Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1368

Bruksela, 22 października 2010 r.

Agenda cyfrowa: badanie dotyczące korzystania z internetu przez dzieci; konkurs promujący treści wysokiej jakości w Internecie

Dzieci w Europie zaczynają korzystać z internetu średnio w wieku 7 lat, jednak zgodnie z wynikami ogólnoeuropejskiego sondażu opublikowanego przez Komisję Europejską, jedynie jeden na trzech 9-12-latków uważa, że w Internecie można znaleźć strony z informacjami ciekawymi dla dzieci. Badanie wykazało, iż co ósme dziecko ma nieprzyjemne doświadczenia w związku z korzystaniem z internetu oraz że dzieciom nadal brakuje pewności siebie oraz niezbędnych umiejętności związanych z korzystaniem z internetu. W związku z powyższym Komisja Europejska ogłosiła konkurs promujący tworzenie wysokiej jakości stron internetowych przeznaczonych dla dzieci. W ramach Europejskiej agendy cyfrowej Komisja pragnie pomóc rodzicom i ich dzieciom poczuć się w sieci bezpieczniej (zob. IP/10/581 MEMO/10/199 MEMO/10/200).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: Coraz młodsze dzieci zaczynają korzystać z internetu. Musimy mieć pewność, że wiedzą jak używać tego narzędzia i że trakcie przeszukiwania sieci znajdą treści odpowiednie do swojego wieku, bezpieczne oraz ciekawe.

Coraz młodsze dzieci korzystają z internetu

Zgodnie z wynikami badania dzieci zaczynają korzystać z internetu w coraz młodszym wieku. Obecne 15 i 16-latki zaczęły korzystać z sieci w wieku 11 lat, podczas gdy 9-10-latki zadeklarowały rozpoczęcie surfowania w internecie w wieku 7 lat. Istnieją też znaczne różnice między poszczególnymi krajami: dzieci zaczynają korzystać z sieci najwcześniej w krajach nordyckich, Estonii, Niderlandach i Wielkiej Brytanii a nieco później w Austrii, Grecji, Włoszech, Portugalii i Rumunii. Połowa dzieci korzysta z internetu średnio przez półtorej godziny dziennie. W grupie 15-16-latków odsetek dzieci korzystających z sieci codziennie wynosi 77 proc.

Dzieci przepytane w ramach sondażu twierdziły, iż używają internetu głównie jako pomocy edukacyjnej lub do oglądania filmów (odpowiednio 84 proc. i 83 proc.) Gry online (74 proc.) oraz rozmowy przy użyciu komunikatorów internetowych (61 proc.) są również popularnym sposobem korzystania z sieci.

Dzieci łączą się z internetem głownie w domu (85 proc.) przy czym ponad połowa z 13-16–latków posiada komputer z dostępem do sieci w swoim pokoju. Drugim miejscem, w którym dzieci najczęściej korzystają z internetu, jest szkoła (63 proc.). Większość dzieci korzysta z internetu używając komputerów stacjonarnych lub laptopów, jednak jeden na trzech młodych ludzi łączy się z siecią za pomocą telefonu komórkowego lub innych przenośnych urządzeń.

Zagrożenia internetowe zmniejszają się, jednak dzieci nadal nie posiadają podstawowych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa

Sondaż wskazuje, iż dzieci napotykają w sieci mniej zagrożeń niż wykazywano w poprzednich badaniach. 5 proc. dzieci w Europie stwierdziło, iż były zastraszane w sieci. Tego typu przypadki najczęściej (14 proc.) zgłaszano w Estonii i Rumunii. Jeden na ośmiu młodych ludzi był poruszony lub zdenerwowany czymś co znalazł w sieci.

Sprawozdanie wskazuje, iż mimo że młodzi ludzie uważani są przez dorosłych za "dzieci pokolenia cyfrowego", większość z nich nie posiada podstawowych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci, takich jak konfiguracja ustawień dotyczących prywatności lub blokowanie niepożądanych kontaktów.

30 % z 11-16–latków doświadczyło symptomów związanych z nadmiernym korzystaniem z internetu, takich jak przeglądanie stron internetowych bez potrzeby, spędzanie mniejszej ilości czasu z przyjaciółmi i rodziną, przeznaczanie mniejszej ilości czasu na odrabianie prac domowych oraz rozdrażnienie w przypadku pozbawienia możliwości korzystania z sieci. W ramach programu UE Bezpieczniejszy Internet w 2011 r. dofinansowany zostanie projekt mający na celu zgłębienie tego zagadnienia.

Wspieranie dostosowanych do wieku oraz innowacyjnych treści

Komisja Europejska oraz centra bezpieczniejszego internetu w 14 państwach ogłosiły konkurs na Europejską nagrodę dla najlepszych treści internetowych przeznaczonych dla dzieci. Jest on kierowany do twórców stron internetowych w dwóch kategoriach: 12-17-latki oraz dorośli. Celem konkursu jest stworzenie i rozprzestrzenianie treści wysokiej jakości odpowiednich dla dzieci i młodzieży. W konkursie bierze udział 14 państw: Belgia, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia oraz Węgry i Włochy. Zwycięzcy krajowych konkursów w obydwu kategoriach będą rywalizować o nagrodę europejską, która zostanie wręczona w czerwcu 2011 r.

Kontekst

Sondaż „EUKidsOnline” został przeprowadzony z udziałem ponad 23 000 dzieci oraz ich rodziców w następujących państwach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo. Sondaż jest częścią projektu „EUKidsOnline” II, finansowanego przez program Bezpieczniejszy Internet oraz koordynowanego przez London School of Economics and Political Science.

Komisja wynegocjowała porozumienia dotyczące środków w zakresie samoregulacji z kilkoma głównymi dostawcami usług internetowych najbardziej popularnych wśród dzieci i młodzieży (serwisy społecznościowe, operatorzy telefonii komórkowej) (zob. (IP/10/144). Rozważa się dalszy rozwój środków w zakresie samoregulacji w odniesieniu do bezpieczeństwa w sieci jako części polityki agendy cyfrowej mającej na celu wspieranie bezpieczeństwa i zaufania do nowych technologii.

W 2009 r. Komisja Europejska wsparła kampanię przeciwko zastraszaniu w internecie, przeprowadzoną we wszystkich państwach członkowskich przez sieć ośrodków informacyjnych INSAFE (MEMO/09/58). W ramach sieci INSAFE utworzono również telefoniczne linie zaufania, gdzie dzieci, rodzice i nauczyciele mogą poprosić o poradę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w sieci, w tym dotyczących zastraszania w internecie.

Dodatkowe informacje:

Pełen tekst sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej:

www.eukidsonline.net

Więcej informacji na temat Forum Bezpieczniejszy Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm

Więcej Informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar