Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1368

Bryssel den 22 oktober 2010

Den digitala agendan: undersökning om barns Internetanvändning och tävling om kvalitativt onlineinnehåll

Barn i Europa börjar i genomsnitt använda Internet vid sju års ålder, men bara en av tre nio- till tolvåringar känner att det finns tillräckligt med ”bra saker för barn” i deras ålder på nätet. Det här visas i en europeisk undersökning som läggs fram av EU-kommissionen. Undersökningen visar också att en av åtta har haft obehagliga upplevelser på nätet och att barn fortfarande saknar de kunskaper och det självförtroende som behövs för Internetanvändning. Därför har kommissionen tagit initiativ till en tävling för att ta fram högkvalitativt Internetinnehåll för barn. Kommissionen är fast besluten att hjälpa föräldrar och barn att känna sig säkra på nätet, som ett led i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

”Barn börjar använda Internet vid allt yngre ålder och vi måste göra så att de kan känna sig trygga på nätet och hitta spännande, säkert, lärorikt och åldersanpassat innehåll när de surfar”, säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes som ansvarar för den digitala agendan.

Allt yngre barn på nätet

Barn börjar använda Internet allt tidigare enligt undersökningen. De som i dag är femton eller sexton började använda Internet när de var elva, medan dagens nio- till tioåringar säger sig ha börjat när de var sju. Skillnader syns också mellan olika länder: man börjar allra tidigast i Norden, Estland, Nederländerna och Storbritannien och senare i Österrike, Grekland, Italien, Portugal och Rumänien. Hälften av barnen använder Internet varje dag och då i genomsnitt i en och en halv timme. I åldersgruppen 15–16 är Internetanvändningen ännu mer intensiv – 77 procent använder Internet varje dag.

Barnen i undersökningen säger att de huvudsakligen använder Internet för skolarbete eller för att titta på film (84 procent respektive 83 procent). Spel (74 procent) och kommunikation via snabbmeddelanden (61 procent) är de näst populäraste aktiviteterna på nätet.

Barnen använder huvudsakligen Internet hemifrån (85 procent), och över hälften i åldersgruppen 13–16 år kan koppla upp sig i sitt eget sovrum. Skolan är den näst vanligaste platsen (63 procent). De flesta barn använder persondator eller bärbar dator för att surfa, men en av tre kopplar numera upp sig via mobiltelefon eller annan bärbar utrustning.

Riskerna minskar på nätet men barnen saknar fortfarande säkerhetskunskaper

Undersökningen visar också att barnen numera möter färre risker på nätet än vad som visats i tidigare undersökningar. 5 procent av de europeiska barnen säger att de har utsatts för Internetmobbning. Den högsta siffran – 14 procent – är i Estland och Rumänien. En av åtta har dock blivit besvärad eller upprörd av något som man hittar på nätet.

Samtidigt visar rapporten att även om vuxna betraktar barn som ”digitala infödingar” så saknar hälften av de yngre barnen grundläggande säkerhetskunskaper om sådant som hur man gör sekretessinställningar eller blockerar oönskade kontakter.

30 procent i åldersgruppen 11–16 år har haft symtom som kan kopplas till överdriven Internetanvändning. Några exempel är när man surfar utan att egentligen vara intresserad, när man tillbringar mindre tid tillsammans med vänner och familj eller försummar skolarbetet på grund av att man tillbringar för mycket tid på Internet eller när man känner sig irriterad över att inte kunna surfa. EU:s program för ett säkrare Internet kommer under 2011 att medfinansiera ett projekt som syftar till bättre förståelse av detta problem.

Innovativt och åldersanpassat innehåll

Europeiska kommissionen och centrum för säkrare Internet i 14 länder har just utlyst en tävling om ett europeiskt pris för bästa onlineinnehåll för barn. Tävlingen är öppen för producenter av innehåll i två kategorier: åldersgruppen 12–17 år och vuxna. Syftet är att stimulera produktion och spridning av kvalitetsinnehåll som är anpassat till barn och ungdomar. Tävlingen äger rum i 14 länder: Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Spanien. De nationella vinnarna i båda kategorierna kommer att tävla om det europeiska priset, och resultatet kommer att offentliggöras i juni 2011.

Bakgrund

Undersökningen EUKidsOnline genomfördes med deltagande av mer än 23 000 barn tillsammans med en förälder i följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Turkiet och Storbritannien. Undersökningen ingår i projektet EUKidsOnline II, som finansieras av programmet för ett säkrare Internet och samordnas av London School of Economics and Political Science.

Kommissionen har förmått några av de viktigaste leverantörerna av sådana onlinetjänster som är mest populära bland yngre generationer (sociala nätverk och mobiloperatörer) att ingå självregleringsavtal (IP/10/144). En vidareutveckling av de självreglerande åtgärderna för Internetsäkerhet för barn övervägs som ett led i den digitala agendan för att bygga upp förtroende och säkerheten i ny teknik.

År 2009 stödde EU-kommissionen en kampanj mot Internetmobbning i alla EU:s medlemsstater som leddes av Insafenätets kunskapscentrum (MEMO/09/58). Insafe har också inrättat hjälplinjer dit barn, föräldrar och lärare kan vända sig för personliga råd om säkerhetsfrågor, och hit hör även Internetmobbning.

Hela rapporten kan läsas online:

www.eukidsonline.net

Mer information om forumet för ett säkrare Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm

Mer information om tävlingen:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm 

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar