Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1368

Bruselj, 22. oktobra 2010

Digitalna agenda: raziskava uporabe interneta pri otrocih, natečaj za spletne vsebine visoke kakovosti

Glede na vseevropsko raziskavo, ki jo je objavila Evropska komisija, otroci v Evropi začno uporabljati internet pri povprečni starosti sedmih let, vendar le eden od treh otrok, starih od 9 do 12 let, meni, da je na spletu dovolj „dobrih stvari za otroke“. Študija je tudi pokazala, da ima vsak osmi otrok slabe izkušnje z internetom in da otroci pri uporabi medmrežja nimajo dovolj veščin in samozavesti. Komisija je v prizadevanju za rešitev teh problemov razpisala natečaj, s katerim želi spodbuditi pripravo visokokvalitetnih spletnih vsebin za otroke. Komisija si v okviru digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200) prizadeva, da bi staršem in njihovim otrokom pomagala pri ohranjanju varnega interneta.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, je povedala: „Internet uporabljajo vse mlajši otroci in zagotoviti moramo, da so pri brskanju po spletu samozavestni ter lahko najdejo zanimive, varne, poučne in svoji starosti primerne vsebine.

Splet uporabljajo vse mlajši otroci in vedno dlje časa

V skladu z raziskavo so otroci vse mlajši, ko začno uporabljati internet. Otroci, stari 15 in 16 let, so internet začeli prvič uporabljati pri enajstih letih, otroci med devetim in desetim letom pa so izjavili, da so se z internetom prvič srečali pri sedmih letih. Glede starosti obstajajo razlike med državami: v nordijskih državah, Estoniji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu je starost otrok pri prvi uporabi interneta najnižja, višja je v Avstriji, Grčiji, Italiji, na Portugalskem in v Romuniji. Polovica otrok uporablja internet povprečno uro in pol na dan. Bolj aktivni uporabniki medmrežja so petnajst- in šestnajstletniki, pri katerih jih 77 % uporablja splet vsak dan.

Otroci, ki jih je zajela raziskava, trdijo, da uporabljajo internet predvsem za delo, povezano s šolo, ali gledanje video posnetkov (84 % oziroma 83 %). Naslednji dve najbolj priljubljeni dejavnosti sta igranje igric (74 %) in komuniciranje z uporabo neposrednih sporočil (61 %).

Otroci dostopajo do spleta predvsem doma (85 %), pri čemer ima več kot polovica otrok, starih od 13 do 16 let, dostop do interneta v svoji sobi. Naslednji najpogostejši kraj dostopa do medmrežja je šola (63 %). Medtem ko večina otrok do interneta dostopa prek osebnega računalnika ali prenosnika, uporablja vsak tretji mladostnik za povezavo s spletom mobilni telefon ali drugo prenosno napravo.

Tveganje, povezano s spletom, se zmanjšuje, vendar otroci pogosto nimajo osnovnega znanja o varnosti

Po raziskavi sodeč je uporaba interneta pri otrocih povezana z manjšim tveganjem, kot so ga pokazale predhodne raziskave.

Pet odstotkov otrok v Evropi je izjavilo, da so doživeli nadlegovanje prek spleta, pri čemer je odstotek največji v Estoniji in Romuniji (14 %). Vsak osmi otrok pa je bil vznemirjen ali pretresen zaradi nečesa, na kar je naletel na spletu.

Čeprav odrasli menijo, da je otrokom digitalni svet domač, poročilo kaže, da polovica mlajših otrok nima osnovnega znanja o varnosti, kot je npr. vedenje, kako nastaviti varovanje zasebnosti ali blokirati neželene kontakte.

Trideset odstotkov otrok, starih od 11 do 16 let, ima izkušnje z znaki, povezanimi s prekomerno uporabo interneta, kot so brskanje po spletnih straneh brez pravega zanimanja, namenjanje manj časa prijateljem, družini ali šolskim obveznostim zaradi časa, porabljenega za brskanje po spletu, ali razdražljivost, kadar ne morejo brskati po medmrežju. V okviru programa EU za varnejši internet bo leta 2011 sofinanciran projekt, namenjen boljšemu razumevanju te problematike.

Spodbujanje inovativnih in starosti primernih vsebin

Evropska komisija in središča za varnejši internet v 14 državah so nedavno razpisali natečaj za evropsko nagrado za najboljšo spletno vsebino za otroke. Natečaj je namenjen ponudnikom spletnih vsebin v dveh kategorijah – za mladostnike od dvanajst do sedemnajst let in za odrasle – z njim pa želijo spodbuditi pripravo in razširjanje spletnih vsebin visoke kvalitete za otroke in mlade. Potekal bo v 14 državah: v Belgiji, na Češkem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem, Islandiji, v Italiji, Latviji, na Nizozemskem, Poljskem, Portugalskem, v Sloveniji in Španiji. Zmagovalci v obeh kategorijah iz nacionalnih natečajev se bodo potegovali za evropsko nagrado, ki bo podeljena junija 2011.

Ozadje

Raziskava EU o uporabi interneta pri otrocih EUKidsOnline je zajela več kot 23 000 otrok in enega od njihovih staršev v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Cipru, Češkem, Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem, Irskem, v Italiji, Litvi, na Nizozemskem, Norveškem, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, Sloveniji, Španiji, na Švedskem, v Turčiji in Združenem kraljestvu. Raziskava je bila opravljena kot del projekta EUKidsOnline II, ki se financira v okviru programa za varnejši internet, usklajuje pa ga Londonska šola za ekonomijo in politologijo (London School of Economics and Political Science).

S posredovanjem Komisije so bili sklenjeni samourejevalni sporazumi z nekaterimi glavnimi ponudniki spletnih storitev, ki so med mlajšimi generacijami najbolj priljubljene (socialna omrežja, operaterji mobilne telefonije) (glej IP/10/144). V okviru digitalne agende se proučuje možnost nadaljnjega oblikovanja samourejevalnih ukrepov v zvezi s spletno varnostjo za otroke, z namenom okrepiti zaupanje v nove tehnologije in njihovo varnost.

Evropska komisija je leta 2009 podprla kampanjo proti nadlegovanju prek spleta, ki je potekala v vseh državah članicah EU pod vodstvom INSAFE, omrežja središč za ozaveščanje (MEMO/09/58). V okviru omrežja INSAFE so bile vzpostavljene tudi telefonske linije, prek katerih lahko otroci, starši in učitelji dobijo svojim okoliščinam prilagojene nasvete glede varnostnih vidikov, med drugim tudi glede nadlegovanja prek spleta.

Več informacij je na voljo:

spletni naslov, kjer je objavljeno celotno poročilo:

www.eukidsonline.net,

za več informacij o forumu za varnejši internet glej:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm,

za več informacij o natečaju glej:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar