Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Brusel, 20. října 2010

Komise a Parlament podepsaly revidovanou rámcovou dohodu

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek podepsali dnes ve Štrasburku revidovanou rámcovou dohodu, která řídí pracovní vztahy mezi oběma orgány. Podpis úspěšně uzavírá proces, který začal téměř před rokem vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Revidovaná rámcová dohoda přizpůsobuje stávající dohodu z roku 2005 novému smluvnímu rámci. Oba předsedové vyjádřili přesvědčení, že prohloubí vztahy mezi oběma orgány a nabídne praktická řešení v souladu s pravomocemi Parlamentu, které byly rozšířeny na základě Lisabonské smlouvy. Důležité prvky této dohody byly již provedeny, a to dokonce předtím, než smlouva vstoupila v platnost. Pokročilo se také v přípravě pracovního programu Komise na rok 2011.

Předseda Barroso uvedl: „Tato dohoda udává nový směr v návaznosti na vstup v platnost Lisabonské smlouvy, která posiluje úlohu Komise a Evropského parlamentu při naplňování evropského programu. Věřím, že naše společná práce bude i nadále posilovat.“

Předseda Buzek uvedl: „Evropský parlament je hrdý na tuto novou pětiletou rámcovou dohodu uzavřenou s Evropskou komisí. Odráží novou, vlivnější pozici Evropského parlamentu, která byla stanovena Lisabonskou smlouvou, a posunuje naše zvláštní partnerství s Evropskou komisí na novou úroveň. Vítám zejména to, že se Komise zavázala podat zprávu o konkrétních krocích učiněných v návaznosti na každou žádost o legislativní iniciativu podanou Parlamentem a přijala zásadu rovnosti mezi Parlamentem a Radou ministrů v legislativních a rozpočtových otázkách.“

Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu, který vyjednával jménem Komise, dodal: „Je velmi důležité, že pro naší společnou práci máme pevné a formálně dohodnuté základy a že ji můžeme denně realizovat v praxi. Udělám vše pro to, aby toho bylo dosaženo. Rád bych poděkoval vyjednavačům Parlamentu za jejich úsilí vynaložené během vyjednávacího procesu, v jehož průběhu se vždy vedly velmi otevřené diskuze!“

Revidovaná dohoda přinesla velký počet zlepšení, mj. stanovuje pravidla a časový rozvrh pro zesílený a strukturovaný dialog mezi oběma orgány. To umožní Komisi, aby během přípravy svého pracovního programu těžila z připomínek Parlamentu, jež se stanou jeho příspěvkem k plánování EU.

Stanovují podrobná pravidla o způsobu, jakým bude Komise informovat Parlament o sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod, kdykoliv tato odpovědnost připadne Komisi. Posouvají pravidla pro poskytování utajovaných informací Parlamentu na úroveň mezinárodních norem, a usnadňují tak informování Parlamentu. Rovněž stanovují pravidla pro rozšíření okruhu informací, které jsou Parlamentu poskytovány v souvislosti s činností odborníků poskytujících poradenství Komisi. Posílí také dialog a koordinaci s ohledem na plánování dílčích zasedání Parlamentu.

To vše je zaměřeno na posílení politického dialogu mezi orgány při plném dodržení rovnováhy mezi těmito orgány, jak je stanoveno ve Smlouvách, a na posílení závazku dobré spolupráce mezi nimi, což povede k účinnějšímu provádění politik EU.


Side Bar