Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1354

V Bruseli 20. októbra 2010

Nová letecká platforma na riešenie problémov v európskom odvetví leteckej dopravy

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za dopravu, sa dnes stretol s vysokými predstaviteľmi európskej leteckej dopravy, aby s nimi na prvom zasadnutí leteckej platformy diskutoval o budúcich výzvach pre leteckú dopravu v Európe. Úlohou leteckej platformy je poskytovať podpredsedovi strategické poradenstvo s cieľom položiť základy pre udržateľnú budúcnosť leteckej dopravy a konkurencieschopnú budúcnosť európskeho leteckého priemyslu.

Podpredseda Kallas vyhlásil: „Letecká doprava čelí veľkým výzvam a je pod neustálym tlakom obchodných a politických požiadaviek, na ktoré musí reagovať. Je preto veľmi dôležité, aby sa pri riadení jej budúcnosti v Európe zohľadnilo strategické stanovisko. S cieľom udržať konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a vyhovieť potrebám mobility európskych občanov a podnikov, potrebujeme účinný, spoľahlivý a finančne dostupný systém leteckej dopravy.“

Letecká platforma sa po prvýkrát stretne dnes (20. októbra) v Bruseli. Podpredseda Kallas pozval 15 popredných predstaviteľov z odvetvia leteckej dopravy, ktorí zastupujú letecké spoločnosti, letiská, odborové organizácie, manažment letovej prevádzky a letecký priemysel, ktorí sú členmi leteckej platformy. Platforma by sa mala pod vedením podpredsedu stretávať dvakrát do roka, aby diskutovala o strategických výzvach pre európske odvetvie leteckej dopravy.

Komisia oznámila zriadenie leteckej platformy v súvislosti s krízou, ktorú v apríli spôsobil mrak sopečného popola. Ministri dopravy členských štátov EÚ a zástupcovia zúčastnených strán privítali vytvorenie leteckej platformy, ako prostriedku na zapojenie sa do strategického dialógu.

Napriek svetovej hospodárskej kríze využilo v roku 2009 viac ako 750 miliónov cestujúcich letiská v EÚ. Letecký priemysel v Európe (ktorý zahŕňa letecké spoločnosti, letiská, poskytovateľov letových navigačných služieb, dodávateľov služieb pozemnej obsluhy, organizácií zabezpečujúcich údržbu) priamo zamestnáva približne 700 000 ľudí. Až do nedávna vykazovala letecká doprava v Európe vysokú mieru rastu, i napriek tomu, že čelí naliehavým výzvam, pokiaľ ide o životné prostredie a kapacitu.

K hlavným záverom platformy patrí potreba:

- zabezpečiť úplné vykonávanie projektu Jednotné nebo tak, ako ho schválili vlády jednotlivých štátov. Jednotné európske nebo je ambicióznou iniciatívou, ktorú začala Európska komisia v roku 2004 s cieľom zreformovať koncepciu manažmentu letovej prevádzky v Európe,

- rozšíriť súčasné činnosti Komisie na posilnenie možností európskeho letectva vstúpiť na nové trhy, a to prostredníctvom podpísania bilaterálnych dohôd,

- stanoviť účinnú štruktúru riadenia pre budúce využitie programu SESAR (Výskum manažmentu letovej prevádzky Jednotného európskeho neba), ktorý je technologickým nástrojom Jednotného neba,

- rozšíriť zásady Jednotného neba na oblasti za hranicami Európskej únie,

- a rozhodnutie podpredsedu zriadiť skupinu na vysokej úrovni pre letecký výskum, ktorá sa bude zaoberať osobitnými výzvami, ktorým čelí odvetvie leteckej dopravy v tejto oblasti.

Príloha: Členovia leteckej platformy

- François Ballestero, politický tajomník pre civilnú dopravu a cestovný ruch, Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF)

- kapitán Martin Chalk, predseda Európskej asociácie civilných letcov

- Claude Chêne, osobitný poradca podpredsedu Kallasa

- Richard Deakin, výkonný riaditeľ spoločnosti NATS Ltd

- Louis Gallois, výkonný riaditeľ spoločnosti European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.

- Massimo Garbini, generálny riaditeľ spoločnosti ENAV S.p.A.

- Jacek Krawczyk, predseda dozornej rady spoločnosti LOT Polish Airlines S.A., podpredseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

- Rein Loik, predseda správnej rady spoločnosti Tallinn Airport Ltd

- Wolfgang Mayrhuber, predseda výkonnej rady spoločnosti Deutsche Lufthansa AG

- Carolyn McCall, výkonná riaditeľka spoločnosti easyJet plc

- Ad Rutten, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Schiphol Group, predseda asociácie Board of Airports Council International - Europe

- Antonis Simigdalas, výkonný riaditeľ spoločnosti Olympic Air S.A.

- Jean-Cyril Spinetta, predseda predstavenstva spoločnosti Air France-KLM

- Niky Terzakis, výkonný riaditeľ spoločnosti TNT Airways SA

- Willie Walsh, výkonný riaditeľ spoločnosti British Airways plc a súčasný predseda výboru predsedov Asociácie európskych leteckých spoločností

- Daniel Weder, výkonný riaditeľ spoločnosti Skyguide Swiss Air Navigation Services


Side Bar