като цяло и очаквания. Като цяло 57 % от европейските потребители считат, че пазарите отговарят на очакванията им. Пазарите, от които потребителите са в най-голяма степен неудовлетворени, са „Инвестиции, пенсии и ценни книжа“, „Услуги, свързани с недвижими имоти“ и „Железопътен транспорт“. Потребителите в ЕС са най-доволни от културните продукти и услуги.

Освен това индексът отчита следното:

 • Доколко е лесна смяната на доставчика на услугата, а така също и колко често понастоящем потребителите се възползват от тази възможност. Смяната на доставчика се счита за най-трудна в областта на електроснабдяването, следвано от инвестиционното банкиране, снабдяването с газ и банковите заеми.

 • Разлики в цените. Един от основните критерии за извършването на покупка от потребителите е цената и съществуването на значителни разлики в цените на единния пазар може да е знак за фрагментирането на пазара. Индексът показва сериозни разлики в цените в рамките на ЕС. Разликите при цените на услугите са по принцип по-големи в сравнение с тези при стоките, като най-големите разлики се наблюдават при текущите банкови сметки и услугите за достъп до интернет.

Понесените от европейските потребители загуби в резултат на проблеми, за които са направени оплаквания, се изчисляват на приблизително 0,3 % от БВП на ЕС. Тези средства биха могли да бъдат използвани по по-добър начин за закупуването на по-функционални и иновативни стоки и услуги, което ще осигури така необходимия импулс за икономиката на ЕС.

Основни заключения

 • Потребителите дават систематично слаба оценка на три от пазарите на услуги, независимо дали размерът на страните в ЕС се взема предвид. Те са следните: „Инвестиции, пенсии и ценни книжа“, „Услуги, свързани с недвижими имоти“ и „Доставки на интернет услуги“.

 • Трите пазара на стоки с най-лоши резултати са: „Автомобили втора употреба“, „Облекло и обувки“ и „Месо“ (за повече подробности виж MEMO/10/514).

 • Сред пазарите, получили най-висока оценка, са Книги, списания и вестници и „Културни и развлекателни услуги“.

 • Потребителите поставят авиокомпаниите в горната половина на класацията, преди всички останали транспортни услуги дори и в един много труден за отрасъла период.

Следващи етапи

 • Европейската комисия ще стартира две пазарни проучвания, за да се анализират в дълбочина причините за сегашното положение и за да се набележат мерки в областта на отделните политики. Пазарите, за които става въпрос, са:

 • Доставки на интернет услуги, който най-общо е на трето място сред най-зле класиралите се пазари, с най-висок процент на срещнали проблеми потребители, и на който в различните части на ЕС цените варират в голяма степен. Достъпът до интернет е от ключово значение за приобщаването към цифровото общество и за цифровия единен пазар.

 • Месо — един от пазарите на стоки с най-слабо класиране. Месото е често купуван продукт, за който се изразходва голяма част от бюджета на потребителите.

Пълният текст на индекса за развитие на пазарите на дребно:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar