Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1368

Брюксел, 22 октомври 2010.

Програма в областта на цифровите технологии: проучване на използването на интернет от деца; конкурс за високо качество на онлайн съдържание

Общоевропейско проучване, публикувано от Европейската комисия, показва, че средната възраст, на която децата в Европа започват да ползват интернет, е 7 години, но едва едно на всеки три деца на възраст между 9 и 12 години смята, че има достатъчно добри неща онлайн за деца на тяхната възраст. Освен това според проучването едно на всеки осем деца е преживяло нещо неприятно онлайн и на децата им липсват все още умения и не се чувстват уверени, когато ползват интернет. За да спомогне за решаването на тези проблеми Комисията обяви конкурс за онлайн съдържание с високо качество за деца. Съгласно програмата за цифровите технологии в Европа Комисията има ангажимент да помага на родители и деца да използват интернет безопасно (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и отговорен комисар за цифровите технологии, заяви: Децата все по-рано започват да ползват интернет и ние трябва да гарантираме, че там няма да се чувстват неудобно, както и че ще намират вълнуващо, безопасно, образователно и подходящо за възрастта им съдържание, докато сърфират.

Децата започват да ползват интернет все по-рано

Според проучването децата все по-рано започват да ползват интернет. Тези на възраст между 15 и 16 години са използвали интернет за първи път, когато са били на 11 години, докато 9-10 годишните са заявили, че за първи път са ползвали интернет, когато са били на 7. Има и различия и между отделните страни: децата ползват най-рано интернет в скандинавските страни, Естония, Холандия и Великобритания и по-късно в Австрия, Гърция, Италия, Португалия и Румъния. Половината от децата са онлайн всеки ден в продължение на средно час и половина. 15-16 годишните са дори още по-активни потребители на интернет 77 % от тях влизат в интернет всеки ден.

Участвалите в проучването деца споделят, че използват интернет предимно за домашните или за да гледат филми (съответно 84 % и 83 %). Игрите (74 %) и общуването чрез системата за незабавни съобщения (61 %) са следващите най-популярни сред тях дейности в интернет.

Децата влизат в интернет главно от вкъщи (85 %), като повече от половината от 13-16 годишните имат достъп до интернет в стаята си. Училището е второто най-често срещано място за достъп до интернет (63 %).

Докато повечето деца влизат в интернет през персонални компютри или лаптопи, то един от всеки трима младежи в момента се свързва чрез своя мобилен телефон или други преносими устройства.

Рисковете в интернет намаляват, но на децата все още им липсват някои основни умения за безопасно ползване

Според резултатите от проучването, днес децата са изправени пред по-малко рискове онлайн в сравнение с резултатите от предишни проучвания. 5 % от децата в Европа казват, че са били обект на „кибертормоз“, като най-висок е процентът в Естония и Румъния (14 %). Същевременно всяко осмо дете е изпитало неудобство или е било разстроено от нещо, което е срещнало в мрежата.

Едновременно с това докладът сочи, че макар и възрастните да наричат децата „цифрово поколение“, половината от по-малките деца не притежават някои основни умения за безопасно ползване на интернет и не знаят как да нагласят настройките за поверителност или да блокират нежелани контакти.

30 % от децата между 11 и 16 години са имали симптоми, свързани с прекалено използване на интернет, като например сърфиране дори и без истински интерес, посвещаване на по-малко време на приятелите, семейството или на домашните за сметка на времето в интернет, или раздразнителност, когато не могат да са онлайн. Програмата на ЕС за по-безопасен интернет ще съфинансира през 2011 година проект за постигане на по-добро разбиране на този проблем.

Насърчаване на иновационно и съобразено с възрастта съдържание

Европейската комисия и Центровете за по-безопасен интернет в 14 страни наскоро обявиха Европейски конкурс (конкурс за Европейската награда) за най-добро онлайн съдържание за деца. В него могат да участват създаващите онлайн съдържание в две категории: 12-17 годишни и възрастни. Той има за цел да стимулира създаването и разпространението на висококачествено онлайн съдържание, подходящо за деца и младежи. Конкурсът се провежда в 14 страни: Белгия, Чешката република, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Португалия, Словения и Испания. Победителите в двете категории в националните конкурси ще се състезават за европейската награда, която ще бъде връчена през юни 2011 г.

Контекст

Проучването EUKidsOnline е проведено сред повече от 23 000 деца и по един от техните родители в следните страни: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. То е част от проекта EUKidsOnline II, финансиран от програмата за по-безопасен интернет и координиран от Лондонското училище за икономика и политически науки.

С посредничеството на Комисията бяха постигнати споразумения за саморегулиране с някои от основните доставчици на онлайн услуги, които са най-популярни сред по-младите поколения (социални мрежи, мобилни оператори) (виж IP/10/144). Обмисля се по-нататъшното разработване на мерки за саморегулиране по отношение на безопасното използване на интернет от деца като част от залегналата в програмата в областта на цифровите технологии политика, която има за цел изграждането на доверие и сигурност в новите технологии.

През 2009 г. Европейската комисия подкрепи кампания срещу „кибертормоза“ във всички държави-членки на ЕС, организирана от Мрежата от центрове за по-голяма информираност INSAFE (виж MEMO/09/58). Същата мрежа въведе и телефонни линии за оказване на помощ, където деца, родители и учители могат да поискат персонални консултации по въпросите на безопасността, включително и при случаи на „кибертормоз“.

За повече информация.

Пълният доклад е на разположение в интернет:

www.eukidsonline.net

Повече информация за Форума за по-безопасен интернет:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm

Повече информация за конкурса:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Приложение

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar