Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1368

Bryssel 22. lokakuuta 2010

Digitaalistrategia: Tutkimus lasten internetin käytöstä; kilpailu korkealaatuisille verkkosisällöille

Euroopassa lapset aloittavat internetin käytön keskimäärin 7-vuotiaana, mutta vain kolmasosa 9–12-vuotiaista on sitä mieltä, että netissä on riittävästi heidän ikäisilleen sopivia ja kiinnostavia palveluja. Tämä käy ilmi Euroopan komission julkistamasta yleiseurooppalaisesta kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan joka kahdeksas lapsi on kohdannut verkossa pelottavia asioita, eikä vielä omaa riittäviä taitoja ja varmuutta toimia internetissä oikein. Näiden ongelmien helpottamiseksi komissio on käynnistänyt kilpailun, jolla pyritään edistämään lapsille suunnattujen laadukkaiden verkkosisältöjen kehittymistä. Komissio haluaa auttaa vanhempia ja heidän lapsiaan käyttämään internetiä turvallisesti. Tähän se on sitoutunut Euroopan digitaalistrategiassa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes: "Lapset aloittavat netin käytön yhä nuorempina. Meidän on varmistettava, että he voivat liikkua verkossa turvallisin mielin ja löytää sieltä itselleen kiinnostavaa, turvallista, kasvattavaa ja ikäiselleen sopivaa sisältöä".

Lapset internetiin yhä nuorempina

Tutkimuksen mukaan lapset alkavat käyttää internetiä entistä nuorempina. 15–16-vuotiaat ilmoittivat käyttäneensä internetiä ensimmäisen kerran 11-vuotiaana, kun taas 9-10-vuotiaat kertoivat aloittaneensa jo 7-vuotiaana. Eroja on myös maiden välillä: kaikkein nuorimpana netin käyttö aloitetaan Pohjoismaissa, Virossa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa, ja vasta myöhemmässä vaiheessa Itävallassa, Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Romaniassa. Puolet lapsista viettää netissä päivittäin keskimäärin puolitoista tuntia. 15–16-vuotiaat ovat innokkaimpia netinkäyttäjiä: heistä 77 % käyttää sitä päivittäin.

Kyselyyn osallistuneet lapset kertoivat käyttävänsä nettiä pääasiassa läksyjen tekemiseen (84 %) tai videoiden katseluun (83 %). Seuraavaksi suosituimpia käyttötarkoituksia ovat erilaisten pelien pelaaminen (74 %) ja yhteydenpito pikaviestipalveluilla (61 %).

Lapset käyttävät verkkoa lähinnä kotona (85 %), ja yli puolella 13–16-vuotiaista on internet-yhteys omassa huoneessaan. Seuraavaksi yleisin käyttöpaikka on koulu (63 %). Useimmat lapset käyttävät internetiä pöytäkoneella tai kannettavalla, mutta nyt kolmasosa lapsista myös kännykällä tai muulla mukana kulkevalla laitteella.

Verkkoriskit pienentymässä, mutta lapsilta puuttuu edelleen perustaitoja suojautumiseen

Tutkimuksen mukaan lapset kohtaavat verkossa nyt aiempiin tutkimuksiin verrattuna vähemmän riskejä. Euroopassa 5 prosenttia lapsista ilmoittaa tulleensa kiusatuksi verkossa. Kiusattujen osuus on suurin Virossa ja Romaniassa (14 %).

Joka kahdeksas on kuitenkin törmännyt verkossa johonkin häiritsevään tai järkyttävään asiaan.

Tutkimus osoittaa, että vaikka vanhemmat saattavat pitää lapsiaan täysin suvereeneina netinkäyttäjinä, puolelta nuoremmista lapsista puuttuu perustaitoja, kuten tieto siitä, miten yksityisyysasetuksia voi muuttaa tai miten ei-toivotut yhteydenotot voi estää.

Nettiriippuvuuteen viittaavia oireita on esiintynyt 30 prosentilla 11–16-vuotiaista. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi netissä surffailu silloinkin, kun se ei varsinaisesti innostaisi, kavereiden ja perheen kanssa tai läksyjen parissa vietetyn ajan väheneminen netin käytön vuoksi tai huonotuulisuus, ellei nettiin jostain syystä pääse. Ongelmaan pyritään vuonna 2011 perehtymään syvällisemmin hankkeessa, joka saa osarahoitusta EU:n Safer Internet -ohjelmasta.

Lisää innovatiivista ja ikään sovitettua sisältöä

Euroopan komissio ja 14 maan Safer Internet -keskukset ovat juuri käynnistäneet kilpailun, jossa myönnetään palkinto parhaasta lapsille suunnatusta verkkosisällöstä. Kilpailussa on verkkosisällön tuottajille kaksi sarjaa: 12–17-vuotiaat ja aikuiset, ja sillä pyritään edistämään lapsille ja nuorille soveltuvan laadukkaan verkkosisällön tuotantoa ja levittämistä. Kilpailu järjestetään 14 maassa (Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Kreikka, Latvia, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Slovenia, Tšekki ja Unkari), ja kansallisissa kilpailuissa sarjansa voittaneet kilpailevat edelleen eurooppalaisesta palkinnosta, jonka voittaja julkistetaan kesäkuussa 2011.

Taustaa

EUKidsOnline-kyselytutkimukseen osallistui yli 23 000 lasta toisen vanhempansa kanssa seuraavissa maissa: Suomi, Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liettua, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. Tutkimus on osa EUKidsOnline II -hanketta, jota rahoitetaan Safer Internet -ohjelmasta ja jota koordinoi London School of Economics and Political Science.

Komissio on ollut mukana laatimassa nuorten keskuudessa suosituimpien verkkopalvelujen joidenkin keskeisten tarjoajien (verkkoyhteisöpalvelut, matkapuhelinoperaattorit) itsesääntelysopimuksia (ks. IP/10/144). Uusia lasten verkonkäytön turvallisuuteen liittyviä itsesääntelytoimia harkitaan osana digitaalistrategiaa, jolla pyritään lisäämään uutta teknologiaa kohtaan tunnettua luottamusta ja parantamaan tietoturvaa.

Vuonna 2009 Euroopan komissio tuki kaikissa EU:n jäsenvaltioissa verkkokiusaamisen vastaista kampanjaa, jonka järjesti alan tiedotuskeskusten INSAFE-verkosto (MEMO/09/58). INSAFE on perustanut myös tukipisteitä, joista lapset, vanhemmat ja opettajat voivat saada turvallisuuteen ja esimerkiksi verkkokiusaamiseen liittyvää henkilökohtaista neuvontaa.

Lisätietoa:

Tutkimusraportti verkossa:

www.eukidsonline.net

Lisätietoa Safer Internet -foorumista:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm

Lisätietoa kilpailusta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar