Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1366

Bruxelles, den 22. oktober 2010

Miljø: Vitoria‑Gateiz og Nantes bliver Europas næste miljøhovedstæder

Vitoria‑Gateiz i Spanien og Nantes i Frankrig er blevet udpeget som vindere af prisen som Europas miljøhovedstæder for 2012 og 2013. Europa‑Kommissionens nye miljøpris tilskynder byerne til at forbedre bylivets kvalitet ved systematisk at inddrage miljøhensyn i deres planlægning. Priserne blev overrakt i går aftes af EU's miljøkommissær Janez Potočnik ved en ceremoni i Stockholm, som er Europas miljøhovedstad i 2010.

Janez Potočnik sagde: "Jeg vil gerne lykønske Vitoria-Gasteiz og Nantes – såvel som de andre byer - med deres indsats for at forbedre miljøet og livskvaliteten for deres borgere. Byerne er de steder, hvor de fleste europæere kan se de konkrete resultater af miljøpolitikken, og hvor miljøbeslutninger virkelig betyder noget. Mange af dem efterlader store økologiske fodaftryk. Prisen som Europas miljøhovedstad er et eksempel på den slags engagement og innovation, som vil sikre disse og andre byers fremgang et godt stykke ud i fremtiden".

Formanden for Regionsudvalget, Mercedes Bresso, sagde: "Europas miljøhovedstæder er flagskibe for en større skare af lokale samfundsledere og borgere, som har forpligtet sig til at forbedre livskvaliteten i byerne. Den "grønne" ændring af vores byer udløser en bæredygtig udvikling på verdensplan, og vi bør derfor prioritere at mobilisere borgerne og etablere grønne venskabsbyer på tværs af kontinenterne. I forbindelse med den nyligt indgåede samarbejdsaftale mellem Regionsudvalget og USA's borgmesterkonference er jeg glad for at se, at USA's borgmestre deler deres grønne succeshistorier med deres europæiske kolleger og dermed tager det første skridt til at udvikle fælles projekter".

Vitoria-Gasteiz – vinder for 2012

Vitoria-Gasteiz, som er en regionshovedstad i det nordlige Spanien, har gjort store fremskridt med hensyn til at gøre det traditionelle bymiljø grønnere. Det "grønne bælte" er et delvist naturligt grønt område, hvor man i en vis udstrækning har genbygget nogle nedslidte områder. Bæltet omgiver centrum og sikrer, at byens indbyggere, som tæller næsten en kvart million, ikke har mere end 300 meter til åbne grønne områder. Adskillige foranstaltninger er sat i værk med henblik på at støtte og forbedre biodiversiteten og økosystemtjenesterne. Floraen og faunaen overvåges, og habitatfragmentering begrænses i det omfang, det er muligt.

Byen arbejder med succes på at overkomme vandmanglen og har i løbet af de sidste ti år gradvist skåret ned på vandforbruget. Der er investeret meget i at forbedre vandforsyningen og –kvaliteten, mindske tab og arbejde hen mod et bæredygtigt forbrug. Vitoria‑Gateiz har sat et ambitiøst mål om at skære det private vandforbrug ned til under 100 liter pr. indbygger om dagen.

Nantes - vinder for 2013

Nantes, som er Frankrigs sjettestørste by med et indbyggertal på 285 000, har med succes formået at forbinde sine grønne og blå byområder ved hjælp af et bæredygtigt vandforvaltningsprogram og har dermed løst de udfordringer, som byens placering mellem to store floder, Loire og Erdre, giver. Der er adskillige Natura 2000‑områder og andre naturbevaringsområder tæt på byen, og bevaringen af floraen og faunaen ligger befolkningen meget på sinde.

Nantes har en veletableret og velfungerende bæredygtig transportpolitik med fokus på offentlige transportmidler og cykler, og det var den første franske by, der med et positivt resultat genindførte de elektriske sporvogne. Den ambitiøse politik på transportområdet har nedbragt luftforureningen, og en ny klimaplan har til sigte at skære CO2‑emissionerne ned med en fjerdedel senest i 2020. Et system til vurdering af allergirisici i form af en "have til pollenobservation" er et nyt initiativ til fremme af borgernes sundhed.

Prisen som Europas miljøhovedstad

Denne årlige pris er et nyt initiativ, som belønner en by for at gå i spidsen med at gøre den bymæssige livsform miljøvenlig. Priskomitéen vurderer byerne på baggrund af 11 miljøindikatorer. Byerne bedømmes på, hvor langt de er nået med at leve op til høje miljøstandarder, på deres engagement i et løbende arbejde for at virkeliggøre ambitiøse mål for yderligere miljømæssige forbedringer og bæredygtig udvikling samt på, i hvor høj grad de kan optræde som forbilleder, der kan inspirere og fremme bedste praksis i andre europæiske byer.

Stockholm og Hamburg var de første vindere af prisen for henholdsvis 2010 og 2011. Cirka 17 byer meldte sig til konkurrencen om priserne for 2012 og 2013. Seks af dem kom med i finalen, nemlig Barcelona, Malmø, Nantes, Nürnberg, Reykjavik og Vitoria‑Gasteiz.

Juryen, der har udvalgt vinderne, består af repræsentanter for Europa‑Kommissionen, Det Europæiske Miljøagentur, ICLEI (netværk af lokale myndigheder for bæredygtighed), Covenant of Mayors Office (kontoret for borgmesterpagten), Det Europæiske Miljøkontor og Regionsudvalget.

Yderligere oplysninger om prisen som Europas miljøhovedstad:

www.europeangreencapital.eu


Side Bar