Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1366

Brüssel, 22. oktoober 2010

Keskkond: Vitoria-Gasteiz ja Nantes pärivad Euroopa rohelise pealinna tiitli

Hispaania provintsipealinn Vitoria-Gasteiz ja Prantsusmaa linn Nantes on valitud Euroopa rohelise pealinna tiitli kandjateks 2012. ja 2013. aastal. See Euroopa Komisjoni auhind innustab linnu parandama linna elukvaliteeti nii, et linnaplaneerimisel arvestataks süstemaatiliselt keskkonnaga. ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik esitles tiitlikandjaid eile õhtul piduüritusel Stockholmis, mis on Euroopa roheline pealinn 2010. aastal.

Volinik Janez Potočnik teatas: „Vitoria-Gasteiz ja Nantes, ja teised linnad ka – olete olnud tublid! Olete oma elanike keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks palju ära teinud. Just linnades näevad eurooplased, kuidas keskkonnapoliitika praktikas toimib. Paljudel linnadel on suured ökoloogilised jalajäljed. Rohelise pealinna tiitel on näide linna pühendumusest ja innovatsioonist, mis viib nii neid kui ka teisi linnu vastu tulevasele õitsengule.”

Regioonide Komitee president Mercedes Bresso lisas: „Euroopa rohelised pealinnad on lipulaevaks laevastikus, mille moodustavad linnaelu kvaliteedi parandamisele pühendunud kohalike kogukondade juhid ja elanikud. Linnade roheline ümberkujundamine käivitab säästva arengu ülemaailmsel tasandil, seepärast peaks kõikide mandrite elanike kaasamine ja roheliste pealinnade partnerlus olema meie esmatähtis ülesanne. Hiljuti sõlmisid Regioonide Komitee ja USA linnapeade konverents koostöölepingu ning mul on väga hea meel tõdeda, et USA linnapead jutustavad ka oma Euroopa partneritele keskkonnasõbralikkuse edulugusid ja võtavad ette koostööprojektide arendamise.”

Vitoria-Gasteiz – 2012. aasta võitja

Vitoria-Gasteiz, Põhja-Hispaania provintsipealinn, on traditsioonilise linnakeskkonna rohelisemaks muutmisel olnud väga edukas. Südalinna ümbritseb roheline vöönd, poollooduslik roheala, mis on osaliselt tagasi võidetud hooldamata aladelt ning mis annab linna veerandimiljonilisele elanikkonnale võimaluse elada avatud rohelisest ruumist 300 m raadiuses. Ökosüsteemiteenuste ja elurikkuse toetamiseks ja parandamiseks on võetud arvukalt meetmeid. Taimestikku ja loomastikku jälgitakse ja kui vähegi võimalik, püütakse vähendada elupaikade killustumist.

Linn saab edukalt hakkama veenappusega ning on viimase kümne aasta jooksul tasahaaval vähendanud oma veetarbimist. On tehtud mitmeid veealaseid investeeringuid, et parandada veevarustust ja vee kvaliteeti, vähendada kadu ning saavutada säästev tarbimine. Vitoria-Gasteizil on ambitsioonikas eesmärk vähendada kodude veetarbimist vähem kui 100 liitrile inimese kohta päevas.

Nantes – 2013. aasta võitja

Nantes on oma 285 000 elanikuga Prantsusmaal suuruselt kuues linn. Seal on õnnestunud säästva veemajanduskava abil edukalt lahendada probleemid, mis tulenevad linna paiknemisest kahe suure jõe – Loire ja Erdre – kaldail ning ühendada rohelised ja sinised linnaalad. Linna ümbritsevad mitmed Natura 2000 alad ja muud looduskaitsealad. Loomade ja taimede kaitsmine on linnaelanikele väga tähtis.

Nantes'is on pikemat aega viljeldud integreeritud ja säästvat transpordipoliitikat, mille keskmes on olnud ühistransport ja jalgrattad. See oli üks esimesi linnu Prantsusmaal, kus edukalt taastati trammiliiklus. Edumeelne transpordipoliitika on aidanud vähendada õhusaastet. Uus kliimaplaan näeb 2020. aastaks ette CO2 heite vähendamise veerandi võrra. Elanike tervise heaks on linnas uuendusena sisse seatud allergiariski hindamine õietolmuseire abil.

Euroopa rohelise pealinna tiitel

See uus tiitel antakse igal aastal linnale, mis on keskkonnasõbraliku linnaelu esirinnas. Auhinnanõukogu hindab linnasid 11 keskkonnanäitaja järgi. Linnade üle otsustatakse selle järgi, kuidas neil on õnnestunud saavutada kõrgeid keskkonnastandardeid ning kuivõrd nad on pühendunud keskkonna parandamise ja säästva arengu eesmärkide saavutamisele. Lisaks vaadatakse, mil määral võiksid need linnad olla eeskujuks ja kasulike kogemuste jagajaks teistele Euroopa linnadele.

Esimeste linnadena said rohelise pealinna tiitli Stockholm ja Hamburg – Stockholm 2010 ja Hamburg 2011. 2012. ja 2013. aasta tiitlile kandideeris 17 linna. Kuus finalisti olid Barcelona, Malmö, Nantes, Nürnberg, Reykjavík ja Vitoria-Gasteiz.

Auhinnanõukogu koosneb järgmiste organisatsioonide esindajatest: Euroopa Komisjon, Euroopa Keskkonnaamet, Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu - Jätkusuutlikud Kohalikud Omavalitsused, „Linnapeade pakti” büroo, Euroopa Keskkonnabüroo ja Regioonide Komitee.

Täpsemalt Euroopa rohelise pealinna tiitli kohta:

www.europeangreencapital.eu


Side Bar