Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1355

Brüssel, 20. oktoober 2010

Euroopa Komisjon nõuab mefedrooni keelustamist kogu ELis

Euroopa Komisjon kutsus täna üles keelustama ohtliku ecstasy-laadse narkootikumi, mis on ikka veel legaalne 12 liikmesriigis. Komisjon palus ELi liikmesriikidel lõpetada Euroopas mefedrooni vaba levik, kehtestades selle suhtes kontrollimeetmed. Mefedroon on keelustatud juba 15 liikmesriigis. Seda ainet seostatakse ainuüksi Ühendkuningriigis ja Iirimaal vähemalt 37 inimese surmaga.

„Mefedroon on ohtlik narkootikum, mida võib osta internetist või tänavanurgalt. See on juba põhjustanud mitme inimese surma. Seetõttu kutsun liikmesriike üles kiiresti tegutsema, et kehtestada kontroll mefedrooni üle ja näha ette kriminaalkaristused,” ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Meil on kohustus kaitsta noori selliste ohtlike uute psühhoaktiivsete ainete eest nagu mefedroon.”

ELis on teada kaks surmajuhtumit, mille korral paistab mefedroon olevat ainsaks surmapõhjuseks. Ainuüksi Ühendkuningriigist ja Iirimaalt on teada veel vähemalt 37 surmajuhtumit, mille puhul mefedroon on tuvastatud lahkamisel.

Komisjoni täna tehtud ettepanekuga keelataks mefedrooni tootmine ja turustamine, nähes selle eest ette kriminaalkaristused kõikjal ELis.

Liikmesriikide valitsusjuhid peavad nüüd nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega otsustama, kas need meetmed tuleks jõustada.

Mefedroon on erguti, mis mõju poolest sarnaneb ecstasy'le (MDMA) või kokaiinile. Enamasti müüakse seda pulbrina, mõnikord ka kapslite või tablettidena. Mefedrooni saab osta internetist, uimastitarvete poodidest (head shops) ja tänavakaubitsejatelt.

Lissabonis asuva Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse koostatud teadusliku riskihindamise tulemusel selgus, et mefedroon võib põhjustada akuutseid terviseprobleeme ja tekitada sõltuvust. Euroopas on ka teada mõned kõnealuse aine tarvitamisega seotud surmajuhtumid.

Mefedroonil ei ole teadaolevaid raviomadusi ega muud seaduslikku otstarvet. Selle üle on kehtestatud kontroll 15 liikmesriigis: Austrias, Belgias, Eestis, Iirimaal, Itaalias, Luksemburgis, Lätis, Maltas, Poolas, Prantsusmaal, Rumeenias, Rootsis, Saksamaal, Taanis ja Ühendkuningriigis.

Taust

Komisjon tegi kõnealuse otsuse uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva riskihindamise ja kontrolli põhjal, mis nähakse ette nõukogu 10. mai 2005. aasta otsusega (2005/387/JSK). Nõukogu palus riskihindamise aruande esitada 26. mail 2010.

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar