Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1366

Bryssel 22. lokakuuta 2010

Ympäristö: Vitoria-Gasteiz ja Nantes ovat seuraavat vihreät pääkaupungit

Espanjan Vitoria-Gasteiz ja Ranskan Nantes ovat voittaneet vuoden 2012 ja 2013 Euroopan vihreä pääkaupunki -palkinnon. Tällä Euroopan komission palkintojärjestelmällä kannustetaan kaupunkeja siihen, että ne parantavat asukkaidensa elämänlaatua ottamalla ympäristön järjestelmällisesti huomioon kaupunkisuunnittelussa. Palkinnot jakoi ympäristökomissaari Janez Potočnik tilaisuudessa, joka järjestettiin eilen illalla Tukholmassa, vuoden 2010 Euroopan vihreässä pääkaupungissa.

Komissaari Janez Potočnik onnitteli Vitoria-Gasteizia and Nantesia sekä kaikkia muita kaupunkeja työstä, jota ne ovat tehneet ympäristön sekä asukkaidensa elämänlaadun parantamiseksi. ”Useimmat eurooppalaiset näkevät ympäristöpolitiikan vaikutukset juuri kaupungeissa, ja niissä ympäristöpäätöksillä on merkitystä. Monilla kaupungeilla on suuret ekologiset jalanjäljet. Vihreä pääkaupunki -palkinto on osoitus sellaisesta kaupunkien sitoumuksesta ja innovoinnista, jonka avulla sekä kyseiset kaupungit että muut voivat varmistaa hyvinvointinsa pitkälle tulevaisuuteen”, totesi Potočnik.

Alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso katsoi, että Euroopan vihreät pääkaupungit ovat hyviä esimerkkejä paikallisyhteisöjen johtajista ja asukkaista, jotka ovat sitoutuneet parantamaan kaupunkielämän laatua. Hänen mukaansa kaupunkien ”vihreä" uudelleensuunnittelu voi vauhdittaa kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti, joten olisi pyrittävä saamaan asukkaat mukaan toimiin ja luomaan kumppanuuksia eri mantereilla sijaitsevien vihreiden pääkaupunkien välillä. Bresso toi esiin sen, että hiljattain on allekirjoitettu yhteistyösopimus alueiden komitean ja Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kokouksen välillä. ”Olen iloinen siitä, että yhdysvaltalaiset kaupunginjohtajat jakavat vihreät menestystarinansa eurooppalaisten kaupunginjohtajien kanssa ja ottavat ensimmäiset askeleet yhteisten hankkeiden kehittämiseksi."  

Vitoria-Gasteiz – vuoden 2012 vihreä pääkaupunki

Vitoria-Gasteiz, alueellinen pääkaupunki Pohjois-Espanjassa, on edistynyt hyvin perinteisen kaupunkiympäristön muuttamisessa vihreämmäksi. Keskustaa ympäröi vihreä vyöhyke, osittain luonnollinen vihreä alue, joka joiltakin osin on kunnostettu huonokuntoisista alueista. Se tarjoaa kaupunkilaisille, joita 300 metrin säteellä asuu miltei neljännesmiljoona, avoimen vihreän alueen. Kaupungissa toteutetaan useita toimenpiteitä, joilla tuetaan ja lisätään luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita. Eläimiä ja kasveja seurataan ja elinympäristöjen pirstaloitumista vältetään mahdollisuuksien mukaan.

Kaupunki kärsii veden puutteesta, mutta on onnistunut tasaisesti vähentämään veden kulutusta viimeisen vuosikymmenen aikana. Lisäksi on tehty monia veteen liittyviä investointeja, joilla parannetaan vedensaantia ja -laatua, vähennetään hävikkiä ja edistetään kestävää kulutusta. Vitoria-Gasteizin kunnianhimoisena tavoitteena on vähentää kotitalouksien vedenkulutusta alle 100 litraan henkeä kohti päivässä.

Nantes – vuoden 2013 vihreä pääkaupunki

Nantes, Ranskan kuudenneksi suurin kaupunki (asukasluku 285 000), on onnistuneesti kytkenyt toisiinsa vihreät ja siniset kaupunkialueet. Kaupungissa on kestävän vesienhoidon ohjelmalla yhdistetty onnistuneesti kaupunkielämän haasteet sijaintiin kahden suuren joen (Loire ja Erdre) varrella. Kaupungin ympärillä on useita Natura 2000 -alueita ja muita luonnonsuojelualueita. Kasvien ja eläinten suojelu on asukkaille tärkeää.

Nantesissa on pitkään harjoitettu kattavaa ja kestävää liikennepolitiikkaa, jossa keskitytään julkiseen liikenteeseen ja pyöräilyyn. Nantes oli ensimmäinen ranskalainen kaupunki, jossa onnistuttiin ottamaan uudestaan käyttöön sähköiset raitiovaunut. Kaupungin kunnianhimoisella liikennepolitiikalla on vähennetty ilman pilaantumista ja uudella ilmastosuunnitelmalla pyritään vähentämään CO2–päästöjä neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi kaupungissa kokeillaan uutta kansalaisten terveyteen liittyvää aloitetta, joka liittyy allergiariskin arviointiin ja siitepölyn seurantaan.

Euroopan vihreä pääkaupunki -palkinto

Tämä uusi palkinto myönnetään vuosittain kaupungille, joka on edelläkävijä ympäristöystävällisessä kaupunkiasumisessa. Palkintoraati arvioi kaupunkeja 11 ympäristöindikaattorin perusteella. Arviointiperusteita ovat kaupunkien tulokset korkeiden ympäristöstandardien noudattamisessa, niiden sitoutuminen jatkuviin ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin ympäristön parantamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi sekä kyky toimia esimerkkinä ja edistää parhaita käytäntöjä muissa eurooppalaisissa kaupungeissa.

Palkinnon ensimmäisiä voittajia olivat Tukholma ja Hampuri. Tukholma on vihreä pääkaupunki vuonna 2010 ja Hampuri vuonna 2011. Vuoden 2012 ja 2013 palkintoja tavoitteli 17 kaupunkia. Finalisteja oli kuusi: Barcelona, Malmö, Nantes, Nuremberg, Reykjavík ja Vitoria-Gasteiz.

Raadissa on mukana edustajia Euroopan komissiosta, Euroopan ympäristökeskuksesta, ICLEI-järjestöstä (Local Governments for Sustainability), Covenant of Mayors Office –hankkeesta, EEB-järjestöstä (European Environmental Bureau ) sekä alueiden komiteasta.

Lisätietoja Euroopan vihreä pääkaupunki –palkinnosta:

www.europeangreencapital.eu


Side Bar