Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Bruselj, 20. oktobra 2010

Komisija in Parlament podpisala revidirani okvirni sporazum

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek sta danes v Strasbourgu podpisala revidirani okvirni sporazum, ki ureja delovne odnose med obema institucijama. S podpisom se uspešno končuje postopek, ki se je začel pred skoraj enim letom z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Revidirani okvirni sporazum prilagaja obstoječi dogovor iz leta 2005 okviru nove pogodbe. Oba predsednika sta prepričana, da bo okvirni sporazum poglobil odnose med obema institucijama in omogočil praktične rešitve v skladu z večjimi pristojnostmi Parlamenta v okviru Lizbonske pogodbe. Četudi sporazum še ni začel veljati, se njegovi pomembni elementi že izvajajo, vključno z napredkom v zvezi s pripravo delovnega programa Komisije za leto 2011.

Predsednik Barroso je dejal: „Ta sporazum zaznamuje novo obdobje sodelovanja po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki utrjuje vlogi Komisije in Evropskega parlamenta pri uresničevanju evropskega programa. Prepričan sem, da se bo naše skupno delo zdaj še okrepilo.“

Predsednik Buzek je povedal: „Evropski parlament je ponosen na ta nov petletni okvirni sporazum z Evropsko komisijo. Odraža nov vplivnejši položaj Evropskega parlamenta v okviru Lizbonske pogodbe in postavlja naše posebno partnerstvo z Evropsko komisijo na novo raven. Zlasti pozdravljam zavezo Komisije, da bo poročala o konkretnih ukrepih, ki jih bo sprejela po prejetju kakršne koli zahteve po zakonodajni pobudi Parlamenta, in da je Komisija sprejela načelo enake obravnave Parlamenta in Sveta na področju zakonodajnih in proračunskih vprašanj.“

Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije in komisar za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve, ki se je pogajal v imenu Komisije, je dodal: „Ključno je, da imamo trdno in uradno dogovorjeno podlago za naše skupno delo, ki se dejansko dnevno uporablja v praksi. Naredil bom vse, kar lahko, da se to uresniči. Rad bi se zahvalil pogajalcem Parlamenta za njihov trud med razpravami, ki so bile vedno zelo odkrite!“

Poleg številnih izboljšav revidirani okvirni sporazum določa pravila in časovni okvir za okrepljen in strukturiran dialog med obema institucijama, ki omogoča Komisiji, da si pomaga s prispevkom Parlamenta, ko pripravlja svoj delovni program, s katerim prispeva k načrtovanju EU.

Določa natančna pravila glede načina, kako bo Komisija obveščala Parlament o pogajanjih in sklepanju mednarodnih sporazumov, kadar je za to odgovorna. Pravila za posredovanje tajnih podatkov Parlamentu usklajuje z mednarodnimi standardi, tako da bo Parlament lažje obveščati. Prav tako določa pravila za izboljšanje informacij, ki se posredujejo Parlamentu v zvezi z delom strokovnjakov, ki svetujejo Komisiji. Izboljšal bo tudi dialog in usklajevanje glede na načrtovanje delnih zasedanj Parlamenta.

Namen vsega tega je okrepitev političnega dialoga med institucijama, pri čemer je treba v celoti upoštevati ravnotežje med njima, kot ga opredeljujejo pogodbe in zaveza glede dobrega sodelovanja med njima. To bo vodilo do učinkovitejšega izvajanja politik EU.


Side Bar