Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Bruksela, dnia 20 października 2010 r.

Komisja i Parlament podpisują zmienione porozumienie ramowe

Dziś w Strasburgu przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, podpisali zmienione porozumienie ramowe dotyczące zasad współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Podpisanie porozumienia stanowi pomyślne zakończenie niemal rocznego procesu, który rozpoczął się wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. Zmienione porozumienie ramowe dostosowuje dotychczasowe porozumienie z 2005 r. do ram określonych nowym traktatem. Obaj przewodniczący wyrazili przekonanie, że pozwoli ono na zacieśnienie wzajemnych stosunków oraz umożliwi stosowanie praktycznych rozwiązań zgodnie ze zwiększonymi w ramach traktatu lizbońskiego kompetencjami PE. Najistotniejsze elementy tego porozumienia, obejmujące m.in. przygotowania programu prac Komisji na 2011 r., zostały wdrożone zanim porozumienie weszło w życie.

Przewodniczący José Manuel Barroso oświadczył: „Porozumienie stanowi nowy początek po wejściu w życie traktatu lizbońskiego wzmacniającego rolę Komisji i Parlamentu Europejskiego w realizacji europejskiej agendy. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie coraz lepsza.”

Przewodniczący Jerzy Buzek oświadczył: „Parlament Europejski jest dumny z nowego pięcioletniego porozumienia ramowego z Komisją Europejską. Porozumienie to odzwierciedla wzmocnioną pozycję Parlamentu Europejskiego w ramach traktatu lizbońskiego i przenosi nasze wyjątkowe partnerstwo z Komisją Europejską na zupełnie nowy poziom. Ze szczególnym zadowolenie przyjmuję fakt, że Komisja zobowiązała się informować o konkretnych działaniach podjętych w następstwie wniosków Parlamentu w sprawie inicjatyw ustawodawczych oraz uznała zasadę równego traktowania Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów w sprawach ustawodawczych i budżetowych.”

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, który prowadził negocjację w imieniu Komisji, uzupełnił: „Najważniejsze jest, by nasza współpraca opierała się na solidnych i formalnie uzgodnionych podstawach, które znajdą odzwierciedlenie w codziennej praktyce. Dołożę starań, by tak właśnie się stało. Pragnę podziękować negocjatorom z Parlamentu za ich wysiłek włożony w niezmiernie i niezmiennie szczerą dyskusję!”.

Wśród szeregu usprawnień wprowadzonych w ramach porozumienia znalazły się m.in. zasady oraz harmonogram wzmocnionego i uporządkowanego dialogu pomiędzy obiema instytucjami. Umożliwi on Komisji korzystanie z wkładu Parlamentu podczas przygotowywania swojego programu prac, stanowiącego część unijnego programowania.

Porozumienie ustanawia również szczegółowe zasady określające, w jaki sposób Komisja będzie informowała Parlament o podjęciu negocjacji w sprawie umów międzynarodowych i zawarciu takich umów, o ile spoczywa na niej taka odpowiedzialność. W porozumieniu ujęto również zasady dotyczące przekazywania Parlamentowi informacji niejawnych zgodnie z normami międzynarodowymi. Pozwoli to na łatwiejsze informowanie Parlamentu. Porozumienie zawiera również zasady dotyczące skuteczniejszego informowania Parlamentu o pracy ekspertów doradzających Komisji. Wzmocni ono również dialog i koordynację działań w zakresie planowania sesji plenarnych Parlamentu.

Wszystko to ma na celu nasilenie dialogu politycznego pomiędzy obiema instytucjami przy pełnym poszanowaniu równowagi międzyinstytucjonalnej określonej w traktatach oraz zaangażowanie w dobrą współpracę obu instytucji, co pozwoli na skuteczniejszą realizację unijnej polityki.


Side Bar