Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1354

Bryssel 20. lokakuuta 2010

Euroopan ilmailualan haasteita käsittelevä uusi ilmailufoorumi

Euroopan komission liikenteestä vastaava varapuheenjohtaja Siim Kallas tapasi tänään pidetyssä ilmailufoorumin ensimmäisessä kokouksessa Euroopan ilmailualan korkean tason edustajia keskustellakseen ilmailualan tulevaisuuden haasteista Euroopassa. Ilmailufoorumi on perustettu antamaan varapuheenjohtajalle strategista neuvontaa luotaessa perustaa lentoliikenteen kestävälle tulevaisuudelle ja Euroopan ilmailualan kilpailukykyiselle tulevaisuudelle.

”Lentoliikenteellä on ratkaistavanaan valtavia haasteita, ja se joutuu ponnistelemaan lujasti vastatakseen yritystoiminnan harjoittamisen ja politiikan vaatimuksiin. Sen vuoksi strateginen pohdinta lentoliikenteen tulevaisuudesta Euroopassa on välttämätöntä. Euroopan talouden kilpailukyvyn säilyttäminen ja Euroopan kansalaisten ja yritysten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen edellyttävät tehokasta, luotettavaa ja kohtuuhintaista lentoliikennejärjestelmää”, sanoi varapuheenjohtaja Kallas.

Ilmailufoorumi kokoontui ensimmäistä kertaa tänään (20. lokakuuta) Brysselissä. Varapuheenjohtaja Kallas kutsui ilmailufoorumin jäseniksi 15 ilmailualan korkean tason vaikuttajaa, jotka edustavat lentoyhtiöitä, lentoasemia, ammattiliittoja, ilmaliikenteen hallintaa ja ilmailuteollisuutta. Puheenjohtajana toimii Kallas itse. Foorumin on tarkoitus kokoontua kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan Euroopan ilmailualan strategisista haasteista.

Komissio ilmoitti ilmailufoorumin perustamisesta huhtikuisen tuhkapilvikriisin jälkeen. EU:n liikenneministerit ja alan sidosryhmät olivat tyytyväisiä tähän uuteen foorumiin, joka tarjoaa mahdollisuuden strategiseen vuoropuheluun.

Maailmanlaajuisesta talouskriisistä huolimatta EU:n lentoasemilta lähti tai niille saapui yli 750 miljoonaan matkustajaa vuonna 2009. Ilmailutoimiala (joka käsittää lentoyhtiöt, lentoasemat, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat, maahuolintapalvelujen tarjoajat ja huolto-organisaatiot) työllistää Euroopassa suoraan noin 700 000 ihmistä. Ilmaliikenne Euroopassa on kasvanut voimakkaasti viime aikoihin asti, vaikka alaa koettelevatkin koko ajan lisääntyvät ympäristö- ja kapasiteettihaasteet.

Foorumin tärkeimmät päätelmät olivat seuraavat:

 • On varmistettava yhtenäisen ilmatilan toteuttaminen, josta hallitukset ovat jo sopineet. EU:n yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on Euroopan komission vuonna 2004 käynnistämä kunnianhimoinen aloite Euroopan ilmaliikenteen hallinnan rakenteen uudistamiseksi.

 • On tarpeen jatkaa komission jo aloittamaa työtä, jolla tuetaan eurooppalaisen ilmailun mahdollisuuksia päästä uusille markkinoille. Siihen tarvitaan kahdenvälisiä sopimuksia.

 • On määriteltävä toimivat hallintorakenteet yhtenäisen ilmatilan teknologisen ulottuvuuden SESARin (ilmaliikenteen hallintaa koskeva tutkimus yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa).

 • Yhtenäisen ilmatilan periaatteet on ulotettava Euroopan unionin rajojen yli.

 • Varapuheenjohtaja teki päätöksen ilmailun tutkimusta käsittelevän korkean tason ryhmän perustamisesta ilmailualan tähän alueeseen liittyvien erityishaasteiden tarkastelemiseksi.

Liite: Ilmailufoorumin jäsenet

 • François Ballestero, poliittinen sihteeri, siviili-ilmailu ja matkailu, Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitto (ETF)

 • Kapteeni Martin Chalk, Euroopan ohjaamomiehistöyhdistyksen puheenjohtaja

 • Claude Chêne, varapuheenjohtaja Kallasin erityisneuvonantaja

 • Richard Deakin, NATS Ltd:n toimitusjohtaja

 • Louis Gallois, eurooppalaisen ase- ja ilmailuteollisuusyhtymän EADS N.V:n toimitusjohtaja

 • Massimo Garbini, ENAV S.p.A:n pääjohtaja

 • Jacek Krawczyk, LOT Polish Airlines S.A:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean varapuheenjohtaja

 • Rein Loik, Tallinn Airport Ltd:n hallituksen puheenjohtaja

 • Wolfgang Mayrhuber, Deutsche Lufthansa AG:n johtokunnan puheenjohtaja

 • Carolyn McCall, easyJet plc:n toimitusjohtaja

 • Ad Rutten, Schiphol Groupin operatiivinen johtaja, Board of Airports Council International – Europen puheenjohtaja

 • Antonis Simigdalas, Olympic Air S.A:n toimitusjohtaja

 • Jean-Cyril Spinetta, Air France-KLM:n johtokunnan puheenjohtaja

 • Niky Terzakis, TNT Airways SA:n toimitusjohtaja

 • Willie Walsh, British Airways plc:n toimitusjohtaja ja Euroopan lentoyhtiöiden liiton johtajiston nykyinen puheenjohtaja

 • Daniel Weder, toimitusjohtaja, Skyguide Swiss Air Navigation Services


Side Bar