Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1368

Brusel, 22. októbra 2010

Digitálna agenda: prieskum používania internetu deťmi; súťaž o vysoko kvalitný online obsah

Podľa celoeurópskeho prieskumu, ktorý zverejnila Európska komisia, začínajú deti v Európe používať internet priemerne vo veku 7 rokov, ale len jedna tretina 9 – 12 ročných má pocit, že na internete je dosť „dobrých veci pre deti“ ich veku. Zo štúdie takisto vyplýva, že jedno z ôsmich detí malo na internete znepokojivé skúsenosti a že deti stále nemajú zručnosti a sebadôveru pri používaní internetu. Na pomoc riešenia týchto problémov Komisia spustila súťaž na podporu vytvárania vysoko kvalitného online obsahu pre deti. V rámci programu Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) je Komisia odhodlaná pomáhať rodičom a deťom chrániť ich bezpečnosť online.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Čoraz mladšie deti začínajú s internetom a my sa potrebujeme ubezpečiť, aby boli na internete sebaisté a aby počas surfovania po webe mohli nájsť zaujímavý, bezpečný, vzdelávací a vekovo primeraný obsah.“

Deti používajú internet čoraz dlhšie a v nižšom veku

Podľa prieskumu sa na internet pripájajú deti mladšie ako kedykoľvek v minulosti. Deti, ktoré majú dnes 15 až 16 rokov, prvýkrát použili internet ako 11 roční, zatiaľ čo deti vo veku 9 až 10 rokov sa vyslovili, že prvýkrát použili internet, keď mali 7 rokov. Rozdiely existujú aj medzi krajinami: najskôr používajú internet deti v severských krajinách, v Estónsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve a neskôr v Rakúsku, Grécku, Taliansku, Portugalsku a Rumunsku. Polovica detí je online každý deň v priemere jeden a pol hodiny. Skupina 15 – 16 ročných používa internet ešte aktívnejšie, 77 % z nich je online denne.

Deti sa v prieskume vyjadrili, že používajú internet predovšetkým na domáce úlohy (84 %) alebo sledovanie videa (83 %). Hranie hier (74 %) a zasielanie správ v reálnom čase (61 %) sú ďalšími z najpopulárnejších aktivít na internete.

Deti sa na internet pripájajú hlavne z domu (85 %), pričom viac ako polovica 13 – 16 ročných má prístup k internetu zo svojej izby. Škola je druhým najčastejším miestom prístupu na internet (63 %). Zatiaľ čo väčšina detí sa pripája na internet prostredníctvom počítačov alebo notebookov, jedna tretina mladých sa teraz pripája prostredníctvom mobilných telefónov alebo iných prenosných zariadení.

Internetové riziká sa znižujú ale deťom stále chýbajú základné bezpečnostné zručnosti

Z prieskumu takisto vyplýva, že v porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami čelia deti na internete nižšiemu riziku. Online šikanovanie uvádza 5 % detí v Európe, pričom najviac ich je v Estónsku a Rumunsku a to 14 %. Jedno z ôsmich detí však trápilo alebo rozrušilo niečo, čo našli online.

Zároveň zo správy vyplýva, že aj keď dospelí považujú deti za „prirodzene digitálne zručné“, polovica mladších detí nemá ani základné bezpečnostné zručnosti ako sú nastavenie ochrany osobných údajov alebo blokovanie nežiaducich kontaktov.

Symptómy spojené s nadmerným používaním internetu ako napríklad surfovanie na internete, aj keď v skutočnosti ich to nezaujímalo, trávenie kratšieho času s priateľmi, rodinou alebo pri domácich úlohách kvôli času strávenému online, alebo pocit podráždenosti, keď nemôžu byť online zažilo 30 % 11 – 16 ročných. Program EÚ pre bezpečnejší internet bude v roku 2011 spolufinancovať projekt, ktorého cieľom je lepšie porozumieť tomuto problému.

Podpora inovačného a vekovo primeraného obsahu

Európska komisia a centrá pre bezpečnejší internet v 14 krajinách práve vyhlásili súťaž o európsku cenu za najlepší online obsah pre deti. Súťaž je otvorená pre tvorcov online obsahu v dvoch kategóriách: 12 – 17 roční a dospelí a jej cieľom je podnietiť výrobu a šírenie vysoko kvalitného online obsahu vhodného pre deti a mladých ľudí. Koná sa v 14 krajinách: Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Víťazi oboch kategórií v národných súťažiach budú súťažiť o európsku cenu, ktorá bude odovzdaná v júni 2011.

Kontext

Prieskumu EUKidsOnline sa zúčastnilo viac než 23 000 detí a jeden z ich rodičov v týchto krajinách: , Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko a Turecko. Prieskum je súčasťou projektu EUKidsOnline II, ktorý je financovaný programom pre bezpečnejší internet a koordinovaný Londýnskou vysokou školou ekonómie a politických vied (London School of Economics and Political Science).

Komisia sprostredkovala samoregulačné dohody s niektorými z hlavných poskytovateľov online služieb, ktoré sú najviac obľúbené medzi mladšími generáciami (napr. sociálne siete, mobilní operátori, pozri IP/10/144). Ďalší rozvoj samoregulačných opatrení týkajúcich sa online bezpečnosti detí sa zvažuje ako súčasť politiky digitálnej agendy, aby sa tým vybudovala dôvera v nové technológie a ich bezpečnosť.

V roku 2009 Európska komisia podporila vo všetkých členských štátoch EÚ kampaň proti virtuálnemu šikanovaniu, ktorú organizovala sieť informačných centier INSAFE (MEMO/09/58). Sieť INSAFE tiež zriadila linky pomoci, na ktorých môžu deti, rodičia a učitelia požiadať o osobnú konzultáciu o otázkach bezpečnosti, vrátane virtuálneho šikanovania.

Ďalšie informácie:

Celá správa je k dispozícii na:

www.eukidsonline.net

Ďalšie informácie o fóre pre bezpečnejší internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm

Viac informácií o súťaži:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar