Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1366

Bruselj, 22. oktobra 2010

Okolje: Vitoria-Gasteiz in Nantes bosta naslednji zeleni prestolnici Evrope

Španska regijska prestolnica Vitoria-Gasteiz in francosko mesto Nantes sta bili proglašeni za zeleni prestolnici Evrope za leti 2012 in 2013. Evropska komisija s svojim sistemom za podeljevanje te nagrade spodbuja mesta k izboljšanju kakovosti mestnega življenja, zlasti s sistematičnim upoštevanjem okoljskih vprašanj pri urbanističnem načrtovanju. Nagradi je na sinočnji slovesnosti v Stockholmu, evropski zeleni prestolnici za leto 2010, podelil evropski komisar za okolje Janez Potočnik.

Komisar Janez Potočnik je ob tej priložnosti dejal: „Čestitam mestoma Vitoria-Gasteiz in Nantes, pa tudi drugim mestom, za njihov trud pri izboljšanju okolja in kakovosti življenja njihovih državljanov. Prav v mestih lahko večina evropskih državljanov spremlja uresničevanje okoljske politike in prav v mestih so okoljske odločitve pomembne. Mnoga med njim puščajo veliko ekološko sled. Nagrada zelene prestolnice omogoča širši javnosti predstaviti prizadevanja in inovacije, ki tem in drugim mestom zagotavljajo uspešno prihodnost.“

Predsednica Odbora regij Mercedes Bresso je dejala: „Evropske zelene prestolnice so v ospredju širše skupine vodij lokalnih skupnosti in državljanov, zavezanih izboljšanju kakovosti življenja v mestih. Okolju prijazno načrtovanje naših mest spodbuja trajnostni razvoj na svetovni ravni, zato mora biti naša prednostna naloga pritegniti državljane in vzpostaviti tesno sodelovanje med zelenimi prestolnicami po različnih celinah. Zelo sem vesela, da po nedavnem podpisu sporazuma o sodelovanju med Odborom regij in Združenjem županov ZDA tudi župani ameriških mest s svojimi evropskimi kolegi delijo uspešne izkušnje iz okolju prijaznih načrtov in obenem odpirajo pot skupnim projektom.

Vitoria-Gasteiz – zmagovalno mesto za leto 2012

Vitoria-Gasteiz je regijska prestolnica v severni Španiji, ki je zelo napredovala pri okolju prijaznem načrtovanju tradicionalnega mestnega okolja. Središče mesta namreč obkroža „zeleni pas“, polnaravna zelena površina, ki je bila delno pridobljena od degradiranih območij in zagotavlja, da ima celotno prebivalstvo mesta, ki šteje skoraj četrt milijona ljudi, v razdalji do 300 metrov dostop do odprte zelene površine. Izvajajo se številni ukrepi za spodbujanje in povečevanje biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov. Živalstvo in rastlinstvo sta pod nadzorom, fragmentacija habitatov pa se zmanjšuje, kjer koli je to mogoče.

Mesto se uspešno spopada s pomanjkanjem vode, pri čemer se je v njem v zadnjem desetletju stalno zmanjševala poraba vode. Opravljene so bile številne naložbe v povezavi z vodo, katerih cilj je izboljšati oskrbo z vodo in kakovost vode, zmanjšati izgubo vode in vzpostaviti trajnostno porabo. Mesto si je obenem zastavilo ambiciozen cilj, da dnevno porabo vode v gospodinjstvih na prebivalca zmanjša na raven pod 100 litri.

Nantes – zmagovalno mesto za leto 2013

Nantes je šesto največje mesto Francije z 285 000 prebivalci. Mesto je prek programa za trajnostno upravljanje voda uspelo povezati svoja zelena in modra urbana območja in v ta okvir vključilo tudi reševanje izzivov, ki se pojavljajo ob dveh pomembnih rekah (Loara in Erdre). Obenem Nantes meji na številna območja Natura 2000 in druga naravovarstvena območja, zato njegovo prebivalstvo posveča ključno pozornost ohranjanju rastlinstva in živalstva.

V Nantesu vodijo že uveljavljeno celostno in trajnostno prometno politiko s poudarkom na javnem prevozu in uporabi koles. Kot prvi v Franciji so ponovno uspešno uvedli električni tramvaj. S svojo ambiciozno prometno politiko je mesto zmanjšalo onesnaženost zraka, do leta 2020 namerava z novim podnebnim načrtom zmanjšati izpuste CO2 za četrtino. Med inovativnimi pobudami za zdravje državljanov velja omeniti sistem za ocenjevanje alergijskih tveganj, ki se izvaja v obliki poskusnega „vrta za nadzor cvetnega prahu“.

Nagrada za zeleno prestolnico Evrope

Ta vsakoletna nagrada je nova pobuda in pomeni priznanje mestom, ki so med vodilnimi v ustvarjanju okolju prijaznega mestnega življenja. Odbor za podelitev nagrade ocenjuje mesta na podlagi 11 okoljskih kazalcev. Mesta se tako ocenjujejo na podlagi uspešnosti pri doseganju visokih okoljskih standardov, svoje zavezanosti tekočim in ambicioznim ciljem za nadaljnje izboljševanje okolja in trajnostni razvoj, in na podlagi tega, v kolikšni meri so lahko vzor in spodbujajo najboljše prakse v drugih evropskih mestih.

Prvi mesti, ki sta pridobili naslov zelene prestolnice Evrope, sta Stockholm in Hamburg; prvi jo je prejel za leto 2010, drugi pa za leto 2011. Za podelitev nagrade za leti 2012 in 2013 se je prijavilo okoli 17 mest. V končni izbor se jih je uvrstilo šest: Barcelona, Malmö, Nantes, Nürnberg, Reykjavík in Vitoria-Gasteiz.

Žirijo sestavljajo predstavniki Evropske komisije, Evropske agencije za okolje, Lokalnih organov za trajnost – ICLEI, Urada Združenja županov, Evropskega okoljskega urada ter Odbora regij.

Dodatne informacije o nagradi za zeleno prestolnico Evrope:

www.europeangreencapital.eu


Side Bar