Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1363

Bruselj, 21. oktobra 2010

Komisija predstavila načrt za uspešnejši in stroškovno učinkovitejši pomorski nadzor

Evropska komisija je danes določila konkretne ukrepe za uspešnejši in stroškovno učinkovitejši nadzor evropskih morij. V načrtu je Komisija pojasnila, kako združiti ustrezne organe držav članic v vseh pomorskih sektorjih, da bi izmenjali podatke o pomorskem nadzoru, ki jih imajo organi, kot so obalne straže, organi za spremljanje prometa, spremljanje okolja, preprečevanje onesnaževanja, ribištvo, nadzor meja, organi za uveljavljanje splošne in davčne zakonodaje ter mornarica. Takšno povečano sodelovanje bi pomagalo tudi pri bolj učinkovitem obvladovanju dogodkov na morju v realnem času. "Načrt za vzpostavitev skupnega okolja za izmenjavo informacij (CISE) za nadzor na področju pomorstva EU“ je pobuda v okviru celostne pomorske politike EU, ki zagovarja celostni pristop k upravljanju in obvladovanju oceanov, morij in obal ter spodbuja vzajemnost med vsemi politikami EU v zvezi z morji.

Maria Damanaki, komisarka za pomorske zadeve in ribištvo, je povedala: „Z združitvijo varovanja na morju bomo pridobili pravi instrument za zaščito svojih pomorskih interesov pred vsemi vrstami groženj, učinkoviteje bomo v realnem času obvladovali dogodke na morju, kakršni so nesreče in razlitja nafte, ter izboljšali svoje sposobnosti preprečevanja in odzivanja.“

Države EU izvajajo pomorski nadzor in bodo s tem nadaljevale. Vendar imajo razni nadzorni organi v Evropi pomanjkljiv dostop do informacij drugih organov. Združevanje pomorskega nadzora bi pomenilo številne prednosti po vsej EU. Organi za iskanje in reševanje bodo lahko hitro uporabili boljše informacije, kadar bodo človeška življenja na morju ogrožena. Obalne straže, policija in mornarica lahko izmenjajo informacije, da bi bolje preprečile in se borile proti vsem vrstam nezakonitih dejavnosti na morju ali zaščitile trgovske in ribiške ladje pred napadi in drugimi nevarnostmi na morju. Organi za preprečevanje onesnaževanja okolja in odzivanje nanj lahko izmenjajo informacije z organi pomorskega prometa ali obalnimi stražami, kar bi omogočilo boljše preprečevanje, ustavitev ali očiščenje različnih vrst onesnaženja na morju.

Izmenjavo elektronskih pomorskih informacij med sektorji in preko meja bi bilo treba podpreti z digitalnim sistemom za izmenjavo podatkov, ki temelji na sodobnih in zavarovanih telekomunikacijskih sredstvih.

Večja uspešnost in stroškovna učinkovitost pri zagotavljanju temeljnih pogojev za varnejše in trajnejše dejavnosti na morju sta nujno potrebni za podporo zdravi gospodarski rasti, saj se 90 % evropske zunanje trgovine izvaja na morju, ribiška flota EU pa zajema okoli 84 000 plovil in morske regije EU okoli 40 % njenega BDP in prebivalstva.

Načrt predlaga uvedbo omrežja CISE v naslednjih šestih korakih:

  • opredelitev vseh skupnosti uporabnikov

  • kartiranje nizov podatkov in analiza vrzeli pri izmenjavi podatkov

  • opredelitev skupnih ravni klasifikacije podatkov

  • razvoj podpornega okvira za omrežje CISE

  • opredelitev pravic do dostopa

  • zagotovitev skladnega pravnega okvira

Teh šest korakov predstavlja osnovo za nadaljnje ukrepe. Pilotni projekti za sodelovanje že potekajo, celotni sistem izmenjave informacij med različnimi sistemi pomorskega nadzora pa bi bil lahko vzpostavljen do leta 2014.

Države članice EU so načrt potrdile med obsežnim posvetovanjem. Je nadaljevanje prvega sporočila Komisije o tej zadevi iz oktobra 2009, kot je novembra 2009 zahteval Svet. Na zahtevo Sveta bo usklajen do konca leta 2011.

Dodatne informacije:

Povezava na spletno stran za pomorske zadeve:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar