Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1368

Brüssel, 22. oktoober 2010

Digitaalareng: lapse internetikasutuse uuring; pürgimine kõrgekvaliteedilise veebikeskkonna poole

Täna avaldas Euroopa Komisjon üleeuroopalise uuringu, mille kohaselt hakkavad Euroopa lapsed internetti kasutama keskmiselt seitsmeaastaselt. Samas leiab ainult üks kolmest 9–12aastaset lapsest, et võrgus leidub piisavalt tema vanusele vastavaid vahvaid lastesaite. Nende probleemidega tegelemiseks algatas komisjon konkursi lastele suunatud kõrgetasemelise võrgusisu loomiseks. Euroopa digitaalarengu tegevuskava raames on komisjon võtnud kohustuse hoida võrk vanemate ja laste jaoks turvaline (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Lapsed külastavad võrgukeskkonda üha nooremalt ja meil on vaja tagada, et nad tunneksid end seal turvaliselt ning leiaksid võrgus surfates põnevaid, turvalisi, harivaid ja eakohaseid teemasid.

Üha nooremad lapsed üha kauem võrgus

Uuringu kohaselt hakkavad lapsed võrgukeskkonda külastama üha nooremas vanuses. Praegu 15–16aastased noored hakkasid internetti kasutama 11aastaselt, kuid 9–10aastased väidavad, et kasutasid internetti esmakordselt 7aastaselt. Erinevusi esineb ka riikide lõikes. Kõige nooremalt minnakse internetti Põhjamaades, Eestis, Madalmaades ja Ühendkuningriigis, kõige vanemas noorukieas Austrias, Kreekas, Itaalias, Portugalis ja Rumeenias. Pooled lastest külastavad võrgukeskkonda iga päev keskmiselt poolteist tundi. 15–16aastased on veelgi aktiivsemad internetikasutajad, neist külastab võrku iga päev 77%.

Uuringus osalenud lapsed väidavad, et kasutavad internetti peamiselt koolitööks (84%) või videote vaatamiseks (83%). Populaarsuselt järgnevad mängude mängimine (74%) ja vahetu sõnumiedastuse abil suhtlemine (61%).

Lapsed lähevad võrgukeskkonda peamiselt kodust (85%) ning rohkem kui pooled 13–16aastastest oma magamistoast. Teine kõige tavalisem internetti mineku koht on kool (63%). Enamik lapsi kasutab võrku minekuks personaalarvutit või sülearvutit, kuid iga kolme nooruki kohta kasutab üks selleks oma mobiiltelefoni või muid elektroonilisi vahendeid.

Võrgukeskkond sisaldab ohtusid, kuid lastel puuduvad seni elementaarsed turvaalased teadmised

Uuring näitas samuti, et võrreldes varasemate andmetega varitseb lapsi praegu vähem võrgukeskkonna ohte. 5% Euroopa lastest ütleb, et neid on võrgu vahendusel kiusatud, kõige kõrgem (14%) on see näitaja Eestis ja Rumeenias. Kaheksast lapsest üks on olnud internetist leitu mõjul häiritud või mures.

Samal ajal näitas uuring, et vaatamata vanemate arvamusele, et nende lapsed on arvutis sündinud, puuduvad noorematest lastest pooltel elementaarsed turvaoskused, näiteks kuidas lisada eraelu puutumatust tagavaid seadeid või blokeerida soovimatud kontaktisoovijad.

11–16aastastest noortest on 30% kogenud liigse internetikasutuse nähtusid – internetis surfatakse ilma tegeliku huvita; üha vähem jääb aega sõprade ja perega koos olemiseks või koolitööde tegemiseks; võrgu kasutamise võimaluse puudumine muudab närviliseks. ELi turvalisema Interneti programmi (EU's Safer Internet Programme) raames kaasrahastatakse 2011. aasta projekti selle probleemi paremaks mõistmiseks.

Uuendusliku ja eakohase teabesisu väljatöötamine

Euroopa Komisjon ja turvalisema interneti keskused 14 riigis kuulutasid välja konkursi, et anda välja Euroopa auhind parima lasteteemalise võrgusisu eest. Konkurss on avatud võrgusisu koostajatele kategooriates 12–17aastased ja täiskasvanud ning sellega püütakse edendada lastele ja noortele kohase kõrgetasemelise võrgusisu koostamist ja levitamist. Võistluses osaleb 12 riiki: Belgia, Hispaania, Island, Itaalia, Kreeka, Läti, Madalmaad, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Sloveenia Tšehhi Vabariik ja Ungari. Kummaski kategoorias liikmesriigi tasandil võitjad konkureerivad Euroopa auhinnale, mis antakse üle 2011. aasta juunis.

Taust

Uuringus EUKidsOnline (ELi lapsed veebikeskkonnas) osales üle 23 000 lapse ja iga lapse kohta üks lapsevanem järgmistes riikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Sloveenia, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik. Uuring on osa EUKidsOnline II projektist, mida rahastatakse tänu programmile Safer Internet ja mida koordineerib Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Kool.

Euroopa Komisjon on vahendanud kahte isereguleerivat kokkulepet selliste võrguteenuste peamiste pakkujatega, mis on noorte hulgas kõige populaarsemad (sotsiaalsed võrgustikud, mobiilioperaatorid) (vt IP/10/144). Laste võrgukeskkonna turvalisuse isereguleerivate meetmete edasine areng on osa digitaalarengu strateegiast uute tehnoloogialahenduste usaldusväärsuse ja turvalisuse kujundamisel.

2009. aastal toetas Euroopa Komisjon küberkiusamise vastast kampaaniat kõikides ELi liikmesriikides. Kampaania korraldas INSAFE interneti-turvalisuse teadlikkuse võrgustik (vt MEMO/09/58). Tänu INSAFE võrgustikule toimivad ka abitelefonid, millele helistades saavad lapsed, vanemad ja õpetajad küsida erialainimeste nõu turvalisuse, sealhulgas küberkiusamise teemal.

Lisateave:

Täielik aruanne on esitatud veebisaidil:

www.eukidsonline.net

Lisateave turvalisuse internetifoorumi kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm

Lisateavet konkursi kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar