Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1354

Bryssel den 20 oktober 2010

Ny luftfartsplattform ska möta utmaningarna inom den europeiska luftfartssektorn

Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som också ansvarar för transportfrågor, mötte i dag toppföreträdare för den europeiska luftfartssektorn för att diskutera framtida utmaningar för luftfarten i Europa. Detta skedde vid premiärmötet inom den s.k. luftfartsplattformen. Syftet med plattformen är att ge kommissionens vice ordförande strategiska råd som ska användas för att lägga grunden för en hållbar luftfart och en konkurrenskraftig europeisk flygindustri inför framtiden.

”Luftfarten står inför enorma utmaningar och den måste hela tiden anpassa sig efter nya affärsmässiga förutsättningar och ändrade regler,” sade Siim Kallas. ”Den europeiska luftfartens framtid måste därför bli föremål för en strategisk diskussion. Det krävs att vi har ett effektivt, pålitligt och billigt system för flygtransporter för att behålla den europeiska ekonomins konkurrenskraft och möta behovet av transporter från företag och allmänhet.”

Luftfartsplattformen sammanträdde för första gången i Bryssel i dag (20 oktober). Siim Kallas hade bjudit in 15 högt uppsatta personer från luftfartssektorn för att ingå i luftfartsplattformen, och dessa företräder flygbolag, flygplatser, fackföreningar, flygledningstjänster och flygindustrin. Det är tänkt att plattformen, vars arbete leds av Siim Kallas, ska sammanträda två gånger per år för att diskutera strategiska utmaningar för den europeiska luftfartssektorn.

Kommissionen meddelade att man skulle inrätta plattformen efter de stora problemen med askmolnet i april. EU:s transportministrar och olika branschföreträdare välkomnade initiativet, eftersom det ger en möjlighet att föra en strategisk dialog på området.

Trots den globala ekonomiska krisen noterade flygplatserna i EU mer än 750 miljoner passagerare (avgångar och ankomster) under 2009. Den europeiska flygindustrin (dvs. flygbolag, flygplatser, leverantörer av flygtrafik- och marktjänster samt underhållsorganisationer) ger samtidigt ungefär 700 000 direkta arbetstillfällen. Fram till nyligen uppvisade lufttransporterna i Europa höga tillväxttal trots större utmaningar i fråga om miljö och kapacitet.

De viktigaste slutsatserna från mötet inom plattformen var följande:

 • Man bör se till att det gemensamma europeiska luftrummet genomförs fullt ut, som regeringarna kommit överens om. Det gemensamma europeiska luftrummet är ett ambitiöst initiativ som kommissionen tog 2004 för att reformera systemet för flygledningstjänst.

 • Man bör fortsätta det arbete som kommissionen inlett för att öka möjligheterna för det europeiska flyget att komma in på nya marknader; detta bör ske genom bilaterala avtal.

 • En effektiv ledningsstruktur bör läggas fast för den framtida användningen av Sesar (Single European Sky ATM Research), som är den tekniska delen av det gemensamma europeiska luftrummet.

 • De principer som ligger till grund för det gemensamma europeiska luftrummet bör utsträckas till att också gälla områden utanför EU.

 • Vice ordföranden bör fatta ett beslut om inrättande av en högnivågrupp för flygforskning för att närmare undersöka de särskilda utmaningar som flygsektorn står inför på det här området.

Bilaga: Luftfartsplattformens medlemmar

 • François Ballestero, politisk sekreterare med ansvar för civilflyg och turism vid Europeiska transportarbetarfederationen (ETF)

 • Flygkapten Martin Chalk, ordförande för European Cockpit Association

 • Claude Chêne, särskild rådgivare till Siim Kallas

 • Richard Deakin, vd för NATS Ltd

 • Louis Gallois, vd för European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.

 • Massimo Garbini, generaldirektör för ENAV S.p.A.

 • Jacek Krawczyk, ordförande för förvaltningsrådet vid LOT Polish Airlines S.A., vice ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 • Rein Loik, styrelseordförande för Tallinn Airport Ltd

 • Wolfgang Mayrhuber, vd för Deutsche Lufthansa AG

 • Carolyn McCall, vd för easyJet plc

 • Ad Rutten, COO (Chief Operations Officer) för Schiphol Group, ordförande för Board of Airports Council International - Europe

 • Antonis Simigdalas, vd för Olympic Air S.A.

 • Jean-Cyril Spinetta, styrelseordförande för Air France-KLM

 • Niky Terzakis, vd för TNT Airways SA

 • Willie Walsh, vd för British Airways plc och nuvarande ordförande för Presidents' Committee vid Association of European Airlines

 • Daniel Weder, vd för Skyguide Swiss Air Navigation Services


Side Bar