Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1355

Bryssel den 20 oktober 2010

Kommissionen vill ha ett förbud mot det ecstasyliknande narkotiska preparatet mefedron i hela EU

EU-kommissionen uppmanade idag alla EU-länder att förbjuda det farliga ecstasyliknande narkotiska preparatet som fortfarande är tillåtet i 12 av EU:s medlemsländer. Kommissionen har uppmanat medlemsländerna att införa kontrollåtgärder för att stoppa spridningen av “mefedron” i Europa. I 15 medlemsländer har mefedron redan förbjudits. Det finns åtminstone 37 dödsfall som kan kopplas till mefedron enbart i Storbritannien och Irland.

Viviane Reding som är vice ordförande för kommissionen och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap har gjort följande uttalande: "Mefedron är ett farligt narkotiskt preparat som säljs via Internet och ute på gatan. Människor har redan dött på grund av mefedron, så jag uppmanar medlemsländernas regeringar att förbjuda det och att införa kontrollåtgärder. Det är vårt ansvar att skydda unga mot farliga nya psykoaktiva ämnen som mefedron."

Inom EU har två dödsfall rapporterats där mefedron verkar vara den direkta dödsorsaken. Endast i Storbritannien och Irland har det inträffat 37 dödsfall där obduktionen visat spår av mefedron i kropparna.

I och med kommissionens aktuella förslag skulle tillverkningen och marknadsföringen av mefedron kriminaliseras i hela Europa.

Det är nu dags för medlemsstaternas regeringar att bestämma sig för om dessa åtgärder ska genomföras genom att rösta för dessa med kvalificerad majoritet i rådet.

Mefedron är ett stimulerande ämne vars effekt på kroppen kan jämföras med den som framkallas av ecstasy (MDMA) eller kokain. Det säljs för det mesta som pulver, men även i form av kapslar eller tabletter via Internet genom s.k. head-shops och av langare på gatan.

Endast ett fåtal dödsfall med kopplingar till mefedron har rapporterats i Europa, men en vetenskaplig riskbedömning som utförts av Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) i Lissabon visar att mefedron kan orsaka akuta hälsoproblem och är beroendeframkallande.

Mefedron har inget fastställt medicinskt värde eller annat känt berättigat ändamål. Det är ett kontrollerat ämne i följande 15 medlemsländer: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Bakgrund

Kommissionen har fattat detta beslut enligt ett förfarande för riskbedömning och kontroll av nya psykoaktiva ämnen inrättat genom rådets beslut av den 10 maj 2005 (2005/387/JHA). Rådet begärde denna riskbedömning den 26 maj 2010.

För ytterligare upplysningar

Nyhetssida för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar