Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Bryssel 20. lokakuuta 2010

Komissio ja Euroopan parlamentti allekirjoittavat tarkistetun puitesopimuksen

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek allekirjoittivat tänään Strasbourgissa toimielintensä suhteita määrittävän puitesopimuksen tarkistetun version. Allekirjoituksella sinetöidään prosessi, joka alkoi miltei vuosi sitten Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Tarkistuksessa mukautetaan aiempaa, vuonna 2005 tehtyä sopimusta uuteen perussopimukseen. Puheenjohtaja Barroso ja puhemies Buzek uskovat, että tarkistetun puitesopimuksen ansiosta toimielinten suhteet syvenevät ja se tarjoaa käytännön ratkaisuja tilanteessa, jossa parlamentin toimivalta on lisääntynyt Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tärkeitä puitesopimuksen osia on pantu täytäntöön jo ennen sen voimaantuloa. Esimerkiksi vuotta 2011 koskevaa komission työohjelmaa laaditaan parhaillaan.

Komission puheenjohtaja Barroso muistutti allekirjoituksen yhteydessä, että uudessa puitesopimuksessa vahvistetaan komission ja parlamentin rooleja yhteisen Euroopan rakentamisessa. Barroso totesi myös olevansa vakuuttunut siitä, että niiden yhteistyö on vastedes entistä sujuvampaa.

Puhemies Buzek puolestaan kertoi Euroopan parlamentin olevan tyytyväinen uuteen viisivuotiseen puitesopimukseen. ”Lissabonin sopimuksen myötä parlamentin vaikutusvalta on lisääntynyt, ja nyt puitesopimuksen ansiosta yhteistyö komission kanssa nousee uudelle tasolle. Erityisen iloinen olen siitä, että komissio on lupautunut raportoimaan parlamentille sen tekemiä säädösaloitteita koskevista konkreettisista jatkotoimista. On hienoa, että komission näkökulmasta parlamentti on nyt lainsäädäntö- ja budjettikysymyksissä samalla lähtöviivalla neuvoston kanssa.”

Institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič kävi puitesopimusneuvotteluja komission puolesta. ”On erittäin tärkeää, että yhteistyöllämme on vakaa ja virallisesti sovittu perusta, jota todella sovelletaan päivittäin. Teen kaikkeni varmistaakseni, että periaate toteutuu käytännössä. Haluan kiittää parlamentin neuvottelijoita heidän panoksestaan ilmapiiriltään hyvin suorissa neuvotteluissa.”

Puitesopimukseen on tehty useita parannuksia. Se sisältää nyt komission ja parlamentin välisen, aiempaa intensiivisemmän rakenteellisen vuoropuhelun säännöt ja aikataulun. Näin parlamentti voi antaa oman panoksensa komission valmistellessa omaa työohjelmaansa.

Puitesopimuksessa myös vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan komissio ilmoittaa parlamentille kansainvälisten sopimusten neuvottelemisesta ja tekemisestä, mikäli komissio on tästä vastuussa. Luottamuksellisen tiedon toimittamista koskevia sääntöjä on päivitetty kansainvälisten standardien mukaisiksi, joten parlamentille tiedottaminen helpottuu. Parlamentille toimitetaan myös aiempaa enemmän tietoja komission neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden työstä. Samoin parlamentin istuntojen suunnittelua koskevia keskusteluja ja koordinointia lisätään.

Puitesopimuksen muutoksilla pyritään syventämään toimielinten vuoropuhelua ja säilyttämään samalla perussopimuksissa määritelty tasapaino. Euroopan komissio ja parlamentti sitoutuvat hyvään yhteistyöhön, jonka ansiosta EU:n yhteisiä toimintalinjoja voidaan toteuttaa tehokkaammin.


Side Bar