Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1355

Briselē 2010. gada 20. oktobrī

Komisija aicina visā ES aizliegt ecstasy līdzīgu narkotiku mefedronu

Eiropas Komisija šodien aicināja aizliegt ecstasy līdzīgu bīstamu narkotiku, kas joprojām ir atļauta 12 ES valstīs. Tā lūdza ES dalībvalstis pārtraukt narkotiskās vielas mefedrona brīvu izplatīšanu visā Eiropā un piemērot tai kontroles pasākumus. Mefedrons jau ir aizliegts 15 ES valstīs. Apvienotajā Karalistē un Īrijā vien ar to ir saistīti vismaz 37 nāves gadījumi.

“Mefedrons ir bīstama narkotika, kuru var iegādāties internetā un uz ielu stūriem. Šīs narkotikas dēļ jau ir miruši cilvēki, tāpēc es mudinu valstu valdības strauji rīkoties, lai kontrolētu un noteiktu par krimināli sodāmu tās izplatīšanu,” sacīja ES tieslietu jomas komisāre Viviāna Redinga. “Mūsu pienākums ir pasargāt jauniešus no tādām bīstamām jaunām psihoaktīvām vielām kā mefedrons."

ES ir reģistrēti divi nāves gadījumi, kuros vienīgais nāves cēlonis ir izrādījies mefedrons. Apvienotajā Karalistē un Īrijā ir bijuši vēl vismaz 37 nāves gadījumi, kur autopsijas paraugos konstatēts mefedrons.

Ar Komisijas šodienas priekšlikumu tiktu aizliegta mefedrona ražošana un tirdzniecība, nosakot par to kriminālsankcijas visā Eiropā.

Tagad ES valstu valdībām ir jālemj par to, vai ar kvalificētu balsu vairākumu Padomē piešķirt šiem pasākumiem likuma spēku.

Mefedrons ir stimulējošs līdzeklis, kura fiziskā iedarbība pielīdzināma ecstasy (MDMA) vai kokaīna radītajai ietekmei. Lielākoties to var iegādāties pulvera veidā, kā arī kapsulās un tabletēs — internetā, “narkomānu veikalos” un no izplatītājiem uz ielas.

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrā (EMCDDA), kurš atrodas Lisabonā, tika veikts zinātnisks riska novērtējums, kas parādīja, ka mefedrons var izraisīt akūtas veselības problēmas un radīt atkarību; Eiropā ir konstatēti daži nāves gadījumi, kas saistīti ar tā lietošanu.

Mefedronam nav medicīniskas vērtības, nedz arī cita attaisnojama mērķa tā lietošanai. Šī viela tiek kontrolēta 15 ES valstīs: Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Latvijā, Luksemburgā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Pamatinformācija

Komisija pieņēma šo lēmumu pēc tam, kad tika veikta jaunu psihoaktīvo vielu riska novērtēšanas un kontroles procedūra, kas noteikta ar Padomes 2005. gada 10. maija lēmumu (2005/387/TI). Padome lūdza novērtēt šo risku 2010. gada 26. maijā.

Sīkākai informācijai

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar