Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1355

Bruksela, dnia 20 października 2010 r.

Komisja wzywa do zakazania w całej UE narkotyku o nazwie mefedron, podobnego do ekstazy.

Komisja Europejska wezwała dzisiaj do zakazania niebezpiecznego, podobnego do ekstazy narkotyku, który jest nadal legalny w 12 państwach UE. Zwróciła się ona do państw członkowskich UE do powstrzymania swobodnego rozpowszechniania narkotyku o nazwie mefedron w Europie, poprzez poddanie go środkom kontrolnym. Mefedron jest już nielegalny w 15 państwach UE. W samym Zjednoczonym Królestwie i Irlandii miał on spowodować 37 zgonów.

Mefedron jest niebezpiecznym narkotykiem dostępnym w Internecie i na ulicy. Stał się on już przyczyną zgonów, dlatego wzywamy rządy do podjęcia szybkich działań w celu kontroli i kryminalizacji tego narkotyku.” – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości. „Naszym obowiązkiem jest chronienie młodych ludzi przed nowymi niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi takimi jak mefedron.”

W UE odnotowano dwa zgony, których jedyną przyczyną wydaje się być użycie mefedronu. Dalszych 37 przypadków śmiertelnych odnotowano w samym Zjednoczonym Królestwie i Irlandii, w których mefedron wykryto podczas sekcji zwłok.

Zgodnie z dzisiejszą propozycją Komisji wytwarzanie mefedronu i wprowadzanie go do obrotu zostałoby zakazane, a za naruszenie zakazu obowiązywałyby kary kryminalne w całej Europie.

Rządy UE muszą teraz zdecydować, czy wprowadzić te środki w życie podczas głosowania większością kwalifikowaną w Radzie.

Mefedron jest substancją pobudzającą, której fizyczne efekty można porównać z tymi wywoływanymi przez ekstazy (MDMA) lub kokainę. Sprzedawany jest głównie pod postacią proszku, lecz także w kapsułkach i tabletkach, w Internecie, w sklepach „z dopalaczami” i przez ulicznych dilerów.

Naukowa ocena ryzyka przeprowadzona przez lizbońskie Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wykazała, że mefedron może wywołać poważne problemy zdrowotne i prowadzi do uzależnienia, w Europie odnotowano też kilka zgonów związanych z jego zażywaniem.

Mefedron nie ma żadnej znanej wartości medycznej ani żadnego innego korzystnego zastosowania. Substancja ta poddana jest kontroli w 15 państwach UE: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwecja, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

Kontekst

Komisja podjęła tę decyzję zgodnie z procedurą oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych ustanowioną decyzją Rady z dnia 10 maja 2005 r. (2005/387/WSiSW). Rada wystąpiła o tę ocenę ryzyka w dniu 26 maja 2010 r.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych:

Portal informacyjny dyrekcji generalnej do spraw sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar