Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Bruxelles, 20 octombrie 2010

Comisia și Parlamentul semnează un acord-cadru revizuit

Astăzi, la Strasbourg, José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, și Jerzy Buzek, președintele Parlamentului European, au semnat acordul-cadru revizuit care reglementează relațiile de lucru între cele două instituții. Astfel se încheie cu succes un proces care a început acum aproape un an, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Acordul-cadru revizuit adaptează acordul în vigoare din 2005 la noul cadru impus de tratat. Ambii președinți și-au exprimat convingerea că acest acord-cadru va consolida relațiile dintre cele două instituții și va furniza soluții practice, având în vedere competențele sporite ale Parlamentului în temeiul Tratatului de la Lisabona. Unele elemente importante ale acordului au fost deja puse în aplicare, chiar înainte de intrarea sa în vigoare, cum ar fi progresele înregistrate în pregătirea programului de lucru pentru 2011 al Comisiei.

Președintele Barroso a declarat: „Acest acord marchează un nou început în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care consolidează rolurile Comisiei și Parlamentului European în ceea ce privește promovarea agendei europene. Sunt convins că de acum colaborarea noastră va fi și mai strânsă.”

Președintele Buzek a declarat: „Parlamentul European este mândru de acest nou acord-cadru de cinci ani cu Comisia Europeană, care reflectă noua poziție, mai influentă, a Parlamentului European în temeiul Tratatului de la Lisabona și care plasează parteneriatul nostru special cu Comisia Europeană la un nou nivel. Salut în special angajamentul Comisiei de a prezenta rapoarte privind acțiunile concrete întreprinse ca urmare a cererilor formulate de Parlament de a prezenta propuneri legislative, precum și faptul că aceasta a acceptat principiul egalității de tratament față de Parlament și Consiliul de Miniștri în chestiuni legislative și bugetare.”

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru relații interinstituționale și administrație, care a negociat în numele Comisiei, a adăugat: „Este esențial să dispunem de o bază solidă, convenită oficial, pentru colaborarea dintre noi, care să fie pusă zilnic în practică pe teren. Voi face tot posibilul pentru ca acest lucru să se întâmple. Aș dori să le mulțumesc negociatorilor Parlamentului pentru eforturile depuse de-a lungul unor discuții care au fost de fiecare dată foarte deschise!”

Printre alte îmbunătățiri, acordul revizuit stabilește norme și un calendar pentru un dialog intensificat și structurat între cele două instituții, permițând Comisiei să beneficieze de sprijinul Parlamentului atunci când aceasta își pregătește programul de lucru sau contribuția la programarea UE.

Acordul stabilește norme detaliate privind modul în care Comisia va informa Parlamentul cu privire la negocierea și încheierea acordurilor internaționale, atunci când această responsabilitate îi revine Comisiei. Totodată, aliniază normele privind furnizarea de informații clasificate Parlamentului la standardele internaționale, ceea ce simplifică procedura de informare a acestuia. De asemenea, acordul instituie norme vizând creșterea cantității de informații oferite Parlamentului cu privire la activitatea experților care oferă consiliere Comisiei și va consolida dialogul și coordonarea în ceea ce privește planificarea sesiunilor Parlamentului.

Toate acestea au ca scop intensificarea dialogului politic dintre instituții, cu respectarea deplină a echilibrului între acestea, astfel cum este prevăzut de tratate, precum și a angajamentului de bună cooperare, ceea ce va avea drept rezultat realizarea mai eficientă a politicilor UE.


Side Bar