Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1368

V Bruselu dne 22. října 2010

Digitální agenda: jak děti používají internet; soutěž o kvalitní internetový obsah

Podle celoevropského průzkumu, který zveřejnila Evropská komise, děti v Evropě začínají v průměru používat internet v sedmi letech, ale jen jedna třetina 9–12letých si myslí, že je tam dost „dobrých věcí pro děti“ jejich věku. Ze studie rovněž vyplývá, že každé osmé dítě zažilo na internetu něco znepokojujícího a že dětem při používání internetu chybí dostatečné dovednosti a důvěra. Komise by ráda přispěla k řešení tohoto problému, a proto zahájila soutěž, jejímž cílem je posílit tvorbu kvalitních on-line programů pro děti. Komise se zavázala, že bude pomáhat rodičům a jejich dětem, aby se na internetu cítili bezpečně, v rámci Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Děti začínají na internetu ve stále mladším věku a my musíme zajistit, aby se přitom cítily bezpečně, aby tam nacházely zajímavý, bezpečný a poučný obsah přiměřený jejich věku.“

Děti tráví na internetu více času a začínají v mladším věku

Podle průzkumu začínají děti s internetem v mladším věku než dříve. Děti, kterým je dnes 15 až 16 let, poprvé použily internet, když jim bylo 11 let, zatímco devítileté až desetileté uvedly, že poprvé použily internet, když jim bylo 7 let. Jsou rovněž rozdíly mezi jednotlivými zeměmi: děti nejdříve začínají s internetem v severských zemích, Estonsku, Nizozemsku a Spojeném království a později v Rakousku, Řecku, Itálii, Portugalsku a Rumunsku. Polovina dětí zůstává připojena k internetu průměrně hodinu a půl denně. Patnácti- až šestnáctiletí jsou v tomto ohledu ještě aktivnější – 77 % se jich připojuje k internetu denně.

Děti v průzkumu uvádějí, že používají internet především pro přípravu do školy (84 %) nebo na něm sledují video (83 %). Dalšími nejoblíbenějšími činnostmi jsou hraní her (74 %) a komunikace prostřednictvím rychlých zpráv (61 %).

Děti používají internet nejvíce doma (85 %), přičemž více než polovina třinácti- až šestnáctiletých má k dispozici internet ve svém pokoji. Druhým nejběžnějším místem, kde se děti připojují k internetu, je škola (63 %). Přestože většina dětí se připojuje k internetu na počítačích nebo laptopech, každý třetí z mladých se připojuje přes svůj mobilní telefon nebo jiné přenosné zařízení.

Rizik na internetu ubývá, ale dětem stále chybí základní bezpečnostní dovednosti

Z průzkumu je rovněž patrné, že dětem na internetu hrozí méně rizik, než ukazovaly dřívější průzkumy. 5 % dětí v Evropě uvádí, že se staly obětí šikany, přičemž nejvyšší podíl 14 % vykazují Estonsko a Rumunsko. Nicméně každé osmé dítě bylo na internetu něčím znepokojeno nebo rozrušeno.

Zároveň se ukázalo, že i když se dospělí domnívají, že děti se „s internetem narodily“, polovina mladších dětí nemá základní bezpečnostní dovednosti, např. jak nastavit ochranu soukromí nebo zabránit nežádoucím kontaktům.

30 % jedenácti- až šestnáctiletých dětí se potýkalo s příznaky souvisejícími s nadměrným používáním internetu, jako je surfování na internetu bez zájmu, méně času na kamarády a rodinu nebo na domácí úkoly v důsledku času stráveného na internetu, nebo pocit neuspokojení, že nemohou být na internetu. Z prostředků Programu EU pro bezpečnější používání internetu budou
spolufinancovány projekty pro lepší pochopení tohoto problému v roce 2011.

Podpora inovativního obsahu přiměřeného věku

Evropská komise a centra pro bezpečnější internet ve 14 zemích právě vyhlásily soutěž o Evropskou cenu pro nejlepší dětský obsah na internetu. Tato soutěž je určena pro producenty on-line obsahů ve dvou kategoriích: pro dvanáctiletou až sedmnáctiletou mládež a pro dospělé. Jejím posláním je podněcovat produkci a šíření kvalitních obsahů on-line přiměřených věku dětí a mládeže. Soutěž probíhá ve 14 zemích: v Belgii, České republice, Francii, na Islandu, v Itálii, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Řecku, Slovinsku a Španělsku. Vítězové obou kategorií soutěže v jednotlivých zemích budou soutěžit o Evropskou cenu, která bude udělena v červnu 2011.

Souvislosti

Průzkum EUKidsOnline se prováděl mezi více než 23 000 dětí a jedním z jejich rodičů v těchto zemích: v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, na Kypru, v Litvě, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovinsku, ve Spojeném království, Španělsku, Švédsku a Turecku. Průzkum je součástí projektu EUKidsOnline II, financovaného z prostředků Programu pro bezpečnější používání internetu a koordinovaného londýnskou školou London School of Economics and Political Science.

Komise sjednala dohody o seberegulaci s některými z hlavních poskytovatelů služeb on-line, které jsou mezi mladšími generacemi neoblíbenější (jako jsou sociální sítě, mobilní telefonní operátoři) (viz IP/10/144). Současně se v rámci politiky Digitální agenda zvažuje vypracování seberegulačních opatření pro bezpečnost dětí na internetu, jejichž cílem je zajistit důvěryhodnost a bezpečnost nových technologií.

V roce 2009 Evropská komise podpořila kampaň proti šikaně na internetu ve všech členských státech EU, kterou organizovala síť informačních center INSAFE (MEMO/09/58). Síť INSAFE zřídila rovněž linky pomoci, kam se mohou děti, rodiče i učitelé obrátit o radu v konkrétních otázkách bezpečnosti, včetně šikany.

Další informace:

Celá zpráva je k dispozici na internetové adrese:

www.eukidsonline.net

Další informace jsou uvedeny na adrese Fóra pro bezpečnější internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm

Více informací o soutěži naleznete na těchto stránkách:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar