Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1366

Bryssel den 22 oktober 2010

Miljö: Vitoria-Gasteiz och Nantes blir Europas nästa miljöhuvudstäder

Den spanska regionhuvudstaden Vitoria-Gasteiz och den franska staden Nantes har utsetts till vinnare av priset för Europas miljöhuvudstad 2012 respektive 2013. Genom Europeiska kommissionens pristävling uppmuntras städer att förbättra livskvaliteten i städerna genom att systematiskt ta hänsyn till miljön i stadsplaneringen. Priserna överlämnades igår kväll av miljökommissionär Janez Potočnik vid en ceremoni i Stockholm, Europas miljöhuvudstad 2010.

"Jag vill gratulera Vitoria-Gasteiz och Nantes – samt alla de andra städerna – för det arbete de har lagt ner för att förbättra miljön och livskvaliteten för sina medborgare. Städer är de platser där de flesta européer ser de praktiska resultaten av miljöpolitiken och där miljöbesluten har stor betydelse. Många städer har stora ”ekologiska fotavtryck”. Priset Europas miljöhuvudstad är ett skyltfönster för städers åtaganden och innovationer vilket kommer att leda till framtida framgångar både för dem och för andra städer," säger miljökommissionär Janez Potočnik.

"Europas miljöhuvudstäder är flaggskepp för ett stort antal samhällsledare och medborgare som är engagerade för att förbättra livskvaliteten i städerna. Den miljövänliga omvandlingen av våra städer har gett upphov till en hållbar utveckling på global nivå, så därför bör mobiliseringen av medborgare och vänortssamverkan mellan miljöhuvudstäder i olika världsdelar prioriteras. Efter det nyligen undertecknade samarbetsavtalet mellan Regionkommittén och Conference of Mayors i USA är jag glad över att de amerikanska borgmästarna delar sina framgångsrika exempel med sina europeiska motparter och tar de första stegen mot att utveckla gemensamma projekt" säger Mercedes Bresso, Regionkommitténs ordförande.

Vitoria-Gasteiz – vinnaren 2012

Vitoria-Gasteiz är en huvudstad för en region i norra Spanien som har gjort stora framsteg när det gäller att göra den traditionella stadsmiljön mer miljövänlig. "Det gröna bältet", ett delvis naturligt grönt område där vissa delar har återvunnits från förfallna områden, omger den centrala delen av staden, vilket gör att hela befolkningen på nästan en kvarts miljon människor bor inom 300 meter från ett öppet grönområde. Det finns flera åtgärder på plats för att bistå ekosystemtjänsterna och öka den biologiska mångfalden. Växt- och djurlivet övervakas och fragmenteringen av livsmiljöer minskas i största möjliga utsträckning.

Staden hanterar vattenbristen på ett framgångsrikt sätt och har stadigt minskat sin vattenförbrukning under det senaste årtiondet. Många vattenrelaterade investeringar har gjorts för att förbättra vattentillgången och -kvaliteten och minska förlusterna. Dessutom arbetar man mot en hållbar förbrukning. Vitoria-Gasteiz har ett ambitiöst mål att minska hushållens vattenförbrukning till under 100 liter per person och dag.

Nantes – vinnaren 2013

Nantes ligger vid två stora floder (Loire och Erdre) och är Frankrikes sjätte största stad med 285 000 invånare. Staden har framgångsrikt kopplat ihop sina gröna och blå stadsområden och arbetar med att lösa en av de utmaningar som städerna står inför genom ett hållbart vattenförvaltningsprogram. Staden gränsar till flera Natura 2000-områden och andra naturskyddsområden och bevarandet av växt- och djurlivet är en viktig prioritering för dess befolkning.

Nantes har sedan länge haft en integrerad och hållbar transportpolitik med fokus på kollektivtrafik och cykling och var den första franska stad att framgångsrikt återinföra elektriska spårvägar. Tack vare dess ambitiösa transportpolitik har luftföroreningarna minskat och en ny klimatplan syftar till att minska utsläppen av koldioxid med en fjärdedel till 2020. Ett nytt initiativ för medborgarnas hälsa är ett system för utvärdering av allergirisker i form av en experimentell “trädgård för pollenbevakning”.

Priset Europas miljöhuvudstad

Det årliga priset är ett nytt initiativ som tilldelas en stad som ligger i frontlinjen för miljövänligt stadsliv. Juryn utvärderar städerna på grundval av elva miljöindikatorer. Städerna bedöms efter hur pass väl de har uppnått höga miljöstandarder, deras engagemang när det gäller pågående och ambitiösa mål för ytterligare miljöförbättringar och hållbar utveckling och i vilken omfattning de kan fungera som modeller och främja bästa praxis i andra europeiska städer.

Stockholm och Hamburg var de första städerna att vinna priset. Stockholm vann 2010 och Hamburg 2011. 17 städer anmälde sig för priserna 2012 och 2013. Sex finalister valdes ut: Barcelona, Malmö, Nantes, Nürnberg, Reykjavik och Vitoria-Gasteiz.

Juryn består av företrädare för Europeiska kommissionen, Europeiska miljöbyrån, ICLEI (lokala myndigheter för hållbar utveckling), Covenant of Mayors Office, European Environmental Bureau och Regionkommittén.

Ytterligare uppgifter om priset Europas miljöhuvudstad:

www.europeangreencapital.eu


Side Bar