Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1360

V Bruseli 21. októbra 2010

Boj proti vývozu nelegálne vyťaženého dreva: začali sa rokovania medzi Európskou úniou a Konžskou demokratickou republikou

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs, José Bononge Endundo – minister Konžskej demokratickej republiky (KDR) pre životné prostredie, ochranu prírody a cestovný ruch a belgický minister pre rozvojovú spoluprácu Charles Michel, ktorý zastupoval belgické predsedníctvo EÚ, dnes podpísali vyhlásenie o začatí rokovaní o dobrovoľnej partnerskej dohode o vývoze zákonne vyťaženého dreva do EÚ – Dohode o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve. Ide o prvý krok v rámci rokovaní, ktoré by sa podľa plánu mali zavŕšiť v polovici roka 2013. Touto dohodou sa má zabezpečiť, aby drevené výrobky z KDR sprevádzala licencia dokazujúca, že tieto výrobky obsahujú drevo a drevené výrobky zákonného pôvodu.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: „To, že sa Konžská demokratická republika rozhodla, zaviazať sa na boj proti nezákonnému využívaniu lesov, je dobrá správa pre túto krajinu aj pre EÚ. Pomôže to lesníctvu KDR, aby sa rozvíjalo udržateľným spôsobom a vytváralo pracovné miesta. Zároveň tak európski občania dostanú ďalšie uistenie, že drevené výrobky z KDR boli vyrobené zo zákonne vyťaženého dreva a že boli zákonne vyvezené.“

Význam Dohody o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

Rokovania o Dohode o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve sa zamerajú na vytvorenie systému, ktorý umožní sledovať drevené výrobky a overovať ich zákonnosť, vďaka čomu európski spotrebitelia dostanú uistenie, že drevo, ktoré kupujú, pochádza zo zákonných zdrojov a že boli dodržané príslušné environmentálne, sociálne a finančné právne predpisy. Predmetom rokovaní budú aj opatrenia na podporu správy lesov, posilnenia účasti zainteresovaných strán, zvýšenia transparentnosti a posilnenia zodpovednosti štátnych orgánov. Posilnené kontrolné systémy umožnia KDR riešiť problém nelegálneho odlesňovania a degradácie, ktoré prispievajú k zmene klímy.

Na obdobie od augusta 2009 do decembra 2010 sa procesu súvisiacemu s Dohodou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve v KDR poskytla finančná podpora prostredníctvom Belgickej rozvojovej spolupráce. Na základe formálnej žiadosti predsedu vlády KDR Adolpha Muzita o začatie rokovaní o predmetnej dohode sa Belgická rozvojová spolupráca zaviazala podporiť tieto rokovania a súvisiace činnosti. V spolupráci s KDR pripravuje projekt, ktorý by KDR mohol priniesť počas obdobia od januára 2011 do júna 2013 príspevok až do výšky 3,5 milióna EUR. Riadenie tohto podporného projektu má byť zverené Európskej komisii.

Lesníctvo Konžskej demokratickej republiky (KDR) a vývoz z tejto krajiny

V KDR sa nachádza okolo 60 % lesov rastúcich v Konžskej panve, čo je druhá najväčšia plocha dažďových pralesov na svete. Ide o oblasť s rozlohou približne 98 miliónov hektárov, čo je 32 násobok rozlohy Belgicka. Od lesníctva a podporných odvetví ako na zdrojoch živobytia závisí približne 40 miliónov obyvateľov.

Dohodou sa podporia prebiehajúce reformy v odvetví lesníctva v KDR, ktoré sú zamerané na prijatie nového zákona o lesníctve a vytvorenie právneho rámca, na proces konverzie lesníckych koncesií, nábor nezávislých inšpektorov lesníckych činností, zlepšenie stratégie kontroly v lesníckom odvetví a reformu Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a cestovného ruchu.

Do Európy sa vyváža okolo 80 % dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich z KDR, pričom hlavnými odberateľmi sú Francúzsko (30 %), Portugalsko (23 %), Belgicko (11 %) a Taliansko (9 %). Dôležité sú aj miestne trhy, na ktorých sa obchodujú veľké objemy dreva, a to predovšetkým dreva z neoficiálnych zdrojov. Vývoz z KDR do Európy predstavuje 100 až 200 tisíc metrov kubických ročne, pričom ide predovšetkým o spracované výrobky.

Kontext Dohody o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

Nelegálna ťažba dreva má ničivý dopad na lesy vo svete a na ľudí, ktorí v nich žijú a ktorí závisia od zdrojov a služieb, ktoré im tieto lesy poskytujú. Odhaduje sa, že viac než polovica z celkovej ťažby v najzraniteľnejších lesných oblastiach môže mať nelegálny charakter. Z odhadov tiež vyplýva, že na celosvetovej úrovni môžu nelegálne činnosti predstavovať desatinu celosvetového obchodu s drevom, čo pre ťažobné štáty predstavuje ročnú stratu na výnosoch a daniach najmenej vo výške 15 miliárd amerických dolárov ročne.

Jedna z reakcií Európskej únie v rámci boja proti nelegálnej ťažbe dreva je politika stanovená v Akčnom pláne EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve z roku 2003. Kľúčovým prvkom tejto politiky je dobrovoľná partnerská dohoda medzi EÚ a krajinami vyvážajúcimi drevo. Európska únia okrem toho v roku 2010 prijala nové právne predpisy, na základe ktorých dovozcovia dreva a obchodníci s ním budú musieť disponovať informáciami o zdroji, z ktorého pochádza akékoľvek drevo alebo lesnícke produkty, ktoré kupujú, a zároveň budú musieť zabezpečiť, aby v súvislosti s drevom lesníckymi produktmi boli dodržané príslušné právne predpisy. Jedným z opatrení tohto nariadenia EÚ na boj proti nelegálne vyťaženému drevu je aj zákaz predaja nelegálne vyťaženého dreva v EÚ. Toto nariadenie nadobudne účinnosť začiatkom roka 2013.

Konžská demokratická republika je desiatou krajinou, s ktorou sa začali rokovania o dobrovoľnej partnerskej dohode. Takéto dohody boli podpísané s Ghanou, Kamerunom a Kongom, a momentálne sa o nich rokuje s Malajziou, Indonéziou, Libériou, Stredoafrickou republikou, Gabonom a Vietnamom.

Ďalšie informácie o iniciatíve týkajúcej sa vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve nájdete na tejto webovej stránke.

Pozri aj MEMO/10/511 o nelegálnej ťažbe dreva.


Side Bar