Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Briselē 2010. gada 20. oktobrī

Komisija un Parlaments paraksta pārskatīto pamatnolīgumu

Šodien Strasbūrā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Jeržijs Buzeks parakstīja pārskatīto pamatnolīgumu, kas reglamentē darba attiecības starp abām iestādēm. Parakstot šo pamatnolīgumu, tiek veiksmīgi noslēgts process, kas sākās gandrīz pirms gada, kad stājās spēkā Lisabonas līgums. Ar pārskatīto pamatnolīgumu esošā 2005. gada vienošanās tiek pielāgota jaunajam Līgumam. Abi priekšsēdētāji izteica pārliecību, ka tas paplašinās attiecības starp abām iestādēm un sniegs praktiskus risinājumus atbilstoši Līgumā noteiktajām paplašinātajām kompetencēm, kas piešķirtas Parlamentam. Būtiski nolīguma elementi jau ir īstenoti pat pirms tā spēkā stāšanās, tostarp panākts progress Komisijas 2011. gada darba programmas sagatavošanā.

Priekšsēdētājs Barrozu teica: „Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās šis nolīgums paver jaunu ceļu, pastiprinot Komisijas un Eiropas Parlamenta lomu Eiropas darba programmas īstenošanā. Esmu pārliecināts, ka mūsu kopīgais darbs arī turpmāk būs tikpat sekmīgs”.

Priekšsēdētājs Buzeks teica: „Eiropas Parlaments lepojas ar šo piecu gadu pamatnolīgumu ar Eiropas Komisiju. Tas atspoguļo palielināto Eiropas Parlamenta lomu, kas tam piešķirta saskaņā ar Lisabonas līgumu, un mūsu īpašo partnerību ar Eiropas Komisiju ievada jaunā gultnē. Īpaši atzinīgi es vērtēju to, ka Komisija ir apņēmusies ziņot par konkrētiem pasākumiem saistībā ar Parlamenta lūgumiem iesniegt likumdošanas priekšlikumus un ka tā ir pieņēmusi principu par vienlīdzīgu attieksmi pret Parlamentu un Ministru padomi likumdošanas un budžeta jautājumos”.

Par iestāžu savstarpējām attiecībām un administratīvajiem jautājumiem atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs, kurš piedalījās sarunās Komisijas vārdā, piebilda: „Īpaši svarīgi ir tas, ka mums ir stabils un oficiāli apstiprināts pamats mūsu kopīgajam darbam un ka ikdienā tas tiek praktiski pielietots. Es darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu šo kopīgā darba pamatu. Vēlos izteikt pateicību Parlamenta sarunu grupai par pieliktajām pūlēm un vienmēr atvērtajām diskusijām”.

Papildus vairākiem citiem uzlabojumiem šis pārskatītais nolīgums paredz noteikumus un grafiku padziļinātam un strukturētam dialogam starp abām iestādēm, tādējādi Komisijai ļaujot izmantot Parlamenta sniegto ieguldījumu, kad ES programmu plānošanas ietvaros tā sagatavo savu darba programmu.

Šis nolīgums paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Komisija informēs Parlamentu par starptautisko nolīgumu apspriešanu un noslēgšanu, kad Komisijai šāds pienākums tiks uzticēts. Turklāt noteikumi par klasificētas informācijas sniegšanu Parlamentam tiek pielāgoti starptautiskajiem standartiem, tādējādi vienkāršojot ziņošanu Parlamentam. Šajā nolīgumā ir iekļauti noteikumi, lai uzlabotu Parlamentam sniegto informāciju par to ekspertu darbu, kuri sniedz padomus Komisijai. Turklāt tas uzlabos dialogu un koordinēšanu Parlamenta plenārsēžu plānošanas jomā.

Visi šie pasākumi ir paredzēti, lai pastiprinātu politisko dialogu starp iestādēm, pilnībā ievērojot līdzsvaru starp iestādēm, kā tas noteikts Līgumos, kā arī apņemšanos nodrošināt efektīvu sadarbību starp iestādēm. Tas ļaus efektīvāk īstenot ES politiku.


Side Bar