Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Брюксел, 20 октомври 2010 г.

Комисията и Парламента подписват ревизирано рамково споразумение

Днес в Страсбург председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателят на Европейския парламент Йежи Бузек подписаха ревизираното Рамково споразумение, уреждащо работните взаимоотношения между двете институции. С подписването му бе завършен успешно един процес, започнал преди близо година с влизането в сила на Договора от Лисабон. Ревизираното рамково споразумение адаптира съществуващите договорености от 2005 г. към рамката на новия договор. Двамата председатели изразиха увереността си, че това ще задълбочи отношенията между двете институции и ще предложи практически решения, съобразени с нарасналите, по силата на Договора от Лисабон, правомощия на Парламента. Някои важни елементи на споразумението, сред които е подготовката на работната програма на Комисията за 2011 година, вече се изпълняват, дори и преди влизането му в сила.

Председателят на Комисията Барозу заяви: „Това споразумение отбелязва ново начало след влизането в сила на Договора от Лисабон, като затвърждава ролята на Комисията и Европейския парламент за изпълнението на Европейската програма. Убеден съм, че нашата съвместна работа ще става все по-успешна." Председателят на Парламента Бузек каза: „Европейският парламент се гордее с новото петгодишно рамково споразумение с Европейската комисия. То отразява новата по-влиятелна позиция на Европейския парламент, предвидена в Договора от Лисабон, и издига нашите специални партньорски отношения с Европейската комисия на ново равнище. Приветствам най-вече това, че Комисията пое ангажимента да докладва за конкретните стъпки, предприети в отговор на поисканата от Парламента законодателна инициатива, и приема принципа за равно третиране на Парламента и Съвета на министрите от страна на Комисията в областта на законодателството и бюджета.

Марош Шевкович, заместник-председател на Комисията по междуинституционалните отношения и администрацията, който участваше в преговорите от страна на Комисията, добави: „От огромно значение е да имаме солидна и официално договорена база за съвместната ни работа, която да се прилага в ежедневната практика на място. Аз ще направя всичко, което е по силите ми, за да гарантирам, че това ще се случи. Бих искал да благодаря на преговарящите от страна на Парламента за техните усилия по време на дискусиите, които винаги бяха много откровени!"

Сред многото подобрения е и това, че ревизираното споразумение създава правила и времева рамка за интензивен и структуриран диалог между двете институции, който позволява на Комисията да се възползва от приноса на Парламента при изготвянето на работната си програма ─ приносът на Комисията към програмната дейност на ЕС.

Споразумението въвежда също подробни правила за реда на информиране на Парламента от страна на Комисията относно преговорите и сключването на международни споразумения, винаги когато Комисията е отговорна за тези преговори. Правилата за предоставяне на класифицирана информация на Парламента се привеждат в съответствие с международните стандарти, благодарение на което своевременното информиране на Парламента ще се улесни. Включени са също правила за предоставянето на по-подробна информация на Парламента относно работата на експертите, консултиращи Комисията. Споразумението ще подобри също диалога и сътрудничеството с оглед на планирането на месечните сесии на Парламента.

Всичко това цели постигането на един интензивен политически диалог между институциите при пълно спазване на баланса между тях, установен съгласно договорите, и на ангажимента им за добро сътрудничество. В резултат ще се постигне по-ефективно изпълнение на политиките на Европейския съюз.


Side Bar