Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1366

Briuselis, 2010 m. spalio 22 d.

Aplinka. Būsimos Europos žaliosios sostinės – Vitorija-Gasteisas ir Nantas

Ispanijos regiono sostinė Vitorija-Gasteisas ir Prancūzijos Nanto miestas laimėjo Europos žaliųjų sostinių 2012 m. ir 2013 m. apdovanojimą. Vykdydama šią apdovanojimų programą Europos Komisija skatina miestų valdžią gerinti gyvenimo miestuose kokybę į miesto planus sistemiškai įtraukiant aplinkos klausimus. Apdovanojimus 2010 m. Europos žaliojoje sostinėje Stokholme vakar vakare įvykusioje ceremonijoje įteikė už aplinką atsakingas Europos Sąjungos Komisijos narys Janezas Potočnikas.

Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Didžiuojuosi Vitorijos-Gasteiso ir Nanto miestų, taip pat ir kitų miestų nuveiktu darbu gerinant gyventojų aplinką ir gyvenimo kokybę. Dauguma europiečių būtent miestuose mato, kaip yra įgyvendinama aplinkos politika, ir kokią reikšmę turi aplinkos srities sprendimai. Daug miestų daro didelį ekologinį poveikį. Žaliosios sostinės apdovanojimą pelnę miestai yra pavyzdys, kaip įsipareigojimais gerinti gyvenimą miestuose ir diegti naujoves galima siekti miestų klestėjimo ateityje.“

Regionų komiteto pirmininkė Mercedesa Bresso kalbėjo: „Europos žaliosios sostinės yra didesnio vietos bendruomenių lyderių ir piliečių, įsipareigojusių gerinti gyvenimo miestuose kokybę, būrio atstovai. „Žaliai“ perplanuodami miestus, skatiname tvarų pasaulio vystymąsi. Todėl mūsų prioritetai turėtų būti piliečių skatinimas ir žaliųjų sostinių skirtinguose kontinentuose partnerystė. Malonu, kad neseniai Regionų komitetas ir JAV merų konferencija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, o JAV merai jau dalijasi ekologinės sėkmės patirtimi su Europos atstovais ir žengia pirmuosius bendrų projektų kūrimo žingsnius.“

Vitorija-Gasteisas – 2012 m. žalioji sostinė

Šiaurės Ispanijos Baskijos regiono sostinė Vitorija-Gasteisas daug pasiekė apželdindama tradicinę miesto aplinką. Miesto centrą juosia „žalioji juosta“ – pusiau natūrali žalioji zona, kurios dalis buvo atkovota iš ekologiškai degradavusios zonos. Taip užtikrinama, kad visi gyventojai, kurių yra beveik 250 000, nuo atviros žaliosios erdvės būtų ne toliau kaip per 300 m. Įgyvendinta daug priemonių, kuriomis teikiama pagalba biologinei įvairovei ir ekosistemos paslaugoms, didinama jų įvairovė. Vykdoma floros ir faunos stebėsena, kai įmanoma, mažinama buveinių fragmentacija.

Miestas sėkmingai sprendžia vandens stokos problemą ir pastarąjį dešimtmetį nuosekliai mažino suvartojamo vandens kiekį. Buvo daug investuota siekiant pagerinti vandens tiekimą ir kokybę, sumažinti vandens praradimą ir tausiai vartoti. Vitorija-Gasteisas siekia plataus užmojo tikslo – kad vieno žmogaus namų ūkyje sunaudojamas vandens kiekis būtų mažesnis nei 100 litrų per dieną.

Nantas – 2013 m. žalioji sostinė

Nantas yra 285 000 gyventojų šeštas pagal dydį Prancūzijos miestas. Jame buvo sėkmingai susietos žaliosios ir mėlynosios miesto zonos: Taikant tausaus vandens valdymo programą miestui iškilę uždaviniai buvo išspręsti pasinaudojant dviejų pagrindinių upių (Luaros ir Erdro) teikiamomis galimybėmis. Su miestu ribojasi kelios Natura 2000 ir kitos saugomos gamtos teritorijos, todėl floros ir faunos išsaugojimas yra pagrindinis gyventojų rūpestis.

Nante vykdoma seniai suformuota integruoto ir darnaus transporto politika, tad didelis dėmesys skiriamas viešąjam transportui ir dviračiams. Nantas yra pirmasis Prancūzijos miestas, kuriame sėkmingai atgaivintas elektrinių tramvajų eismas. Taikydamas plataus užmojo transporto politiką, miestas sumažino oro užterštumą, o pagal naująjį klimato planą jame siekiama iki 2020 m. 25 proc. sumažinti CO2 kiekį. Nauja miesto gyventojų sveikatai skirta iniciatyva – alergijos rizikos vertinimo sistema – vykdoma eksperimentiniame „žiedadulkių stebėjimo sode“.

Europos žaliosios sostinės apdovanojimas

Kas metai skiriamas apdovanojimas – miestams aplinkosaugos pirmūnams skiriamas apdovanojimas. Vertinimo komisija miestus vertina pagal 11 aplinkos rodiklių. Miestai vertinami pagal rezultatus siekiant aukštų aplinkos standartų, įsipareigojimą nuolat siekti plataus užmojo aplinkos gerinimo ir tvaraus vystymosi tikslų ir pagal tai, kokio mastu pavyzdys ir gerosios patirties skleidėjai jie gali būti kitiems Europos miestams.

Pirmuosius apdovanojimus pelnė Stokholmas ir Hamburgas. Stokholmas – 2010 m. ir Hamburgas – 2011 m. Dėl teisės vadintis 2012 ir 2013 m. žaliosiomis sostinėmis varžėsi 17 miestų. Į finalą buvo atrinkti šeši miestai: Barselona, Malmė, Nantas, Niurnbergas, Reikjavikas ir Vitorija-Gasteisas.

Vertinimo komisiją sudaro Europos Komisijos, Europos aplinkos agentūros, Tarptautinė vietinių darnaus vystymosi iniciatyvų taryba (ICLEI), Merų pakto biuro, Europos aplinkos apsaugos biuro ir Regionų komiteto atstovai.

Daugiau informacijos apie Europos žaliosios sostinės apdovanojimą rasite

www.europeangreencapital.eu


Side Bar