Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1368

Bruxelles, den 22. oktober 2010

Den digitale dagsorden: undersøgelse af børns brug af internettet – konkurrence om internetmateriale af høj kvalitet

Europæiske børn starter i gennemsnit med at bruge internettet i syvårsalderen, men kun én ud af tre i aldersgruppen 9-12 årige mener, at der findes tilstrækkeligt "godt internetmateriale for børn" i deres alder på internettet, fremgår det af en fælleseuropæisk undersøgelse, som Kommissionen har offentliggjort. Undersøgelsen viser også, at én ud af otte har haft ubehagelige oplevelser på internettet, og at børnene stadig mangler færdigheder i og fortrolighed med brugen af internettet. For at hjælpe med til at løse disse problemer har Kommissionen lanceret en konkurrence, der går ud på at fremme produktion af internetmateriale af høj kvalitet for børn. Kommissionen har forpligtet sig til at hjælpe forældre og deres børn med sikker brug af internettet som led i den europæiske digitale dagsorden (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, sagde: "Børn starter med at bruge internettet i en stadig tidligere alder, og vi bør sikre, at de er fortrolige med at være online og kan finde spændende, sikkert, lærerigt og alderssvarende internetmateriale, når de surfer på internettet".

Børn bruger mere tid og begynder stadig tidligere at bruge internettet

Børn starter i en stadig tidligere alder med at være online, fremgår det af undersøgelsen. De børn, der nu er 15-16 år, brugte for første gang internettet, da de var 11 år, mens 9-10 årige børn svarede, at de var 7 år, da de brugte internettet for første gang. Der er også forskelle landene imellem. Børn begynder tidligst at bruge internettet i de skandinaviske lande, Estland, Nederlandene og Storbritannien og senere i Østrig, Grækenland, Italien, Portugal og Rumænien. Halvdelen af børnene er dagligt online i gennemsnit halvanden time. De 15-16 årige er endnu mere aktive brugere af internettet: 77 % af dem er dagligt online.

Børnene i undersøgelsen svarer, at de overvejende bruger internettet til at lave lektier eller se video (henholdsvis 84 % og 83 %). At spille spil (74 %) og chatte (61 %) er de næstmest populære aktiviteter på internettet.

Børnene går hovedsagelig på internettet i hjemmet (85 %), og over halvdelen af de 13-16 årige har internetadgang på deres værelse. Skolen er det næstmest almindelige sted at have adgang til internettet (63 %). Mens de fleste børn er online via PC'er eller bærbare computere, går én ud af tre unge nu på internettet via deres mobiltelefon eller andet bærbart udstyr.

Mere sikkert at bruge internettet, men stadig manglende grundlæggende færdigheder i sikker internetbrug blandt børn

Det fremgår også af undersøgelsen, at det er blevet mere sikkert for børn at være online, end tidligere undersøgelser har vist. 5 % af de europæiske børn siger, at de er blevet mobbet på internettet; tallet for Estland og Rumænien er højst med 14 %. Én ud af otte har følt sig generet af eller følt ubehag ved noget, de er stødt på på internettet.

Rapporten viser samtidig, at selvom de voksne opfatter børn som værende vokset op med internettet, har halvdelen af de yngre børn ikke de grundlæggende færdigheder i sikker internetbrug og ved f.eks. ikke, hvordan man sætter indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger eller blokerer for uønskede henvendelser.

30 % af de 11-16 årige har oplevet symptomer, der kan henføres til overdreven brug af internettet, såsom at surfe rundt på internettet, når de egentlig ikke rigtig har lyst til det, tilbringe mindre tid sammen med venner og familie eller at lave lektier på grund af den tid, der er brugt på internettet, eller at føle sig irritable, når de ikke er online. EU's program for sikkert internet vil bidrage til finansiering af et projekt om bedre forståelse for problemet i 2011.

Fremme innovativt og alderssvarende internetmateriale

Kommissionen og Safer Internet-centre i 14 lande har netop lanceret en konkurrence, hvor vinderen får tildelt den europæiske pris for bedste internetmateriale for børn. Konkurrencen er åben for producenter af internetmateriale i to kategorier: 12-17 årige og voksne. Formålet med konkurrencen er at tilskynde til produktion og udbredelse af alderssvarende internetmateriale af høj kvalitet for børn og unge. Konkurrencen løber i 14 lande: Belgien, Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovenien og Spanien. Vinderne i begge kategorier i de nationale konkurrencer vil konkurrere om den europæiske pris, som vil blive tildelt i juni 2011.

Baggrund

EUKidsOnline-undersøgelsen blev gennemført med deltagelse af 23 000 børn og en af deres forældre i følgende lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyrkiet og Storbritannien. Undersøgelsen indgår i EUKidsOnline II-projektet, som finansieres af EU's program for sikker internet og koordineres af London School of Economics and Political Science

Kommissionen har formidlet selvregulerende aftaler med nogle af de største udbydere af de onlinetjenester, der er mest populære blandt de yngre generationer (sociale netværk, mobiltelefonioperatører) (se IP/10/144). Yderligere udvikling af selvregulerende aftaler om onlinesikkerhed for børn anses for et led i politikken for den digitale dagsorden om at få skabt tillid til og sikkerhed vedrørende nye teknologier.

I 2009 støttede Kommissionen en kampagne mod cybermobning i alle medlemsstater, som blev gennemført af Insafe-netværket af oplysningsknudepunkter (se MEMO/09/58). Insafe-netværket har også oprettet hjælpetjenester, hvor børn, forældre og undervisere kan få personlig rådgivning om internetsikkerhed og herunder cybermobning.

Yderligere oplysninger:

Hele rapporten findes på:

www.eukidsonline.net

Yderligere oplysninger om forummet for internetsikkerhed:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm

Yderligere oplysninger om konkurrencen:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar