Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1355

Bruxelles, den 20. oktober 2010

Kommissionen kræver et EU-forbud mod det ecstasylignende stof mephedron

Europa-Kommissionen krævede i dag, at et farligt ecstasylignende stof, som fortsat er lovligt i 12 EU-lande, forbydes. Den opfordrede EU-medlemsstaterne til at skride ind over for den frie udbredelse af stoffet "mephedron" i hele EU ved at indføre kontrol med det. Mephedron er allerede ulovligt i 15 EU-lande. Det har været forbundet med mindst 37 dødsfald alene i Det Forenede Kongerige og Irland.

"Mephedron er et farligt stof, som kan købes på nettet og på gadehjørnet. Flere personer er allerede døde på grund af dette stof, så jeg opfordrer på det kraftigste regeringerne til at handle hurtigt, så stoffet kan blive underlagt kontrol og ulovliggjort," siger næstformand i Europa-Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Vi har et ansvar for at beskytte unge mod nye farlige psykoaktive stoffer som mephedron."

Der er registreret to dødsfald i EU, hvor mephedron lader til at være den eneste dødsårsag. Der har alene i Det Forenede Kongerige og Irland været mindst 37 andre dødsfald, hvor der ved obduktion blev fundet spor af mephedron.

Det forslag, som Kommissionen fremsætter i dag, forbyder og ulovliggør fremstilling og salg af mephedron i hele Europa.

EU's regeringer skal ved en kvalificeret flertalsafstemning i Rådet beslutte, om de vil gennemføre forslaget.

Mephedron er et stimulerende stof, hvis psykiske virkninger kan sammenlignes med dem, som ecstasy (MDMA) og kokain frembringer. Stoffet sælges oftest i pulverform, men fås også som kapsler og tabletter, og kan købes på internettet, i såkaldte "hampeforretninger" og på gaden.

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) i Lissabon har foretaget en videnskabelig risikovurdering, som viser, at mephedron kan forårsage akutte sundhedsproblemer og medføre afhængighed, og samtidig er der registreret enkelte dødsfald i Europa med forbindelse til brug af stoffet.

Mephedron har ingen påvist medicinsk værdi og tjener ikke noget legitimt formål. Stoffet er underlangt kontrol i 15 EU-lande: Østrig, Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Letland, Luxembourg, Malta, Polen, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Baggrund

Kommissionen traf denne beslutning i henhold til en procedure for risikovurdering og indførelse af kontrol med nye psykoaktive stoffer, som blev indført ved Rådets afgørelse af 10. maj 2005 (2005/387/JHA). Rådet anmodede om en risikovurdering i denne sag den 26. maj 2010.

Yderligere oplysninger

Nyhedssiden for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmesiden for Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar